Investice do škol a školek

náhled souboruDvouměsíční prázdniny vy­užila Praha 6 k opravám, rekonstrukcím a vylepšením mateřských i základních škol. Celkem radnice do výměn oken, oprav střech a dalších akcí investovala miliony korun

MŠ Pod Novým lesem – o prázdninách firma dokončila výměnu oken, původní netěsnící nahradila nová špaletová a euro okna.  Na děti čekají i nové dveře uvnitř školky a do zahrady, přičemž některé výplně jsou pro vyšší bezpečnost z bezpečnostního skla a okna doplňují uzamykatelné kličky. Tato školka ještě získala nové kotle na vytápění a ohřev teplé vody a nový systém měření a regulace. Všechny úpravy vedou ke velkému snížení nákladů na provoz školky.

MŠ Bubeníčkova – půjdete-li kolem, určitě si všimnete dokončeného nového plot. Nové Po sanaci podezdívky se tady měnily sloupky i dřevění dílce tak, aby byly stejné s oplocením opraveným v minulých letech. Nový plot je také v hospodářské části areálu.

ZŠ T. G. Masaryka – už před prázdninami se tady měnily plynové kotle v zázemí tělocvičny včetně úprav části rozvodů a zřízení nového měření a regulace.

ZŠ Hanspaulka – lepší prostředí pro děti ve třídách a učitele v kabinetech umístěných v půdních vestavbách vytvoří nový systém chlazení, složený ze třinácti vnitřních jednotek a tří venkovních krytých akustickou stěnou, které jsou umístění na nové ocelové konstrukci u tělocvičny.

ZŠ Bílá – v průběhu prázdnin došlo k celkové opravě střechy tělocvičny, měnil se poškozený střešní plášť včetně tepelně izolační vrstvy a klempířských konstrukcí. Práce ve škole budou pokračovat i na podzim, jen se přesunou na sportoviště. To se dočká nového povrchu, hrazení záchytných sítí, zřízení pítka pro sportovce a úpravu zpevněných ploch v okolí.

ZŠ Marjánka – tady se napravovaly škody, které způsobil jarní požár a zakouření suterénu. Odbor školství ve spolupráci se společností SNEO tehdy zajistily okamžitou nápravu, v průběhu prázdnin se dokončovala sanace zasažených prostor.

ZŠ Červený vrch – děti tady bude chránit před horkem 72 nových žaluzií, které zastíní 22 učeben a knihovnu. 

MŠ Mládeže – se dočká modernizace vzduchotechnického zařízení v kuchyni, přičemž se vymění přívodní i odtahové vzduchotechnické jednotky, instaluje systém měření a regulace a úprava distribuce vzduchu.

ZUŠ Jana Hanuše – kvůli navyšování kapacit školských zařízení se přestaví z původního nevyužívaného školního bytu na ředitelnu. Souvisí to s rozšířením kapacity školní jídelny Základní školy J. A. Komenského, která je třeba kvůli navýšení kapacity základní školy J. A. Komenského do půdních prostor.

Objekt Starostřešovická 79/15 – připravují se také stavební úpravy, které umožní zřízení dětské skupiny v objektu.

Z technického hlediska bude velice zajímavá celková rekonstrukce v památkové rezervaci umístěné MŠ Tychonova, která naváže na úspěšnou rekonstrukci objektu podobného typu MŠ Charlese De Gaulla realizované v roce 2019.

ZŠ Norbertov – zde se připravuje stavba venkovního sportoviště.

Navyšování kapacit
O školy v šesté městské čísti je velký zájem a demografický vývoj obyvatelstva naznačuje, že bude zvýšit kapacitu základní škol.  Protože postavit novou školu, případně vybudovat půdní vestavbu je záležitost delší než jeden školní rok, už nyní radnice zahajuje pří Veškeré investiční akce potřebují důkladnou přípravu, a tak se už nyní pracuje na projektových přípravách
„Nově je zařazeno do rozpočtu Prahy 6 navýšení kapacity základní školy T. G. Masaryka, dvě prvostupňové třídy vzniknou v protější vilce Pamela, která je v majetku Prahy 6 a k dispozici bude i služební byt pro tolik potřebné mladé učitele,“ říká radní pro školství Marie Kubíková (ODS). Počítá se i s navýšením kapacity Základní školy Dědina, a to přímo v budově školy. Pokročila i projektová dokumentace na vznik velkých půdních vestaveb v ZŠ Emy Destinnové, v ZŠ náměstí Svobody a v ZŠ J. A. Komenského. U základních škol se dlouhodobě chystá stavba nového objektu v ulici Na Kocínce, který bude součástí základní školy Bílá, zde probíhá intenzivní příprava nového projektu společně se sousedy. „Oceňujeme dosavadní investiční aktivity v oblasti škol a školek, doufáme, že se i do budoucna najdou finanční prostředky nejen na přístavby a stavební úpravy, ale bude možné zafinancovat stavby nové jako je třeba právě Základní škola Na Kocínce,“ konstatuje Václav Fořtík (Piráti).