Půl roku s covidem-19

náhled souboruPraha 6 je na problémy způsobené nemocí covid-19 připravená lépe než na jaře. Platí to i pro léčebnu dlouhodobě nemocných a pečovatelskou službu, právě seniory a lidi se zdravotním postižením je třeba chránit nejvíce. 

Od března do 25. září onemocnělo na covid-19 v Praze 6 (do čísel pražská hygienická stanice započítává i Lysolaje, Nebušice, Přední Kopaninu, Suchdol a Řepy) 1041 lidí, koncem září jich bylo aktuálně nemocných 548. Počet nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel činil 880. V tomto směru je situace v Praze 6 srovnatelná s většinou ostatních městských částí, hůře než šestka na tom byly nejen první, druhá a třetí městská část, ale třeba i desítka.
„Na podzimní vlnu epidemie jsme připraveni dobře. Zásoby ochranných pomůcek pro ty, kdo je potřebují, jsou dostatečné, dezinfekce máme dost. Teď se nejvíc soustředíme na školy a školky, naším cílem je udržet je otevřené co nejdéle, přeci jen domácí výuku podle jarního modelu chce opakovat jistě málokdo,“ říká starosta Ondřej Kolář (TOP 09).

Ochranných prostředků je dostatek
Na radnici od jara funguje krizový štáb, který svolává starosta. Pracuje s informacemi ze střediska krizového řízení hlavního města Prahy. Krizový štáb Prahy 6 rozhoduje o pomoci ve dvou liniích. Stará se o organizace zřizované městskou částí, jde hlavně o mateřské a základní školy, léčebnu dlouhodobě nemocných, pečovatelskou službu a domy s pečovatelskou službou na území Prahy 6.
Další opatření se týkají hlavně zajištění chodu městské části. Zaměstnanci úřadu proto mají povinnost nosit na pracovišti roušky a respirátory a jen minimálně se pohybují po chodbách a ve společných prostorách, aby omezili vzájemný kontakt. Oddělení na určená po kontakt s občany jsou pak vybavena speciálními kontaktními štíty.
Úřad je dále připraven zavést zvláštní pracovní režim, kdy se zaměstnanci jednotlivých odborů rozdělí do skupin a budou pracovat na směnný provoz. Omezí se tím kontakt mezi pracovníky a zároveň bude zachována zastupitelnost v rámci jednotlivých odborů. Veškerá jednání na úřadu již nyní probíhají primárně online.   
Radnice má pro zaměstnance i některé další profese zajištěny ochranné osobní prostředky, roušky a respirátory. Městská část disponuje dostatkem dezinfekce.

Pomoc seniorům
Praha 6 se také zabývá pomocí pro osamělé seniory, kteří z preventivních důvodů v době pandemie tráví více času doma. Standardem je donáška obědů z vysokoškolské menzy, denně zde pro seniory připraví přibližně 500 porcí jídel. Oddělení krizového řízení Prahy 6 společně s odborem sociálních věcí nyní zajišťují další vývařovny, které by v případě nutnosti menzu zastoupily. Vzhledem k narůstajícímu zájmu seniorů o obědy je rovněž potřeba zajistit větší kapacitu vozidel a také personálních kapacit.  Zatímco na jaře, kdy byla „vypnutá ekonomika“, se našli dobrovolníci pomáhající spontánně ve svém volnu, nyní již řada lidí pracuje, byť z domova, proto je nábor dobrovolníků pro rozvoz obědů a další pomoc seniorům  složitější.
Praha 6 také intenzivně spolupracuje s Magistrátem hlavního města Prahy a s dobročinnými organizacemi, například s Českým červeným křížem. V rámci této spolupráce mj. odborníci učí personál pečovatelských služeb, jak si správně obléknout a svléknout ochranný oděv, budou-li v kontaktu s nakaženou osobou. V léčebnách dlouhodobě nemocných ani v domovech s pečovatelskou službou na území Prahy 6 se však aktuálně nevyskytuje žádný případ nákazy ­koronavirem.

V LDN začali s ochranou v předstihu
Léčebna dlouhodobě nemocných v Chittussiho ulici nečekala na zhoršení celopražské a republikové situace a zakázala návštěvy už koncem prázdnin, aby chránila své klienty. Samozřejmě ve výjimečných a ojedinělých případech lze udělat z tohoto opatření výjimku. Pokud je třeba vyřídit s rodinou opatření nových dokladů, sociálně-právní věci a podobně. Jestliže to zdravotní a fyzický stav seniorů nebo počasí dovolují, mohou si vzít příbuzní své blízké na nezbytně nutnou dobu do sousední zahrady a vše s nimi vyřídit. Zároveň si je vedení léčebny dobře vědomé, že pro seniory je mnohem horší než ohrožení covidem-19 odloučení od ostatních a rodiny. „V rámci koronavirové pandemie se nám povedlo udělat rozvody Wi-Fi po celé léčebně, díky ‚záchrannému balíčku‘ radnice jsme nakoupili tablety a notebooky, navíc od 1. července zde vzniklo nové pracovní místo aktivizační sestry, která spolu s dalším personálem a sociální pracovnicí pomáhá klientům aspoň tímto způsobem udržovat kontakt s rodinou a okolním světem,“ říká ředitelka léčebny Marta Želízková. Rodiny mohou svým příbuzným nosit věci či dárky, ovšem ty jsou předávány bezkontaktně prostřednictvím personálu.
Změnil se i režim v samotné léčebně, zatímco na jaře byla přísná karanténa a klienti nemohli opouštět ani své pokoje, nyní se mohou setkávat navzájem, popovídat si, udržovat sociální kontakt alespoň na patře. Funguje také jídelna, za pěkného počasí mohou být klienti na balkonech. „Přísnější preventivní opatření jsme nasměrovali směrem k personálu, pro nějž byla zavedena různá opatření. Například každý, kdo se vracel z dovolené nebo ze zahraničí, musel nejprve podstoupit PCR test, zda není covid pozitivní. Výtěry jsme si dělali sami, byl k tomu vyhrazený zadní vchod do léčebny a teprve po negativním výsledku se mohli lidé vrátit do práce,“ popisuje paní ředitelka. Stejně tak lidé, kteří mezi seniory nemusí chodit – platí to od ředitelky až po další personál, se s nimi nepotkávají. Upustilo se i od velkých porad, spousta věcí se řeší telefonicky nebo e-mailem. Cíl vedení léčebny je jediný: zabránit proniknutí viru zvenku a vytvořit uvnitř budovy necovidové sterilní prostředí, aby klienti mohli co možná nejvíce dodržovat svůj obvyklý denní harmonogram. Noví klienti musí mít před příchodem negativní test a prvních deset dnů tráví na karanténním pokoji, ty jsou zde dva – jeden pro ženy, druhý pro muže.
Léčebna také zakoupila sterilizátory pro dezinfekci prostředí, používají se hlavně tam, kde se shlukují klienti, tedy třeba v jídelně, a samozřejmě se pravidelně dezinfikují všechny povrchy, ale to je standardní postup i v době nepandemické. Mnohem lépe než na jaře jsou na tom s osobními ochrannými prostředky, aktuálně mají zásoby na tři až čtyři měsíce a neustále je doplňují. V léčebně je využijí téměř kdykoli, ­stačí, aby přišla chřipková epidemie. „Musím ­přiznat, že situace na trhu třeba s ústenkami je opravdu nepřehledná, proto si nejdříve nechávám od prodejců zaslat vzorek, ti seriózní s tím nemají problém, a teprve poté objednávám,“ říká Marta Želízková. Tento postup se podle ní vyplácí: „Už jsme dostali roušky, které byly cítit po chemických látkách, u jiných se trhaly gumičky, respirátory bývají vhodné pro malé čínské obličeje a nám netěsní,“ vyjmenovává časté nedostatky ochranných prostředků. Navíc dodává, že jejich cena během roku několikanásobně zdražila. Rozdíly však pokryjí mimo jiné z dvouapůlmilionového příspěvku, který LDN dostala od radnice.   

Komunitní seniorská centra bez veřejnosti
Na zhoršenou epidemiologickou situaci zareagovala i pečovatelská služba. I tady se snaží především ochránit klienty před nákazou zvenku a daří se jim to. K předposlednímu zářijovému dni tady nezaznamenali žádného nakaženého z řad svých zaměstnanců, kteří se pravidelně testují, ani z řad obyvatel domů s pečovatelskou službou.
Od 22. září se opět uzavřela komunitní seniorská centra v domech s pečovatelskou službou pro veřejnost. Klientům domů jsou stále k dispozici, stejně jako bohoslužby. Ovšem za dodržování předem daných hygienických pravidel, mezi něž patří hlavně nošení roušek, měření teploty a dodržování dvoumetrových rozestupů.
Obyvatelé domů s pečovatelskou službou nejsou izolováni od svých rodin, nicméně aby lépe snášeli nastalou situaci, mohli si dopřát opět masáže s příspěvkem radnice, ten letos pokryl celou cenu procedury, a tak nemuseli přispívat ze svého. Využilo to 199 lidí.  Dále byli nízkopříjmoví senioři a senioři v DPS podpořeni poukázkami v hodnotě jeden tisíc korun na ­osobu.
Ke změně došlo i u nejžádanější služby, tedy rozvozu obědů. Pokud není nutné klientovi pomáhat s podáváním jídla, jsou předávány bezkontaktně – tedy jídlonosiče se ponechají za dveřmi klienta a stejně tak jsou vyzvedávané.
„Poslední srpnový a první zářijový den proběhlo plošné testování zaměstnanců, zda nejsou covid pozitivní, a u všech byl výsledek negativní,“ konstatuje ředitelka pečovatelské služby Lucie Trnková. Podle ní je to výsledek zavčasu přijatých opatření, stejně jako v LDN i v pečovatelské službě všichni zaměstnanci po návratu z dovolených podstoupili testování na covid a už od konce července se jim opět pravidelně měří teplota. Při práci používají respirátory odpovídající třídě FFP2, jednorázové roušky, rukavice, návleky a v případě potřeby štíty, obleky. Mají k dispozici dostatek dezinfekce. „I díky tomu jsme zatím nemuseli omezit poskytování ­žádných úkonů pečovatelské služby a konají se také sociální šetření,“ dodává ředitelka pečovatelské služby.

Ve školách začaly počty nakažených klesat
Městská část Praha 6 zřizuje 15 základních a 33 mateřských škol, kam dochází přes dvanáct tisíc dětí a žáků. K tomu je nutno přidat zaměstnance, jak pedagogy, tak nepedagogické pracovníky, jichž jsou téměř dva tisíce.
Již na jaře proběhla distribuce roušek, respirátorů, rukavic, bezdotykových teploměrů, stojanů na dezinfekce i samotné dezinfekce. Zásoby ochranných pomůcek dovolily na podzim pokračovat ve výdeji ochranných pomůcek pro všechna školská zařízení. Ve spolupráci s Odborem školství ÚMČ Praha 11 se mohli zaměstnanci základních a mateřských škol, kde se koronavirus vyskytl, nechat otestovat takzvaným Rapid testem. Tuto možnost využila téměř stovka z nich.
Pokud se ve třídním kolektivu objeví nákaza koronavirem covid-19, celá místnost i přilehlé společné prostory se okamžitě vydezinfikují. Nově se zkouší používat polymerová dezinfekce, která působí na povrchu dlouhodobě, eliminuje výskyt virů a bakterií a tím udržuje prostor delší dobu „čistý“. V současné době dezinfekční práce provádí specializované firmy. Zároveň však Praha 6 uvažuje o koupi těchto speciálních přístrojů k možné dezinfekci vlastními silami pro pravidelnou prevenci.
Povinnost nosit roušky ve společných prostorách zavedla většina školských zařízení Prahy 6 jako preventivní opatření již od začátku školního roku, což se zpětně jeví jako prozíravé řešení. „Využíváme všechny možnosti, jak udržet školy a školky otevřené. Aktuální situaci pravidelně konzultujeme s vedením škol i školek na online poradách a všichni máme jeden cíl – učit, co nejdéle to půjde, ačkoli na distanční výuku jsme také připraveni,“ říká radní pro školství Marie Kubíková (ODS).
Jestliže se nakazí některý z žáků nebo učitelů, jde do karantény třída, nezavírá se celá škola. V úterý 29. října bylo v karanténě šest tříd ve čtyřech základních školách a jedno oddělení ve školkách. Ještě v polovině září to bylo mnohem více – 21 tříd základních škol a tři oddělení škol mateřských. Z původně 31 pozitivních zaměstnanců je nyní nemocných pouze 18, i počet zaměstnanců v karanténě klesl o polovinu. „Lze tedy říci, že se prozatím daří zvládat druhou vlnu ve školách Prahy 6 poměrně úspěšně,“ konstatuje Marie Kubíková. Nejen základní školy, ale i některé mateřské od jara pracovaly na sjednocení systému využívaného pro případnou distanční výuku a proškolení pedagogů v metodách on-line výuky. Ta probíhala již během jarních měsíců a naše městská část byla hodnocena jako jedna z nejlepších v poskytnutém distančním vzdělávání.

Pomoc sociálně slabým dětem
Zvláštní pomoc šla dětem v sociálně slabých rodinách a náhradní rodinné péči. Radnice uvolnila jeden milion korun, z nichž byly kromě pomoci seniorům hrazeny příspěvky na tábory včetně těch příměstských, letní provoz MŠ. Tuto podporu získalo osmnáct dětí. Pracovnice odboru sociálních věcí vytipovaly sociálně slabé rodiny, kde by bylo vhodné podpořit školní online výuku dítěte darováním tabletu nebo je podpořit formou poukázky na nákup v hodnotě dva tisíce korun, popřípadě obojím. Celkem bylo takto obdarováno 108 dětí.

Úlevy pro podnikatele a nájemníky
Radnice se také snaží pomoci firmám a společnostem podnikajícím v Praze 6. Zastupitelé zozhodli o poskytnutí slevy ve výši 30 procent ze základního nájemného za pronájem nebytových prostor, které spravuje šestková radnice, a to za období duben až červen letošního roku. Celkem takto Praha 6 vyhověla 140 žádostem o slevu z nájemného a podnikatelům odpustila přes tři miliony korun. Dalších 1,3 milionu korun firmy ušetřily za odpuštěný místní poplatek za užívání veřejného prostranství, tedy hlavně restauračních předzahrádek. Pomoc směřovala i k vlastníkům a provozovatelům ubytovacích zařízení, jako jsou penziony, turistické ubytovny či kempy. Těmto zařízením je od 16. března do konce letošního roku odpuštěn poplatek z pobytu. Na území Prahy 6 to činí asi šest milionů korun.
Přes dvacet milionů korun už vydala městská část na opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru. Vesměs se jednalo o nákup ochranných pomůcek a dezinfekcí, hygienické potřeby pro sociálně slabé občany, tisky informačních letáků, dezinfekce a úklidy objektů v majetku městské části a mimořádné příspěvky pro organizace zřizované Prahou 6. Tyto výdaje budou pokračovat do konce roku, protože bude třeba nakoupit do zásoby další ochranné pomůcky, generátory ozónu, dezinfekce a podobně, celkem asi deset milionů korun.

Finančně pomohlo hlavní město
Na opatření v souvislosti s šířením koronaviru již městská část Praha 6 vynaložila přes dvacet milionů korun. Vesměs šlo o výdaje na nákup ochranných pomůcek a dezinfekcí, hygienické potřeby pro sociálně slabé občany, tisky informačních letáků, dezinfekce a úklidy objektů v majetku městské části a mimořádné příspěvky pro organizace zřizované Prahou 6. S dalšími výdaji městská část počítá do konce roku, neboť bude nutné nakoupit do zásoby další ochranné pomůcky, generátory ozónu, dezinfekce a jiné.  Praha 6 výdaje spojené s ochranou před koronavirem hradí z dotace od hlavního města, celkově jde o částku přes 31,5 milionu korun.
Hospodaření městské části tak mohlo skončit v prvním pololetí s přebytkem. Jak informoval na zářijovém zastupitelstvu místostarosta pro ekonomiku Jaromír Vaculík (TOP 09), úhrn příjmů za 1. pololetí letošního roku činil 450,5 milionu, což je 52,57 % upraveného rozpočtu. Za stejnou dobu se vyčerpalo 398 milionů, tedy 32,47 % upraveného rozpočtu. Hospodaření Prahy 6 tedy skončilo s přebytkem více než 52 milionů korun.