Rozpočet Prahy 6 počítá i s rezervou na opatření proti covidu

náhled souboruPříprava rozpočtu na letošní rok byla specifická. Ovlivnila ji situace, v níž se nachází nejen městská část, ale i celá společnost a kdy je plánování čehokoli kvůli koronavirové pandemii velmi složité.  Příjmy a běžné provozní výdaje jsou plánovány ve výši 768 084 000 korun.

 „Rozhodně naše městská část není v žádné krizi, jde pouze o složitou situaci. Do rozpočtu jsme jako správní hospodáři přidali tři rezervy, a to 15 milionů na běžné a 47 milionů na investiční výdaje a 20 milionů korun na případná opatření proti covidu. Jde o opatření, kdy chceme reagovat operativně na situaci, kdy stát nebo hlavní město budou mít zpoždění při ochraně zdraví a podpory obyvatel. My můžeme díky této rezervě reagovat pružně a neprodleně,“ vysvětloval zastupitelům před jeho schválením místostarosta pro ekonomiku Jaromír Vaculík (TOP 09).
Při přípravě městská část vycházela z několika základních premis. První byl vývoj rozpočtu roku 2020, který skončil jako vysoce přebytkový. Druhou finanční situace Prahy 6, která má na svých rezervních účtech zhruba dvě a půl miliardy korun. Jen pro porovnání, v roce 2014 to bylo 1,8 miliardy, tedy o 700 milionů korun méně. Třetí bylo usnesení zastupitelstva hlavního města, které stanoví stejnou výši příjmu městským částem jako v loňském roce. Zohledněna byla samozřejmě úsporná opatření, která proběhla ve všech kapitolách, v některých více, v jiných méně. „Do druhé skupiny se řadí školství a péče o životní prostředí, neboť ty řadí jak Praha 6, tak současná koalice mezi své priority,“ doplňuje Jaromír Vaculík.
Rozpočet od nultého čtení do předložení zastupitelům několikrát projednával i finanční výbor. „Ocenil bych, že se nám podařilo snížit běžné výdaje, oproti roku 2020 činí plánovaná úspora 35 milionů korun,“ uvádí jeho předseda Zdeněk Hlinský (ODS).

Nejvíce investic půjde do školství
Nejvíce investic – celkově jde o více než 168 milionů korun – pojme z rozpočtu městské části oblast školství, jde zejména o rekonstrukce budov základních a mateřských škol či sportovišť při školách. Dalších celkem 111 milionů korun Praha 6 investuje do rekonstrukcí a oprav bytového fondu, který vlastní.
Na příjmové straně rozpočtu očekává Praha 6 propad zejména u příjmů z poplatků z pobytu a z dalších správních poplatků. Snížené příjmy předpokládá i u výnosů z podnikatelské činnosti, a sice od podnikatelů, kteří si od městské části pronajímají provozovny. „Na horší časy jsme zásluhou rozpočtově odpovědného chování v předešlých letech připraveni. Nebudeme tak ani odkládat investice, neboť je pro rozvoj městské části považujeme za klíčové. Do kapitálových výdajů zařazujeme projekty, které podléhají uzavřeným smluvním vztahům, popřípadě jsou již realizovány. Stejně tak počítáme s projekty, z nichž většina byla již plánována v minulosti a z pohledu řádného hospodaření je jejich realizace nezbytná,“ přibližuje investiční strategii Prahy 6 Jaromír Vaculík.
Městská část Praha 6 současně v rozpočtu na rok 2021 počítá s rezervou na možné řešení krizových opatření v souvislosti koronavirem. „Máme připravené mimořádné finanční prostředky na nákup ochranných zdravotních pomůcek pro úřad a také pro všechny příspěvkové organizace městské části, a to ve výši 20 milionů korun. Jestliže jako městská část obdržíme na řešení pandemie dotaci od hlavního města nebo ze státního rozpočtu, prostředky z rezervy se do rozpočtu nezapojí,“ vysvětluje Jaromír Vaculík a dodává: „Budeme také sledovat reakci státu a hlavního města ohledně případné pomoci podnikatelům a samostatně výdělečně činným osobám. Podle potřeby bychom pak zareagovali vlastní formou podpory, například odpuštěním části nájmu, jako tomu bylo letos v září.“

Pozměňovací návrhy neprošly
Během několikahodinové diskuze navrhli opoziční zastupitelé Petr Píša (Zelení) a Ondřej Chrást (Piráti) několik pozměňovacích návrhů. Petr Píša prosazoval navýšit rozpočet na ochranu životního prostředí o jeden milion korun, tuto částku by ušetřil v jiných kapitolách. O polovinu – z 1,8 milionu na 900 tisíc korun – by ponížil peníze připravené na konzultační služby a dalších 100 000 korun by odebral z kapitoly propagace. Podobně i Ondřej Chrást navrhoval vypustit částku určenou na propagaci v TV Praha. Ani jeden z těchto návrhů nezískal v zastupitelstvu nadpoloviční podporu a rozpočet byl schválený v původní předložené podobě.

Rozpočet nově a přehledně
Od letošního roku si může veřejnost prohlédnout rozpočet přes aplikaci CityVizor na adrese cityvizor.cz, která je propojena s účetním systémem městské části. Poskytuje tak komplexní přehled o jednotlivých rozpočtových kapitolách a průběžně i o čerpání konkrétních položek. V aplikaci tak můžete sledovat nejen přehled příjmů Prahy 6, ale také, kolik peněz se vydává na vzdělávání a školské služby, bezpečnost, veřejný pořádek, dopravu, sport nebo kulturu. Například v záložce Kultura najdete konkrétní platby spolkům a podnikatelům, vysokým školám, autorské odměny, věcné dary, nákup materiálu a služeb. Podobně jsou rozepsané i další kapitoly. Postupně by v systému měly přibývat i jednotlivé faktury a najdete zde také odkaz na registr smluv. Data se do aplikace budou nahrávat postupně.