Volby do Senátu Parlamentu ČR

V pátek 2. a v sobotu 3. října se uskuteční volby do jedné ­třetiny Senátu. Nového zástupce si budou vybírat i obyvatelé volebního obvodu číslo 27, který částečně leží na území šestky a kam patří i Střešovice, Hradčany, Bubeneč a Sedlec.

První kolo voleb do třetiny Senátu se koná v pátek 2. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 3. října od 8 do 14 hodin. Pokud v něm žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, proběhne o týden později, tedy 9. a 10. října, kolo druhé. Hlasovací dny a časy zůstávají stejné. Volit mohou pouze státní občané České republiky, kteří nejpozději 3. října dosáhnou věku nejméně 18 let. Pro ­druhé kolo je věková hranice posunutá na 10. října.

 

Kdo může hlasovat?

Senátní volby se týkají pouze 24 okrsků na území městské části (jejich seznam najdete na mapě nebo na adrese www.praha6.cz/volby_senat_2020). Že se vás volby týkají, poznáte i podle toho, že nejpozději v úterý 29. září byste měli najít ve svých schránkách hlasovací lístky a informace k zásadám hlasování. Občané s trvalým pobytem v katastru Břevnov, Dejvice, Liboc, Ruzyně, Veleslavín a Vokovice při těchto volbách nemohou hlasovat – jsou totiž sou­částí senátního volebního obvodu č. 25 a budou volit v roce 2022.  Někdy hranice mezi jednotlivými obvody probíhá dokonce i ulicemi, tedy lidé z jednoho konce hlasovat mohou, z druhého nikoli. Jde o Bělohorskou, Bubenečskou, Čínskou, Dejvickou, Eliášovu, Jaselskou, Jugosl. partyzánů, K Brusce, Kyjevská, Milady Horákové, Na bateriích, Na hutích, Na Petynce, Na zástřelu, Patočkova, Pelléova, Pod novým lesem, Pod kaštany, Podbabská, Svatovítská, U dráhy, U druhé baterie, U páté baterie, U první baterie, U šesté baterie, Ve Střešovičkách, V. P. Čkalova a Vítězné náměstí. Z těchto ulic budou hlasovat pouze voliči mající trvalý pobyt v katastrálním území Střešovice, Hradčany, Bubenče a Sedlce, tento údaj lze najít v občanském průkazu.

 

Voličské průkazy

Při senátních volbách nelze hlasovat ze zahraničí a ani v jiném obvodu, než máte trvalé bydliště. Tedy hlasovací lístky do uren mohou voliči hodit pouze v obvodu 27, který kromě části Prahy 6 zahrnuje i území městské části Praha 1, Praha 7, Praha-Suchdol, Praha-Troja, v Praze 2 Nové Město a Vyšehrad a z Prahy 5 Malou Stranu. Dle zákona k tomu ale potřebujete voličský průkaz pro příslušné kolo voleb. Při jeho ztrátě nebo odcizení nelze vydat duplikát.

O voličský průkaz lze žádat ode dne vyhlášení voleb, což bylo 15. dubna, a to písemně nebo osobně.

Písemné podání musí na radnici, odbor vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 6, dojít nejpozději sedm dnů přede dnem voleb, tedy do 25. září 16:00 hodin, a to buď poštou s úředně ověřeným podpisem, anebo prostřednictvím datové schránky, žádost však musí odejít z osobní datové schránky voliče.

O voličský průkaz lze požádat i osobně, kdy s vámi úředníci sepíšou záznam o podané žádosti, a to až do okamžiku uzavření stálého seznamu, k němuž dojde ve středu 30. září v 16 hodin. Žádosti můžete podat v 1. patře na odboru vnitřních věcí v kanceláři 128 v úřední dny pondělí a středa od 8 do 18 hodin (v jiné dny po telefonické domluvě – na číslech 220 189 772 nebo 576). Zde se rovněž začnou od 17. září voličské průkazy vydávat – buď osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Průkaz vám může radnice poslat i poštou do vlastních rukou.

Pokud o voličský průkaz přijdete požádat osobně mezi 17. a 30. zářím do 16 hodin, získáte ho na počkání.

Požádat o voličský průkaz v době mezi prvním a druhým kolem voleb bude možné pouze osobně od 5. do 7. října do 16 hodin.

 

Hlasování v karanténě

Letošní volby přinášejí i jednu novinku – hlasování osob s nařízenou karanténou z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19. V Praze tuto část voleb zajišťuje magistrát.  Pokud vám lékař nebo hygienik nařídil kvůli této nemoci karanténu, hlasovat můžete třemi způsoby:

30. září od 7 do 15 hodin z motorového vozidla u volebního stanoviště (informace o stanovišti zveřejní magistrát na svých stránkách do 17. září)

pokud z vážných důvodů z auta hlasovat nemůžete, přijde k vám takzvaná komise pro hlasování se zvláštní přenosnou volební schránkou. Požádat o ni musíte telefonicky (číslo teprve bude zveřejněné) magistrát nejpozději do 1. října do 20 hodin. Hlasování proběhne 2. října od 7 do 22 hodin a 3. října od 7 do 14 hodin. Obdobně proběhne hlasování v karanténě i při druhém kole.

v uzavřeném pobytovém zařízení (z rozhodnutí krajské hygienické stanice). Hlasování bude zajištěno 1. října od 7 do 22 hodin a 2. října od 7 do 18 hodin.

Při využití některého ze zvláštních způsobů hlasování bude volič povinen dodržovat protiepidemická opatření stanovená komisí pro hlasování, jinak hlasovat nemůže. Komisi budete muset prokázat svou totožnost a trvalý pobyt předložením občanského průkazu. Případný vydaný voličský průkaz odevzdáte před hlasováním komisi pro hlasování.

Kde hledat další informace?

www.praha6.cz/volby_senat_2020

e-mailem na adrese ovv@praha6.cz

na odboru vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 6 na telefonech 220 189 772, 750 nebo 576.

Upozornění: V době konání voleb bude provoz Úřadu městské části Praha 6 omezen, včetně detašovaných pracovišť.

Kandidáti do Senátu PČR v obvodu č. 27
1. Robert Veverka / Česká pirátská strana
2. Ivo Budil / Trikolóra hnutí občanů
3. Václav Fischer / Nezávislá  iniciativa (NEI)
4. Václav Hampl / PRAHA SOBĚ, KDU-ČSL, Zelení, SENÁTOR 21
5. Petr Fejk / Iniciativa občanů
6. Milan Urban / Svoboda a přímá demokracie (SPD)
7. Jakub Štědroň / Česká strana sociálně demokratická)
8. Miroslava Němcová / Koalice ODS, TOP 09 a STAN s podporou LES