Poliklinika Pod Marjánkou

náhled souboruJak dále postupovat při rekonstrukci Polikliniky Pod Marjánkou posuzoval odborný tým ČVUT, který srovnával devět možných variant.

Návrhy řešení, které vyšly z diskuzí a analýz pracovní skupiny pro polikliniku, podrobně rozpracoval a vyhodnotil odborný tým ČVUT, který je specializován na zdravotnická zařízení. „Vyhodnocoval celkem devět variant a jako nejvhodnější doporučil dvě stěžejní varianty, nesoucí označení D a E. Obě vycházejí ze základní myšlenky – hlavní budova se kompletně zrekonstruuje a zároveň dojde k částečnému či úplnému zbourání vedlejších objektů, takzvaných klepet. Kromě zachování genia loci je preferováno i vy­budování parkingu,“ vysvětluje radní pro strategický rozvoj Eva Smutná (TOP 09). ­Varianta D po částečném ubourání severních klepet ­navrhuje postavit další liniový pavilon, to by ­ovšem vyžadovalo změnu územního plánu a tím značné prodloužení příprav s nejistým koncem a stavební provoz v těsné blízkosti hlavní budovy. Varianta E – která má největší podporu, a tedy i šanci na realizaci a je navrhována v zásadě na prodlouženém půdorysu současných „klepet“. Na jejich konci dojde k vzájemnému ­propojení, což zajistí v plném rozsahu ­umístění současných ordinací. Návrhy pracují s tím, že nové pavilony budou mít pouze dvě nadzemní patra, poliklinika si tak uchová původní koncept a myšlenku architekta Richarda Podzemného.


Ordinace v novém
Do nově postavených budov se přestěhují lékaři z hlavní polikliniky. „Na tuto variantu E máme vypracovaný takzvaný stavební program, díky němuž víme, že všichni lékaři a ordinace se do nových objektů vejdou a budou tam pro ně připravené plnohodnotné ordinace,“ říká radní pro zdravotní a sociální politiku Marián Hošek (KDU-ČSL) a pokračuje: „To je důležité, protože třeba rentgen a zařízení stomatologických ordinací se stěhují obtížně, proto se počítá s tím, že zde zůstanou natrvalo a nebudou se vracet do hlavní budovy.“ Díky úspornějšímu vnitřnímu uspořádání vznikne v nových křídlech stejná plocha ordinací jako v současné poliklinice.
Jaké má tato varianta další výhody? Protože se nebudou boční budovy opravovat, ale bourat, půjde tak do podzemí umístit až tři patra garážových stání. Počítá se, že lékaři a klienti by tady mohli zaparkovat kolem 150 vozidel, aniž by se zasáhlo do okolní zeleně.
Vzhledem k podrobnosti materiálu, se ví, že navržený modulový systém umožní výstavbu jak podzemních garáží, tak pohodlných ordinací, které jsou navrženy o velikosti 17,5 metrů čtverečních (za standard se považuje třináct) spolu s čekárnami a doplňkovými místnostmi. „Modulový systém dále umožňuje maximální variabilitu uspořádání, tedy ze dvou či tří základních ordinací lze vytvořit jednu velkou, kterou není těžké dle potřeby opět rozdělit, vyšetřovny dávat do řady vedle sebe nebo prokládat čekárnami a podobně,“ dodává Eva Smutná. Doporučením komise se bude zabývat během září i rada a zastupitelstvo městské části, které rozhodne o dalším postupu. Za optimální situace by se se stavbou mohlo začít mezi léty 2022–4.


Rekonstrukce stávající budovy
Po dokončení přístavby polikliniky a přestěhování ordinací projde ke kompletní rekonstrukci stávající hlavní budovy. Její budoucí využití – na tom panuje shoda napříč politickými stranami – má i nadále sloužit zdravotnickým, sociál­ním a veřejným účelům. „Nabízí se, že kromě dalších zdravotnických zařízení zde bude sídlit pečovatelská služba, která je dnes v nevyhovujících podmínkách, dále zde může vzniknout denní stacionář, prodejna zdravotních potřeb nebo třeba i pošta, občerstvení a stravovací služby,“ vyjmenovává radní Hošek. Do rozhodování o budoucím využití budovy chce radnice zapojit i místní obyvatele Prahy 6 a na toto téma připravuje participaci.  
S tímto postupem rekonstrukce souhlasí i opoziční strany. „Považujeme ale za nezbytné,
aby o budoucí funkci výškové budovy bylo rozhodnuto již před začátkem celé rekonstrukce. Jedině tak bude možné zajistit, aby obě části tvořily jeden funkční celek, a jedině tak se vyvarujeme nebezpečí, že by radnice po výstavbě nového křídla zjistila, že na rekonstrukci toho starého jí už nezbývají síly anebo finanční ­prostředky,“ říká Petr Píša, zastupitel za Stranu zelených.
„I my jsme rádi, že se po letech stagnace a chybných kroků konečně projekt alespoň ve fázi příprav variant pohnul dále. Na náš návrh by také mělo dojít k participaci občanů na konečné podobě a využití budov, což je ­jednoznačně krok správným směrem. A věříme, že konečná varianta bude vybraná ve všeobecné politické shodě,“ doplňuje Ondřej Chrást.

Během září se uskuteční setkání s občany o budoucnosti Polikliniky Pod Marjánkou. Čas a místo najdete na www.praha6.cz a a letácích na poliklinice.