Jak zapsat dítě do školky?

náhled souboruV loňském roce poprvé radnice zavedla rezervační systém pro zápis do mateřských škol Prahy 6 a náhled do pořadí dětí v rámci přijímacího řízení. Rodiče i školky byli s tímto systémem spokojeni, a tak stejně proběhnou zápisy i letos.

„Dostali jsme od rodičů přihlašovaných dětí mnoho pozitivních reakcí, přivítali především možnost rezervace času návštěvy školek i informace o pořadí dítěte v konkrétních školkách. Nový systém ale ocenily i paní ředitelky, kterým se velmi snížila administrativní náročnost celého procesu zápisu,“ konstatuje radní pro školství Marie Kubíková (ODS).
V letošním roce tedy budou zápisy probíhat stejně, rodiče mají opět k dispozici webové stránky www.jakdoskolky.cz, které získaly novou podobu i obsah. „Nově se tady dá nalézt právě odkaz na rezervační systém zápisu do mateřských škol i další potřebné informace, termíny dnů otevřených dveří a přehled letního provozu mateřských škol,“ dodává Marie Kubíková.
„Jsme opravdu rádi, že digitální technologie 21. století konečně začnou sloužit rodičům na Praze 6. Dlouhodobě zastáváme názor, že mají školky obíhat elektronické přihlášky a ne rodiče. Je vidět, že kde je vůle, je i cesta," říká Pavla Ducháčková Chotková, členka školského výboru za Zelené v Praze 6.

Co musí splňovat dítě, které se hlásí do školky?


Co budete potřebovat k zápisu?


Přijetí a nepřijetí dítěte
Dítě je přijato – 18. května od 13 do 17 hodin odevzdáte podepsaný zápisový lístek do zvolené mateřské školy a obdržíte rozhodnutí o přijetí, zároveň vyplníte evidenční list, informace o osobních údajích a zpětvzetí žádostí s usnesením pro další mateřské školy, kde jste o přijetí rovněž žádali.
Dítě není přijato – po 10. červnu obdržíte poštou do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí. Proti němu můžete podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelství příslušné MŠ, magistrát hlavního města Prahy formálně přezkoumá postup ředitelky školy, zda rozhodla dle předem stanovených kritérií. Od 17. května do 31. července bude možné v elektronickém systému www.jakdoskolky.cz sledovat pořadí umístění vašeho dítěte v jednotlivých mateřských školách pod unikátním registračním kódem.

Kde získat formulář pro přihlášení dítěte do školky?
1.   Portál www.jakdoskolky.cz, v této elektronické verzi můžete:
–    předvyplnit žádosti a data zůstávají uložena v systému pro potřeby jednotlivých MŠ
–    zakliknout příslušné mateřské školy (tisk pro každou MŠ zvlášť)
–    rezervovat si čas pro odevzdání žádosti
–    předvyplněnou žádost vytiskněte, nechte potvrdit lékařem, podepište a v den zápisu předejte ve vybrané/ných MŠ (při podání více žádostí stačí ověřené kopie lékaře na CZECH POINTu).
2.  Webové stránky mateřských škol
Na webových stránkách MŠ budou k dispozici odkazy, které vás přesměrují na web ÚMČ P6 www.jakdoskolky.cz. Vytištěný dokument z webu zákonný zástupce vyplní, nechá potvrdit lékařem, podepíše a v den zápisu předá ve vybrané/ných MŠ.
3.  Listinná verze
V listinné verzi si lze formulář vyzvednout ve vstupní hale úřadu nebo na odboru školství městské části Praha 6. Dokument vyplníte, necháte potvrdit lékařem, podepíšete a v den zápisu předáte ve vybrané mateřské školce či školkách.


Jak odevzdat formulář do školky?
Osobně


Soukromou datovou schránkou

       – žádost s potvrzeným vyjádřením lékaře
       – potvrzení o trvalém pobytu dítěte v obvodu MČ Praha 6 – pouze formou výpisu z odboru evidence obyvatel (nezasílejte kopie občanských průkazů či rodných listů)

Termínový kalendář
od 1. dubna – bude k dispozici na stránkách www.jakdoskolky.cz a webech jednotlivých školek k předvyplnění žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně rezervace času do jednotlivých mateřských škol. Ručně lze tyto žádosti vyplnit na předepsaném formuláři ve vstupní hale nebo na odboru školství na radnici
11. května – odevzdání žádosti o přijetí, tedy samotný zápis. Čas zahájení a ukončení zápisu určují jednotlivé mateřské školy, v momentě odevzdání je zahájeno správní řízení
14. května od 10.30 do 11.30 hodin možnost nahlédnutí do spisu dítěte
14. května ve 12 hodin – zveřejnění seznamu přijatých dětí a výsledků zápisu na nástěnkách a webových stránkách jednotlivých mateřských škol pod unikátním registračním kódem dítěte
18. května od 13 do 17 hodin – odevzdání zápisového lístku přijatých dětí do zvolené mateřské školy
Už o den dříve, tedy od 17. května lze sledovat průběžné pořadí dosud neumístěných dětí na www.jakdoskolky.cz v jednotlivých mateřských školách, aktualizace bude ­prováděna ředitelkami škol průběžně do 31. července.