Dva miliony pro Dejvické divadlo

Praha 6 podpoří v letošním roce Dejvické divadlo částkou dva miliony korun. Jde o zásadní krok městské části, který umožní divadlu opětovně se ucházet o prostředky z rozpočtu státu, ty pokrývají zhruba osm procent jeho nákladů.

„Praha 6 se plně hlásí k podpoře dalšího rozvoje této jedinečné profesionální scény na svém území. Dvoumilionová podpora by proto do Dejvického divadla měla směřovat i v následujících čtyřech letech. Má to svůj velký symbolický význam. Chystám se proto nejprve radě a poté zastupitelstvu předložit návrh smlouvy na podporu divadla ve stejné výši také pro léta 2021–2024,“ říká místostarosta Prahy 6 pro kulturu Jan Lacina (STAN).
„Ačkoliv se může zdát, že v rámci více jak čtyřicetimilionového rozpočtu divadla to není částka zásadní, její hlavní význam tkví i v tom, že pro čerpání prostředků z Programu podpory profesionálních divadel – poskytovaných ministerstvem kultury – existuje zásadní podmínka, aby divadlo mělo ve svém finančním portfoliu další dva veřejné zdroje,“ uvedla ředitelka Dejvického divadla Blanka Cichon. V současné době je divadlo podporováno čtyřletou dotací hlavního města Praha a dočerpává peníze, které kdysi dostalo od Prahy 6 „na odchodnou“. Další prostředky zajišťuje zmíněná dotace ministerstva kultury. Díky vlastním příjmům, které zahrnují mimo jiné tržbu z prodeje vstupenek, příjem ze zájezdové činnosti a v neposlední řadě ­prostředky od soukromých podporovatelů a sponzorů, dosahuje Dejvické divadlo více jak padesátiprocentní soběstačnosti. Praha 6 se podílí dlouhodobě nejen na financování, ale zároveň na podpoře investičních akcí – v roce 2015 přispěla na rozšíření divadla o komorní scénu Anti.kvariát a před dvěma lety radnice ­financovala a realizovala první ­etapu revitalizace venkovního prostoru před divadlem. Dejvické divadlo vzniklo jako příspěvková ­organizace řízená a financovaná městskou ­částí Praha 6. V roce 2004 se v rámci transformace pražské divadelní sítě stalo obecně prospěšnou společností.