Rozvoj Letiště V. Havla

náhled souboruUž čtvrtý kalendářní rok po sobě oznámilo pražské Letitě Václava Havla rekordní počet odbavených cestujících. V pátek 13. prosince padla hranice 17 milionů pasažérů. V budoucnu by toto číslo mohlo být až 21 milionů, podmínkou však je rozšíření letiště.

„Poptávka po letecké dopravě ve světě, v Evropě i v Česku se v posledních letech zvyšuje a podobný trend očekáváme také do budoucna. Letiště Praha musí reagovat a co nejdříve vytvořit dostatečné kapacity k uspokojení poptávky,“ vysvětluje nutnost rozšíření předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř. Už nyní je kapacita stávající dráhy ve špičkových časech plná, což v praxi znamená, že pražské letiště muselo letos odmítnout zhruba 10 procent požadovaných příletů či odletů a nabídnout jim alternativní časy. Rozšířením také vzniknou nová pracovní místa nejen na letišti, každý jeden milion cestujících navíc vytvoří v celé české ekonomice téměř tři tisíce nových pracovních míst.

Co by se tedy na letišti mělo měnit?
V plánu rozvoje Letiště Václava Havla je výstavba nového Terminálu 2 a s ním i prodloužení prstu D, vznik zcela nového prstu E a vybudování nové bezpečnostní kontroly společné pro celé letiště, nová řídící věž. Dále pak paralelní dráha, která je součástí rozvojových plánů letiště už od konce 60. let minulého století. Počítá se i s novým Airport City v rámci rozvoje v severní a jižní veřejné části letiště, kde by mohla v budoucnu vzniknout například nová zdravotnická zařízení, univerzitní kampusy, vývojová centra, sportoviště, hotely, ale také velké technické provozní celky jako hangáry, cargo prostory či odstavná stání. Vybudovány budou také venkovní parkovací plochy nebo administrativní, obchodní a servisní zázemí. Modernizace letiště má být rozdělena do několika etap, stavět se má celkem dvacet let.

Přípravy začnou už letos
Terminál 2 se bude rozrůstat po etapách, a to v závislosti na aktuálních potřebách a také po důkladném zvážení investic s ohledem na momentální vývoj trhu. Výstavbu chce letiště spustit v roce 2025, ovšem přípravy začnou už letos na jaře. Výstavba první etapy rozšířeného Terminálu 2 proběhne v letech 2025 – 2028. Po jejím dokončení bude prodloužen prst D o devět nových kontaktních letadlových stání s gaty a nástupními mosty. Z toho pět stání bude možné alternativně využít pro odbavení letadel na dálkových linkách. Zároveň s tím dojde k rozvoji prostoru před terminálem, kde vzniknou nové parkovací domy, veřejné prostranství s restauracemi a obchody, nová estakáda a k tomu navázané dopravní komunikace.
Druhá etapa rozšíření Terminálu 2 bude znamenat výstavbu centrální části s jednou velkou bezpečnostní kontrolou, která bude společná pro celé letiště. Provozně stále méně vyhovující bezpečnostní kontroly až při vstupech do gatů na Terminálu 1 tak budou zrušeny a nahrazeny. Všichni cestující tedy projdou jednou moderní bezpečnostní kontrolou.
V rámci třetí etapy, ke které by mělo dojít po roce 2035, se letiště rozroste o úplně nový prst E. V něm vznikne sedm nových kontaktních státní pro letadla s gaty na krátké tratě a pět stání využitelných také pro odbavení dálkových linek. „Letiště má klíčový význam také pro využití potenciálu vzdálenějších zdrojových trhů, jako je Japonsko, Jižní Korea nebo Spojené státy. Přímá letecká spojení prokazatelně zvyšují množství turistů, kteří do České republiky z dané oblasti přiletí. Proto od roku 2018 spolupracuje naše agentura s letištěm Praha na projektu TouchPoint, jehož cílem je otevření nových přímých letů. Projekt běží aktuálně v Japonsku, Thajsku a Indii a USA,“ konstatuje Jan Herget, ředitel státní agentury CzechTourism.
Bez rozšíření letiště by čekaly cestující stále delší fronty a zdržení při odbavení. Rozvoj letiště navýší kapacity, ale také zajistí pohodlí pro cestující. Podle prognóz se do dvaceti let zdvojnásobí počet cestujících, kteří budou chtít létat. I přes tento trend se pražské letiště snaží postupovat ohleduplně k životnímu prostředí. „Chceme se rozvíjet udržitelně. Proto si Letiště Praha mimo jiné vytyčilo ambiciózní cíl, do roku 2030 dosáhnout uhlíkové neutrality,“ říká jeho ředitel Václav Řehoř.

Noc bez letadel
Součástí rozvojových plánů letiště je již od konce 60. let minulého století paralelní dráha. V roce 2011 získalo letiště od ministerstva životního prostředí kladný posudek EIA, který byl v roce 2016 prodloužen, a dovoluje výstavbu ranveje s ohledem na životní prostředí.
Nahradit má stávající severojižní dráhu procházející v rámci svého mnohaletého provozu nad územím Prahy 6 v oblasti Malého Břevnova, Bílé Hory, Ruzyně a částečně Dědiny. „Budoucí záměna stávající SJ dráhy 12/30, vedoucí přímo nad obytnou zástavbou v západní části Prahy 6, za novou paralelní dráhu je naší městskou částí akceptovaná ve všech platných dokumentacích již desítky let. Nutno však zdůraznit, že její výstavba je Prahou 6 dlouhodobě a jednoznačně podmíněna zprovozněním kolejového připojení na LVH přes území Prahy 6. Tato podmínka však není doposud naplněna,“ konstatuje radní pro strategický rozvoj Eva Smutná (TOP 09).
Paralelní dráha by měla přinést výhodu lidem z okolí letiště – tím, že odbaví více letadel přes den, bude provoz na této dráze v době nočního klidu, tedy od 22 do 6 hodin úplně zastaven. Počítá se dokonce i s tím, že od půlnoci do 5.30 hodin by se uzavřelo celé letiště. To by znamenalo obrovskou úlevu pro obyvatele všech obcí v okolí letiště.
Paralelní dráha bude dlouhá 3100 metrů a určena primárně pro přistání. Výstavba by měla začít podle stávajících aktuálních prognóz v roce 2025 a dokončení se předpokládá v roce 2028. Po jejím zprovoznění se kapacita letiště navýší na 21 milionů odbavených cestujících ročně (v médiích zmiňovaných třicet milionů cestujících je dlouhodobým odhadem možné poptávky ve vzdálenější budoucnosti po roce 2035, se kterou letiště musí počítat, ale až v horizontu dalších desetiletí). K navýšení kapacity letiště může dojít, i když dojde k úplnému uzavření vedlejší dráhy, jejíž osa vede nad hustě obydlenými částmi Prahy 6, 13 a 17 a Kladenska, na které hluk z provozu vedlejší dráhy nyní dopadá. A vyřeší se také bezpečnostní komplikace spojené s křížením dvou drah.

Obce protestují
I přesto je nová ranvej a hluk letadel kolem ní nejvíce kontroverzním bodem celého rozšíření. Především obcím poblíž nové ranveje se nápad nelíbí a bojí se, že pro ně hluk bude neúnosný. Patří mezi ně i někteří opoziční zastupitelé Prahy 6: „Další extenzivní růst letiště a výstavbu nové ranveje o kilometr blíž Praze nelze podpořit. Jeho další rozvoj je omezen jeho polohou, vlivy na životní prostředí i bezpečností. Tyto externality odnáší především Praha 6,“ říká Antonín Nechvátal (BEZPP).
Podle údajů, které má letiště k dispozici, se reálný počet lidí v plánovaném ochranném hlukovém pásmu podle hodnocení vlivu na veřejné zdraví, který je součástí procesu EIA, odhaduje v denní době zhruba na tři tisíce a v noci na dva a půl tisíce obyvatel.
Ruzyňské letiště navíc v uplynulých letech lidem zaplatilo výměnu protihlukových oken a balkonových dveří u domů, které jsou ve stávajícím ochranném hlukovém pásmu. Projekt, trvající několik let, stál přibližně 600 milionů korun. Podobné opatření plánuje společnost Letiště Praha také u všech staveb v novém ochranném hlukovém pásmu, které zatím protihluková okna nemají.
„Klíčem úspěchu dalšího rozvoje pražského letiště je rychlé a pohodlné vlakové propojení s regiony. Praha je hlavní vstupní branou do České republiky, a právě navazující dopravní obslužnost a infrastruktura je pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu po celé České republice naprosto klíčová,“ říká ředitele státní agentury CzechTourism. Další podmínkou je vytvořit pro tyto turisty i jiné atraktivní cestovatelské cíle než jen hlavní město a zvlášť jeho centrum. „Díky vlakovému spojení by se povedlo dostat více návštěvníků do regionů, kde o ně mají zájem. Zatím se nám to daří, návštěvnost regionů vzrostla v letošním prvním pololetí o pět procent. Aktuálně třetina zahraničních turistů, kteří navštíví Prahu, zamíří alespoň do jednoho dalšího regionu Česka. Napojení letiště na vlak by tyto počty rozhodně znásobilo a cestovní ruch by tak ještě více posílil svoji klíčovou roli pro ekonomický rozvoj regionů,“ vysvětluje Jan Herget.
Podobný názor mají i starostové okolních obcí. Železniční spojení letiště s centrem Prahy je podle nich nezbytným předpokladem rozvoje Letiště Václava Havla Praha. Podle SŽDC, do jehož kompetence stavba železnice patří, by měl vlak na letiště jezdit kolem roku 2028. Paralelní dráha by měla podle posledního harmonogramu stát rovněž v roce 2028, tedy přibližně ve stejnou dobu. Kromě železnice, modernizace terminálu a odbavení by měla přibýt také parkovací stání pro auta, kterých je v současnosti málo. Novou dominantou se pak stane řídicí věž, která bude vysoká osmdesát metrů.