Lanovka do zoo

náhled souboruUž za pět let by měla cestu mezi Podbabou a Trojou s Bohnicemi zkrátit lanovka. Uvádí se, že jde o dlouhodobě dočasné řešení zhruba na ­třicet let. Mezitím by na této trase měla začít jezdit tramvaj.

„V projektu lanovky Podbaba – Bohnice aktuál­ně probíhá zjišťovací řízení EIA, tedy vyhod­nocení vlivů na životní prostředí. Naše instituce z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí s projektem souhlasila s výhradami. Ty se týkají například nutnosti změny platného územního plánu nebo řešení problematiky parkování,“ popisuje aktuální vývoj Kateřina Zelingero-
vá z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Naopak rada městské části s podobou, jak je nyní připravovaná, nesouhlasí a má k ní připomínky. Lanová dráha by měla být součástí městské hromadné dopravy a také a ni navazovat. Plynule se tedy napojí na konečnou tramvaje a železniční zastávku Nádraží Podbaba, kterou spojí s autobusem v Podhoří a s bohnickým sídlištěm. „Městská část podporuje výstavbu lanové dráhy jako stavby dlouhodobě dočasné, než zde vznikne plnohodnotná tramvajová trať do Bohnic, která má zatím stále mnoho otazníků. Rychlé propojení obou břehů uleví stále dopravně přetížené Praze 6,“ říká radní pro strategický rozvoj Eva Smutná (TOP 09). Zároveň vyjmenovává připomínky Prahy 6: „U předloženého záměru považujeme za nezbytnou vzájemnou koordinaci trasy lanovky s trasou tramvaje do Suchdola i s již chystanou první etapou tramvaje na Prahu 8, která je v tuto chvíli zatím ukončena točnou v Troji. Zásadním požadavkem je napojení lanovky na objekt P+R, bonusem by bylo i bezbariérové navázání na železniční zastávku v Podbabě.“  Tuto koordinaci chce mít Praha 6 po dohodě s hlavním městem zpracovanou v samostatné studii. Stejně tak se chce městská část vyjadřovat k samotné stavbě nástupní stanice lanovky, ačkoli jde o investici hlavního města.
„Lanovka zní jako jednoduché a rychlé řešení, ale to je jen zdání. Realizace do pěti let je utopie. Nástupní místa nejsou vyřešena a přestupy jsou problematické. Mně tato lanovka v Praze smysl nedává a raději bych úsilí věnoval prodloužení tramvaje do Suchdola s odbočkou přes řeku, i kdyby měla na chvíli skončit smyčkou u ZOO,“ říká k projektu opoziční zastupitel Polách (ANO), podle nějž je trochu zvláštní směr uvažování připravovat zároveň lanovku a most s tramvajovou linkou, navíc když tramvaj je ve strategickém plánu již dlouho a jde o preferovaný dopravní prostředek.
Délka lanovky bude 2,5 kilometru, překoná stometrové převýšení a cesta zabere zhruba sedm minut. Přepravní kapacita by měla činit dva tisíce osob za hodinu v jednom směru. To odpovídá jedné tramvajové lince. Množství ­přepravovaných lidí by ale mělo jít až ztronásobit. Později lanovku nahradí tramvaj, její trasa si zřejmě vyžádá proražení kilometrového tunelu skalou se stometrovým převýšením.