Projekty Prahy 6

náhled souboruChodíte denně kolem rozestavěných či opravovaných budov? Zajímá vás, jak pokračují projekty, k nimž jste se vyjadřovali třeba v rámci participace?  Zde je přehled těch nejdůležitějších a největších rekonstrukcí a staveb realizovaných městskou částí Praha 6.

Dejvická 4
V květnu letošního roku by měla skončit rekonstrukce domu na adrese Dejvická 4. Ten prošel komplexní opravou, při níž se nahrazovala staticky nevyhovující konstrukce a vytvořilo se i nové dispoziční řešení objektu. Vzhled do ulice ovšem zůstane zachován.
Rekonstrukce se protáhla oproti předpokladu o rok a půl, a to kvůli značným statickým poruchám, které dům vykazoval. Vznikly přetížením takzvané základové spáry a stavu domu. V rámci prováděné rekonstrukce byla tedy provedena statická sanace objektu vetknutím nových ocelových sloupů do zdí a jejich provázání ocelovými rámy a dále zpevnění železobetonovými stropy. Zároveň se provedlo systémové odvětrání bránící pronikání vlhkosti a radonu z podloží do suterénu. Od druhého patra už také repliky nahradily stará okna a dům má novou střechu, tvarem a uspořádáním přesně kopírující tu původní.
V současné době, tedy několik měsíců před dokončením, jsou stavební práce na nosném systému hotové a řeší se vnitřní dispozice objektu. Pod střechou se vybudovaly dva nové půdní byty, každý o ploše 115 metrů čtverečních, jeden má navíc terasu. Ve čtvrtém a pátém patře se nachází dalších šest bytů o velikosti 75 až 105 metrů čtverečních. Dohromady Dejvická nabídne bytovou plochu zhruba 780 metrů čtverečních.
„Během rekonstrukce se změnil plán zřídit v domě také ordinace. Od něj jsme ustoupili a třetí i druhé patro budou sloužit jako kanceláře, což nám rozšíří možnosti pronájmu,“ konstatuje místostarosta pro majetek Jan Lacina (STAN). Vzniknou zde čtyři samostatné kanceláře s vlastním sociálním zázemím o celkové ploše zhruba čtyři sta metrů čtverečních. V přízemí a suterénu vznikne restaurace. Původní zájemce o její provozování využil možnost, kterou mu dávala smlouva, a odstoupil od ní. Nyní se připravuje vypsání nového výběrového řízení.  Radnice ho záměrně nevyhlašovala v závěru loňského roku, který byl kvůli vládním zařízením pro mnohé restaurace a gastrofirmy těžký, a vyčkává na jaro letošního, kdy se snad nálada na trhu zlepší. Nový provozovatel by měl být ale známý tak, aby mohlo dojít k pronájmu restaurace neprodleně, co se rekonstruovaný objekt Dejvické 4 uvede do provozu.
Byty, které zde vzniknou, nabídne radnice k pronájmu. „Radnice má nyní na účtech zhruba dvě a půl miliardy korun, úroky v bankách jsou téměř nulové peníze tak ztrácejí na hodnotě. Proto se současná koalice rozhodla investovat peníze do majetku, který vydělává, a byty jsou toho dobrým příkladem,“ dodává místostarosta Lacina.
Investice do tohoto objektu dosáhly bezmála sto milionů korun bez DPH, roční výnos na ­nájemném se dá odhadovat zhruba na
5 milionů.


Dětská skupina Sluníčko
Praha 6 bude mít první dětskou skupinu, během prvních měsíců letošního roku by pro ni měl být zrekonstruovaný objekt na adrese Starostřešovická 79/15. Dům patří městské části, která ho v minulosti pronajímala. Nyní tam mají proběhnout úpravy vnitřních dispozic tak, aby odpovídaly požadavkům platné legislativy, a především nárokům a požadavkům malých dětí. Mění se okna a podlahy, bude třeba vybavit interiér vhodným nábytkem a vybavením a také upravit zahradu pro děti. „Pokud epidemická situace práce nezbrzdí, měly být hotové do dubna, kdy se má dětská skupina otevřít,“ říká radní pro školství Marie Kubíková (ODS). O dvanáct dětí ve věku od dvou let se budou starat tři školené chůvy.
Investice do rekonstrukce objektu budou činit 4,7 milionu korun. Provoz v prvních dvou letech podpořilo hlavní město Praha z operačního programu Praha – pól růstu ČR částkou 2,4 milionu korun.

Bubenečské nádraží
Projekt Stanice 6, který vzniká v budově nádraží Bubeneč, by mohl začít fungovat v příštím roce. V jedné budově vznikne bistro, kavárna či jiný gastronomický provoz a k tomu prostor pro kulturní, sportovní a volnočasové aktivity.
Na jaře loňského roku byl přes e-tržiště vysoutěžený architekt, který připravuje podklad pro stavební povolení k rekonstrukci, přičemž zároveň koordinuje postoj radnice i budoucích provozovatelů, kteří zvítězili se svým projektem v soutěži. Zároveň je před podpisem smlouva o smlouvě budoucí, v níž bude mimo jiné stanoveno, že platnost desetileté nájemní smlouvy začne v okamžiku kolaudace objektu. „Myslím si, že tento projekt bude skvěle fungovat ve chvíli, kdy se podaří otevřít Šlechtovu restauraci ve Stromovce. Ta společně s projektem Stanice 6 na Bubenečském nádraží příznivě ovlivní sportovně-rekreační provoz Stromovky. Takováto dvě centra tam zatím podle mě velmi chybějí,“ říká místostarosta Jan Lacina.
Předpokládané náklady na rekonstrukci činí 20 až 30 milionů korun. Budovu koupilo od Správy železnice za 14 milionů hlavní město a bezúplatně ji svěřilo městské části.

Dostavba kryté Petynky
Vedení radnice stále trvá na svém záměru, že Praha 6 a její obyvatelé si zaslouží krytý bazén na Petynce. Sumu, kterou do něj městská část plánuje investovat, ohraničila částkou 250 milionů korun. „Nyní probíhají jednání s architektonickou firmou, která projekt připravuje. Podoba by měla vycházet z původního návrhu, ten však jr nutné upravit a přizpůsobit tak, aby se vešel do plánovaného finančního limitu,“ konstatuje Jan Lacina. Objekt by měl sloužit především k plavání, zda nabídne jeden padesátimetrový, nebo dva poloviční bazény, je předmětem jednání. „Zároveň musíme vyřešit parkování u koupaliště, plánujeme ho přesunout v rámci areálu tak, aby bylo v souladu s územním plánem a zároveň zcela nezávisle na společnosti Geosan, která má v území vlastní stavební záměry a proti dostavbě krytého bazénu podala odvolání,“ dodává místostarosta. Naopak zavrhnuta zůstala varianta, zastřešit stávající bazén – Petynka by tak přišla o své největší kouzlo, a to je umístění padesátimetrového bazénu v zeleni a s výhledem do okolní přírody.

Základní škola Kocínka
Po letech průtahů pokračuje příprava Základní školy Kocínka. Sousedé, kteří nesouhlasili s podobou a konceptem objektu, ho nejen kritizovali, ale zároveň přišli s vlastním řešením a rozhodli se novou dokumentaci na stavbu školy nejen připravit, ale i zaplatit. Jejich budova lépe odpovídá urbanismu, je vhodněji usazená vůči objektu ZŠ Bílá a také uliční čáře. „Za nevýhodu bych označil, že došlo k redukci vnitřního prostoru, zvlášť společenských prostor a chodeb určených pro rekreaci a čas mimo vyučovací hodinu, ale i tady jsme našli řešení. Směrem do zahrady se vytvořily pobytové terasy a třeba v prvním patře budou mít děti přímý vstup ze školy na terasu a z terasy do zahrady,“ popisuje místostarosta pro území rozvoj Jakub Stárek (ODS) a dodává, že po počáteční nedůvěře se po půlročních jednáních situace zcela obrátila a jde o excelentní případ spolupráce mezi městskou částí a místními občany.  Změnu projektu využila radnice je k tomu, že nová podoba školy je ve vyšším ekologickém standardu než v původním projektu, což povede ke snížení provozních nákladů v dalších letech.
Předpokládaná cena je přes sto milionů korun. Lze předpokládat, že v letošním roce by mohlo být vydáno společné územní rozhodnutí a reálný termín zahájení stavby vychází na rok 2022. O rok později by se mohla škola otevřít dětem.

Poliklinika pod Marjánkou
Plánovaná rekonstrukce polikliniky vychází z návrhu řešení, které rozpracoval a vyhodnotil odborný tým ČVUT, který se specializuje na zdravotnická zařízení. Největší podporu získala varianta s dostavbou nové části na místě současných „klepet“. Na jejich konci dojde k vzájemnému ¬propojení. Nové pavilony budou mít pouze dvě nadzemní patra, poliklinika si tak uchová původní koncept a myšlenku architekta Richarda Podzemného. Protože se nebudou boční budovy opravovat, ale bourat, půjde tak do podzemí umístit až tři patra garážových stání. Do nově postavených budov se přestěhují lékaři z hlavní polikliniky, poté dojde i k její rekonstrukci. O podobě nových budov rozhodne architektonická soutěž. Za optimální situace by se se stavbou mohlo začít mezi léty 2022–2024.
Městská část Praha 6 připravila ve spolupráci s Institut H21 participaci na téma funkčního využití budovy Polikliniky Pod Marjánkou po plánované rekonstrukci. Participace navazuje na jednání pracovní skupiny, předchozí komunikaci s odbornou veřejností a již uskutečněná veřejná setkání. S ohledem na koronavirovou situaci proběhne participace elektronickou formou a její výstupy poslouží jako jeden z podkladů k vyhlášení architektonické soutěže.
Občané, kteří nemají přístup k internetu, mohou anketní formulář vyplnit přímo na úřadě MČ Praha 6 (Československé armády 23, Praha 6) s referentem participace Halinou Himmelovou, vždy po telefonické domluvě na tel.: +420 220 189 158.


Tenisový klub na Ořechovce
Nevzhlednou kontejnerovou budovu na Macharově náměstí, sloužící jako zázemí pro sousedící tenisové kurty, nahradí nová budova z dílny architekta Pavla Hniličky. Městská část přistoupila na požadavky místních obyvatel. Proto zde vznikne malý nízký pavilon, připomínající lázeňské altány a kolonády. Stylem stavba připomíná architekturu první republiky, využívá prvky jako sokl, sloupový řád, překlad s římsou. Pavilon je rozdělený na dvě části. První poskytuje zázemí k tenisovým kurtům a zde bude hlavním stavebním materiálem tvrdé dřevo, plášť budovy se obloží z palubek. Naopak takzvaná klubová místnost má být ze tří stran prosklená a nabízet výhled na kurty, terasu i do ulice. Na střeše, která má být zelená a osazená nenáročnými rostlinami, by měla vzniknout terasa.
Proměnou projde i sousední trafostanice, která kazí celkový vzhled náměstí. Protože byla v roce 2019 rekonstruována a vybavena takzvanou chytrou technologií, je vlastní zařízení mnohem menší než objekt, v kterém se nachází. Proto se původní stavba zbourá a na jejím místě vznikne nová, mnohem menší.
Nyní probíhá příprava dokumentace na zbourání původního objektu a výstavbu nového. Počátkem letošního roku dojde k vypracování potřebné dokumentace ke stavbě. Společné povolení – územní rozhodnutí a stavební povolení – by mohla městská část získat během letošního roku. Samotná stavba by tak mohla začít ještě letos, pravděpodobněji však v roce 2022.

Léčebna dlouhodobě nemocných Drnovská
Stavba léčebny má připravený harmonogram, z nějž je patrné, že v červnu letošního roku budou známé výsledky architektonické soutěže, která probíhá na základě usnesení zastupitelstva a v souladu s pravidly komory architektů. Dalším mezníkem by měl být listopad, kdy se očekává změna územního plánu, který dovolí městské části zahájit projektování a stavbu tohoto objektu. Ta by mohla začít v roce 2023 a být dokončena o rok později.

Seniorské centrum Šatovka
Stavbu tohoto centra zatím blokuje nesoulad s územním plánem, což by se ale mělo změnit během letošního roku. Odbor pro územní rozvoj hlavního města už změnu plánu schválil, stejný postup se očekává i od zastupitelstva hlavního města, a to v první polovině letošního roku. Protože jde o takzvané zkrácené řízení, měla by být změna ukončená ještě v letošním roce. Poté lze zahájit projektování stavby.
Kolem usedlosti by měly vzniknout čtyři domy s malometrážními byty pro seniory, kteří se ocitli v tíživé situaci a jsou v dobrém zdravotním stavu, který nevyžaduje komplexní péči. Historická budova Šatovky bude sloužit pro administrativní prostory, technické zázemí, komunitní prostory a vzniknout by v ní měl i bufet nebo kavárna.

Dostavba proluky v ulici generála Píky
Proluka v ulici generála Píky je ve vlastnictví společnosti SNEO, která zde připravuje stavbu bytového domu. Půjde o městské byty určené k pronájmu. I stavba tohoto domu je v souladu se záměrem radnice, investovat do projektů, které budou následně přinášet peníze zpět do rozpočtu městské části.
 
Bytový dům Rakovnická – Stochovská
Na základě zastavovacích podmínek dohodnutých s místními se na letošní rok připravuje architektonická soutěž na zástavbu těchto parcel. Záměrem radnice je na dvou pozemcích vybudovat školku, na jednom bytový dům s převahou takzvaných startovacích bytů. „Rádi bychom vyšli vstříc například lidem, kteří vyrůstali na šestce, v dospělosti opouštějí byty či vily rodičů, chtěli by v naší městské části zůstat a nemají peníze pro koupi vlastní nemovitosti. Zde by měly být k dispozici malometrážní byty, které by jim dovolily zůstat a zároveň vzhledem k nižším nákladům na bydlení, než jsou v komerčních pronájmech, si šetřit na vlastní bydlení,“ vysvětluje místostarosta Jakub Stárek.