Péče o zeleň

náhled souboruPraha 6 je hodnocena jako jedna z nejuklizenějších, ­nejudržovanějších a nejzelenějších městských částí na území hlavního města. Také proto se rozhodla při vypisování nového výběrového řízení na tyto práce zvolit velmi podobný systém, jaký fungo-val doposud.

Smlouva s konsorciem firem, které se o zeleň a úklid městské části starají nyní, končí v dubnu roku 2021. Radnice proto vypisuje soutěž na nového dodavatele těchto prací.  Vychází ze současného modelu, tedy že péči o zeleň a úklid bude na celém území Prahy 6 vykonávat jeden dodavatel – firma, popřípadě konsorcium firem a jemu podřízení subdodavatelé vybraní na konkrétní úkony. Celková hodnota zakázky na úklid a zeleň na celém území Prahy 6 se v průběhu čtyř let může vyšplhat skoro k půlmiliardě korun.
Oproti minulosti však bude ve smlouvě ošetřeno několik zásadních změn – rozdělit je lze do dvou skupin. První povede k tomu, že hlavně péče o zeleň bude více odpovídat tomu, co je skutečně potřeba, a bude záviset na klimatických podmínkách, konkrétní situaci v daném místě a požadavcích radnice. Druhá skupina změn mění pravidla pro výběrové řízení tak, aby se mohly zapojit i menší a specializované firmy.  „Kvůli nutným úsporám jsme už v minulosti museli redukovat počet úklidů a vzhledem k novému přístupu k péči o trávníky se snížil i počet sečí. I tak se daří držet Prahu 6 uklizenou, i když přiznávám, že občas hodně skřípu zuby. Spoustu energie například věnujeme odpadovému hospodářství, a hlavně svozům tříděného odpadu. Byť má Praha 6 skutečně hodně stanovišť s barevnými kontejnery a byť se tyto kontejnery vyváží opravdu často, i v neděli, vidíme všichni, jaký je kolem nich svinčík,“ říká starosta Ondřej Kolář (TOP 09), který má životní prostředí v gesci. Navíc hlavní město Praha plánuje některá vybraná stanoviště na tříděný odpad rušit, což rozhodně k většímu pořádku v Praze nepomůže.

Změna v seči trávy
Nejen nepořádek kolem barevných kontejnerů, ale také sečení trávy vyvolává spoustu připomínek, námětů a stížností občanů. Proto koncepce péče o zeleň v Praze 6, kterou projednala komise životního prostředí a bude podkladem pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky, zavádí v péči o travnaté plochy několik změn. Především – síct se bude pouze na výzvu zadavatele, tedy městské části. Nemělo by se tak stávat, že určité místo nebylo sečené tři měsíce a pak sem firma přijede kosit dvakrát po dvou týdnech. Koncepce také rozlišuje čtyři kategorie seče trávy, a to s ohledem na klimatickou změnu, frekvenci používání místa a lokalitu.

A když naopak poroste hodně jako letos, pokosí se, usuší na seno a to se dál zpracuje.

Květinové louky
Čtvrtá a speciální kategorie byla vytvořená pro péči o květinové louky. Ty se stanou prioritou Prahy 6. Jejich plochy by se v následujících čtyřech letech měly rozšířit až na tři tisíce metrů čtverečních. Zřejmě se objeví i v některých místech a pásech, kde se nyní nacházejí trvalkové záhony. Vypadají také krásně, péče o ně je však jednodušší. Sečou se jen dvakrát ročně, v červenci a říjnu. Protože péče o květnaté louky je jiná než o klasický trávník, je tato část vyjmuta z celkové zakázky. Firma na tuto práci se bude soutěžit jako samostatná veřejná zakázka. Cílem je najít klidně i menšího dodavatele, ovšem specialistu s odbornými znalostmi na údržbu květnatých luk.   
Podobně radnice bude hledat dodavatele – specialisty na údržbu a výsadbu květin. Uvažuje se, že by se také vyčlenily a extra péči dostaly kaštany, kterých je v Praze 6 hodně a vzhledem k jejich častému napadení klíněnkou jírovcovou potřebují zvláštní zacházení. Anebo celkově všechny stromy.
„Společně s kolegyněmi, zastupitelkami Martinou Kaňákovou a Dominikou Klepkovou jsme se domluvili, a jsem rád, že tento nápad našel pozitivní odezvu i u našich koaličních partnerů, že budeme věnovat maximální úsilí péči o stromy. I proto je například v zadávacích podmínkách veřejné zakázky požadavek na to, aby soutěžitelé měli ve svém týmu vystudovaného arboristu,“ říká starosta Kolář.
Nová smlouva dovoluje kdykoli a bez jakýchkoli sankcí během čtyř let jejího trvání jakoukoli část prací vyčlenit a firmu na ně vysoutěžit zvlášť. Počítá se také s tím, že ze smlouvy budou ­vyčleněné péče o velké zelené plochy, jako je třeba Ladronka, správa dětských hřišť a sportovišť, odstraňování graffiti a dodávka košů a sáčků na psí exkrementy. Některé práce by mohlo provádět SNEO, společnost patřící Praze 6.

Pro lepší koordinaci
Opoziční stany na zastupitelstvu prosazovaly, aby se péče o zeleň a úklid nezadávala jedné firmě, ale naopak aby se městská část rozdělila na několik okrsků a firma by se starala o každý z nich komplexně. „Navrhli jsme proto rozdělení zakázky do alespoň tří logických celků a soutěžit je samostatně. To pak dá šanci většímu počtu zájemců a vznikne tím tolik žádoucí zdravé konkurenční prostředí. Chceme také stanovit povinnost uvádět i použití subdodavatelů na některé činnosti,“ říká Eva Tichá, zastupitelka za Piráty. Radnice má však své důvody, proč se držet současné – už léty prověřené praxe.

Co všechno musí nově vybraná firma či konsorcium firem například zajistit?


Podmínky pro menší firmy
Radnice doufá, že výběrovému řízení na dodavatele těchto služeb bude přát i současná situace, kdy firmy zasažené krizí se budou snažit získat zakázku. A tedy že se nestane, aby se přihlásila pouze jedna či tři, jak tomu bylo v minulosti. Ve výběrovém řízení se také snížily požadavky a kritéria tak, aby se mohly účastnit i menší firmy. Mezi podmínkami sice zůstává, že musejí mít alespoň roční zkušenost s péčí o venkovní zeleň a veřejná prostranství, ovšem nikoli v rozsahu čtyřicet, ale jen dvacet milionů korun. U úklidových prací objem klesl z třiceti na patnáct milionů korun.
„Porovnání s jinými městskými částmi jednoznačně ukazuje, že péče o zeleň v Praze 6 nevyniká kvalitou, bohužel ovšem nechvalně vyniká cenou. Ze srovnání s jednotkovými cenami v jiných městských částech totiž vychází, že Praha 6 tratí jen na údržbě zeleně 10 až 20 milionů korun ročně. Všichni námi oslovení experti se shodli na tom, že soutěžení jedné bezmála půlmiliardové zakázky jako celek nepovede k žádoucímu výsledku,“ říká opoziční zastupitel za Zelené a předseda kontrolního výboru
Petr Píša.
Starosta Ondřej Kolář s tím ovšem zásadně nesouhlasí. „Po důkladné konzultaci s odborem dopravy a životního prostředí jsme se rozhodli, že místo dělení Prahy 6 na menší území rozdělíme jednotlivé činnosti, které se vysoutěží samostatně. Soutěžíme tak jednu velkou zakázku na úklid a údržbu zeleně, ty spolu funkčně souvisí, a samostatně soutěžíme několik dalších činností – typicky například sázení květin a následnou péči o záhony. Jsme toho názoru, že právě tak zpřístupníme tyto činnosti menším dodavatelům.“ Podle starosty rozhodně není zakázka napsána pro jednu jedinou firmu. „Sám vím minimálně o pěti společnostech, které v Praze působí a všechna námi popsaná kritéria splňují. Navíc jsme zakázku podrobili takzvané předběžné tržní konzultaci, kdy byly devatenácti společnostem rozeslány podmínky soutěže s výzvou o sdělení, zda jsou schopny tento objem a druh činností Praze 6 dodávat. Stejně tak se pozastavuji nad argumentací opozice, že rozdělením Prahy 6 na menší území bychom zakázku, respektive zakázky ‚zatraktivnili‘ pro menší firmy.“

Podle pravidel cirkulární ekonomiky
Ačkoli zakázka na péči o veřejnou zeleň vychází ze zkušeností minulých let, bude v jedné věci výjimečná. „Půjde o první obecnou veřejnou zakázku v České republice v tak vysoké finanční hodnotě, která bude zadána podle principů takzvané cirkulární ekonomiky. Zjednodušeně řečeno bude zakázka na úklid a zeleň řešena s pou­kazem na udržitelný rozvoj a odpovědnost k životnímu prostředí. Praha 6 je v tomto opět mezi prvními, z čehož mám jako předsedkyně Komise životního prostředí upřímnou radost,“ vysvětluje Martina Kaňáková (TOP 09).  Předpokládá se, že časem by takovým posouzením měly projít všechny veřejné zakázky.
A co od takového posouzení čekat? V předložené dokumentaci se budou odborníci snažit najít místa, kde by se dalo pracovat s cirkulární ekonomikou. Elementární přiklad je využití posečené trávy. Ty byla nyní určena k likvidaci, za což bylo platit. Ale po doporučení tohoto institutu lze například část trávy použít třeba k zamulčování čerstvě vysazených dřevin. Nejenže se tak nebude platit za její likvidaci, ale tráva bude u stromů a keřů působit jako hnojivo, které se nebude muset kupovat, zabrání odpařování vody, a tedy i nutnosti častého zalévání, což zase ušetří další nemalé peníze.