Proti klimatické změně

náhled souboruV červnu loňského roku vyhlásila Praha 6 stav klimatického ohrožení. Řadu praktických opatření, která přispívají ke zlepšení klimatických poměrů ve městě, se již úspěšně podařilo zavést, jiná se intenzivně připravují.

Šetrné způsoby péče o životní prostředí si Praha 6 také klade jako podmínky pro výběrové řízení na rámcovou smlouvu na údržbu a péči o zeleň. „Čtyřletá smlouva vyprší v dubnu příštího roku a již nyní se připravují zadávací podmínky, které zohlední právě měnící se klima ve městě,“ říká starosta Ondřej Kolář (TOP 09), který má životní prostředí v gesci.


Vyšší tráva a louky
Během roku Praha 6 postupně přistoupila ke změnám v organizaci údržby zeleně.  Ty se týkají technologických postupů při seči trávníků. Cílem je udržet porosty co nejdelší dobu v dobré kondici tak, aby přispívaly ke zlepšení klimatických poměrů ve městě. Plochy jsou rozděleny na tři kategorie podle frekvence sečí – od čtyř a více za rok po kosení dvakrát za rok. Aby se předešlo jejich vysychání, seče se na výšku zdvihu osm centimetrů. Velkou pozornost věnuje radnice obnově trávníků díky speciálním zásahům, jako jsou vertikutace, zapískování, dosetí.
Zohledňují se i stále narůstající požadavky na zlepšování biodiverzity. Proto vznikají květnaté louky a pásy za použití speciální regionální směsi, ve které jsou zastoupena semena rostlin pro danou lokalitu „domácí“, s minimálním zastoupením trav. Na sestavení směsi městská část spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou. Květnaté louky najdete v Břevnově, Ruzyni nebo na Vypichu u in-linové dráhy.
„Změny v koncepci péče o zeleň, ústup od koncepce, že se do města hodí jen anglický trávník, plně podporujeme. Zároveň však usilujeme o to, aby se změnily podmínky příští veřejné zakázky. Nesmí se opakovat situace, kdy se minule o obrovskou veřejnou zakázku přihlásil jediný uchazeč. Chceme více menších a středních firem,“ uvádí Barbora Truksová, členka Komise pro životní prostředí za Zelené.


Hospodaření s dešťovkou
Nově zakládané květinové záhony tvoří traviny a trvalky určené pro slunné a suché lokality s minerálním mulčem. Typickým příkladem jsou levandulové záhony v Patočkově ulici, ale také vysazená chmelová stěna na Vítězném náměstí. Na tramvajových pásech chce Praha 6 prosadit výsadbu suchomilných rostlin nebo výsev suchomilných travních směsí. Na tom se však nejprve musí dohodnout s dopravním podnikem. Novinkou bude připravovaný projekt „dešťového záhonu“, který by měl vzniknout ve vnitrobloku u Vokovické ulice. Voda z chodníků bude svedena přímo do záhonů. V břevnovském parku Královka se zase projektují podzemní nádrže na dešťovou vodu.


Stromy odolné vůči suchu
S ohledem na měnící se klimatické podmínky se Praha 6 zaměřuje na výsadbu stromů, které jsou odolnější proti suchu a vyšším teplotám, jako platany, jinany, dřezovce a jerlíny, a upouští od výsadeb dřevin s průměrem 20 až 25 centimetrů, neboť jejich adaptace na extrémní klimatické poměry je snížená a velké vysazované stromy vyžadují větší zálivku a péči. „Protože se v loňském roce velmi osvědčilo umístění vodních vaků, letos budou umístěny k téměř čtyřem stovkám stromů. Voda z nich se pomalu uvolňuje po dobu několika hodin, takže její množství, které půda vsákne, je téměř stoprocentní,“ dodává vysvětluje Ondřej Kolář. Dále je jednoduše přehledné (podle toho, kolikrát byl vak naplněn v určitém časovém období), kolik vody se k jednotlivému stromu dostalo.


Granty na ekologické projekty
Občané i spolky z Prahy 6 mohou žádat až o deset tisíc korun na drobné projekty zlepšující životní prostředí. Formou peněžního daru jim radnice pomůže uskutečnit akci nebo projekt, na jejichž realizaci jim chybějí peníze. První ­příjemce grantů již v květnu schválila rada městské části. Jde o čtyři projekty, které budou mít pro životní prostředí nezanedbatelný přínos. Břevnovský spolek Nesedím, sousedím připravil projekt na využití dešťové vody, která bude sloužit návštěvníkům centra na zalévání komunitních bylinkových a květinových záhonů, a nebude tak nutné používat pitnou vodu. Podporu získal i projekt Spolku pro vnitroblok Bělohorská 135-143 na zakoupení a instalaci laviček pro starší sousedy, aby mohli zahradu využívat k odpočinku. Lavičky budou z recyklovaného plastu, mají dlouhou životnost a minimální náklady na údržbu.
Dílna Eliáš, která pracuje s lidmi s mentálním nebo fyzickým kombinovaným postižením, využije dar na nádoby na třídění a likvidaci odpadu. Další podpořený projekt se zaměřil na opětovné využití betonových květináčů podél ulice Heleny Malířové a péči o travnatý pás v ulici U Ladronky. Spolek Srdcevčele díky podpoře Prahy 6 v září zorganizuje včelí expozici pro veřejnost, včetně umístění živých včelstev do pozorovacího úlu. „Je otázkou, zda uvedená opatření budou dostatečná. Stačí se podívat na vysázené platany na Evropské třídě a jejich současný stav. Jeden vysázený záhon levandule na Patočkově ulici nepřesvědčí obyvatele o rázných krocích radnice ke zlepšení stavu životního prostředí. Zvláště když ostatní záhony v okolí trpí zanedbanou péčí,“ říká zastupitel Roman Mejstřík (ANO).