Prioritou letošního rozpočtu jsou opět investice do školství

Zastupitelé na svém prosincovém jednání schválili rozpočet na rok 2020, který je mírně přebytkový mezi příjmy a běžnými výdaji. Plánované příjmy by měly dosáhnout více než 782,5 milionu korun, běžné výdaje se předpokládají ve výši 780 milionů. Objem kapitálových výdajů, tedy investic, by měl dosáhnout 303,5 milionu korun a městská část využije na tyto akce 301,9 milionu korun z vlastních zdrojů vytvořených v letech minulých.

První verze rozpočtu připravil ekonomický odbor už v polovině loňského roku a k takzvanému nultému čtení ho předložil jak vedení městské části, tak i finančnímu výboru, který doporučil snížit výdaje. S tím se však radnice nemohla ztotožnit, zejména proto, že jak vyplynulo z pečlivé racionální analýzy běžných výdajů, převážná většina z nich jsou výdaje mandatorní nebo kvazimandatorní, tedy takové, které stanovuje zákon, jiná právní norma nebo vyplývají z jiných pevně daných smluvních závazků. Proto jejich výši měnit nelze. Dalším důvodem je třeba to, že zdražují energie, roste cena práce, a tím i zboží a služeb. Prostor pro snižování výdajů zde tedy není. S tímto argumentem byl rozpočet opět předán finančnímu výbor. Ten ho projednal, schválil a doporučil k projednání v dalších orgánech městské části. Poté byl předložen zastupitelům – hlasovalo pro něj 25 z přítomných 42 členů zastupitelstva.


Příjmy
Praha 6 počítá letos s příjmy ve výši 781,773 milionu korun. Největší položkou v této kapitole jsou přijaté dotace – letos by to mělo být 615 milionů. Z toho skoro 390 milionů pochází od hlavního města, které Praze 6 posílá částku 3300 korun na občana a 3200 korun na žáka, přičemž tato druhá položka se oproti loňskému roku zvedla o 500 korun. Jak upozornil ve svém úvodním slovu místostarosta odpovědný za finance a hospodaření Jaromír Vaculík (TOP 09), jde stále o nevyrovnané přerozdělování prostředků, které dostává magistrát od státu a přeposílá je městským částem. Stejným případem je částka, kterou obdrží městská část na výkon státní správy – dosahuje 86,325 milionu korun. Oproti roku 2019 je sice vyšší o zhruba čtyři miliony korun, ale tento rozdíl nestačí a ani k tomu, aby se pokrylo zákonné zvýšení platů. Tyto peníze, stejně jako příspěvek na žáka, ani zdaleka nepokrývají skutečné náklady na tyto činnosti.
I přes tyto obtíže a nespravedlnosti se díky kvalitnímu hospodaření daří zvyšovat objem peněz na účtech městské části. Zatímco v roce 2014 to byla 1,6 miliardy, dnes už jsou to miliardy dvě.


Majitelé komerčních nemovitostí ­zaplatí více
Částkou 128,7 milionu korun se na příjmech podílejí daňové příjmy, které jsou oproti loňsku o dvacet milionů korun vyšší, a to kvůli zvý­šení daně z nemovitosti. Praha 6 se při tom jasně postavila proti zvyšování těchto daní. „Předně je potřeba rozlišit dvě věci - daň z nemovitostí na bydlení a daň z komerčních nemovitostí, jako jsou garáže, chaty, pozemky a další vyjmenované objekty. Daň z rezidenčních ne­movitostí zůstává v Praze 6 stejná jako dosud, neboť ke dvěma základním koeficientům pro výpočet této daně magistrát přidal třetí, takzvaný místní, který si radnice nemohou samy upravovat. „Městské části si mohly částečně upravit pouze základní (velikostní) koeficient, nemohly ho však snížit na nulu,“ vysvětluje místostarosta Vaculík. A dodává, že nejnižší přípustná hladina je 2,5 z 5 možných. Původní nastavení bylo 5 - 1,5 -1, nově je to 2,5 - 1,5 –-2. Prostým ­násobením lze vypočítat, že jak 5 krát 1, tak 2,5 krát 2 se vždy rovná 5. Daň z ne­movitostí ­určených k bydlení tak zůstává v Praze 6 stejná.
Zvyšují se daně z komerčních nemovitostí, a to obecně závaznou vyhláškou, kterou vydává hlavní město Praha a městské části ji pouze připomínkují. Praha 6 sice dala zamítavé stanovisko ke zvyšování této daně, hlavní město je však jen vzalo na vědomí a takzvaný místní koeficient zvedlo na úroveň dva. Daň z komerčních nemovitostí tedy zdražila na dvojnásobek.
Argument, že daň z nemovitosti je nízká, je podle Jaromíra Vaculíka vytržený z daňového kontextu a v kvalitní diskuzi naprosto neobhajitelný. „Jsme připraveni diskutovat o možném zvýšení daně z nemovitosti, ale pouze za předpokladu, že budou sníženy nebo zrušeny další daně související s bydlením – daň z nabytí z nemovitosti a poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Vláda naše občany zatěžuje nesmyslnými poplatky,“ říká místostarosta a pokračuje: „Vždyť když si někdo koupí byt za pět milionů korun, státu odvede také čtyřprocentní daň z převodu nemovitosti, což u takového bytu dělá dvě stě tisíc korun, poplatek za vklad do katastru nemovitostí se nyní také zvýšil na dva tisíce. Pokud budou tyto poplatky zrušené, jsme připraveni jednat o možném zvýšení daně z nemovitosti, která je příjmem obce.“ Nedaňové příjmy, tedy úroky, dividendy a přijaté sankční poplatky – především pokuty ze zón placeného stání – přinesou Praze 6 dalších 37,2 milionu korun.
Dalším zdrojem příjmů, které ovšem nejsou zahrnuty do návrhu rozpočtu, budou odvody z hracích automatů, které městská část obdrží z rozpočtu hlavního města v průběhu roku 2020 formou dotace. Zpravidla jde o několik milionů korun a tyto peníze jsou účelově vázány na sport, školství, kulturu, sociální oblast a zdravotnictví.


Prioritou výdajů je opět školství
Stejně jako v minulých letech patří mezi priority městské části školství a vzdělávání, což se projevuje i v investicích – v této kapitole je alokována částka přes 100,45 milionu korun, srovnatelná je kapitola hospodářství. Více než deset milionů korun jde do kapitoly zdravotnictví a sociální oblast.

Kapitole hospodářství dominuje částka 55 milionů korun určená na dokončení rekonstrukce domu Dejvická 4. Třináct milionů je připraveno na rekonstrukci systému vytápění nebytových prostor a výměnu výkladců v domu náměstí Svobody 728/1, tedy ve Skleňáku.


Více peněz na ošetření dřevin
Projednávání rozpočtu a diskuze o něm trvaly zastupitelům několik hodin, z mnoha pozměňovacích návrhů prošel jediný. „Navrhli jsme zkrácení rozpočtu o 500 tisíc na externí právní zakázky. Místo toho jsme chtěli stejnou částku přiřadit k ošetření dřevin v areálu Veleslavínského zámku pro jeho následné zpřístupnění veřejnosti," říká předkladatel návrhu Petr Píša, zastupitel za Zelené. Po dohodě s předkladatelem byla částka 500 tisíc korun alokována v rozpočtové rezervě, kdy po metodickém prověření realizace, bude možnost převést tyto prostředky do příslušného odvětví.
Piráti kritizovali, že městská část nehledá v rozpočtu vnitřní rezervy. „Tedy jak při zvyšující se ceně práce i jiných vstupů zachovat cestou vyšší efektivity stejný standard služeb občanům za stejné náklady,“ vysvětluje zastupitel za tuto stranu Vladimír Šraier.