Nové centrum na Petřinách

Petřinám, lokalitě s patnácti tisíci obyvateli, chybí centrální náměstí s obchody, kavárnou, restaurací a místem pro pořádání například vánočních trhů. To vše může přinést plánovaná výstavba polyfunkční budovy.

Že je třeba na Petřinách vytvořit centrální veřejný prostor, si uvědomuje i radnice, která si už v dubnu roku 2018 nechala zpracovat studii této lokality. „V ní se uvádí, že jediné místo, které se pro tento záměr nabízí, je právě okolí stávající prodejny Billa,“ přibližuje její obsah statutární místostarosta Jakub Stárek (ODS), v jehož kompetenci je územní rozvoj.
Centrum sídliště Petřiny nebylo nikdy vybudované, ačkoli v původních záměrech se s ním počítalo. Při postupné dostavbě se však upřednostňovala architektura jednotlivých budov a na celek se tak trochu zapomnělo. Proto místo náměstí stojí v dnešní době už nevyhovující a nevzhledné obchodní centrum, které je spojeno s neutěšeným zásobovacím dvorem, nehezkou uličkou vedle metra.  Kromě toho tady chybí parkovací místa.


Pro nákupy i odpočinek
Polyfunkční budova, která by mohla nahradit nevzhledný a dosluhující obchodní dům v místě křížení ulic Brunclíkova, Křenova a Na Petřinách, přinese této lokalitě a asi patnácti tisícům obyvatel to, co si zaslouží – centrální náměstí s obchody. Stavba bude probíhat v souladu s plány městské části. „Pro Petřiny jsou charakteristické výškové dominanty – ať už jsou to tři dvanáctipatrové věžáky na hlavních osách nebo čtrnáctipatrový dům služeb, který stojí přes ulici naproti zamýšlenému projektu. Ten tak se svými deseti, respektive dvanácti patry do této lokality zapadne a současně zajistí ekonomickou proveditelnost takto komplexní revitalizace a vzniku veřejného náměstí, to vše s kapacitním počtem parkovacích míst,“ popisuje místostarosta Stárek.  „Přestavbu obchodního domu na Petřinách budeme pečlivě hlídat. Je důležité, aby opravdu došlo k vytvoření kvalitního veřejného prostoru a místního centra služeb, nikoli aby se plány na vytvoření centrálního náměstí staly jen zástěrkou pro další zahušťování zástavby,“ předem upozorňuje zastupitel za Zelené Pavel Weber.


Podoba domu se stále hledá
Přízemí nové budovy bude vyhrazeno komerčním účelům, počítá se zde s velkým veřejným prostorem v těsné blízkosti vstupu do metra, ale také s novou prodejnou Billa, kavárnou, restaurací, trafikou nebo třeba drogérií. Celá budova je navíc zamýšlena tak, jak navrhuje územní studie – do tvaru písmene L, což dává nejlepší možnou příležitost k výstavbě a kultivaci náměstí o ploše bezmála 1800 metrů čtverečních.
„Spekulace o přesné podobě bytového domu jsou zatím opravdu předčasné, neboť se projekt zatím nachází ve fázi ověřování a hledání finální podoby,“ dodává místostarosta s tím, že pro lepší představu obyvatel budou včas k dispozici reálné vizualizace, které mohou posloužit pro další diskuzi a komentáře ze strany všech zainteresovaných skupin.