Železnice na letiště povede v doporučené variantě Jih

náhled souboruKterá ze čtyř tras, kudy může vést mezi Dejvicemi a Veleslavínem tunel železnice do Kladna s odbočkou na letiště, je ta nejlepší? Tuto otázku řešili jak odborníci, tak obyvatelé Prahy 6 na několika setkáních několikrát. Jednoznačnou odpověď nenašli.

Správa železnic, která je investorem stavby, proto požádala o analýzu odborníky z univerzity v Bochumi a rovněž z České geologické služby, a ti vybrali jako nejvhodnější takzvanou Jižní variantu. K jejím přednostem patří především to, že má nejhlubší vedení pod povrchem, skoro tři čtvrtiny vedou v hloubce větší než padesát metrů. S touto variantou souhlasili i zastupitelé na svém listopadovém jednání. „Varianta Jih vyšla jako nejlepší z námi požadovaných posudků. Věřím, že nebude vyvolávat žádné konflikty mezi šestkovými obyvateli,“ konstatuje radní pro strategický rozvoj Eva Smutná (TOP 09) a reaguje tím na protesty některých obyvatel Střešovic, pod nimiž má tunel vést. Zároveň zdůrazňuje, že na povrchu vznikne v trase původní železnice takzvaná zelená radiála, která umožní široké volnočasové vyžití, a dodává: „V současnosti již probíhají setkání s obyvateli dalších navazujících povrchových úseků, jejichž podobu považujeme s ohledem na charakter Prahy 6 a navazující obytné území za důležitou.“
„Přijetím trasování železnice skrz Střešovice, svitla naděje, že se zdvoukolejnění a elektrifikace dráhy Praha–Kladno a vybudování nové odbočky na letiště po letech obstrukcí konečně dočkáme. Nyní je třeba pečlivě sledovat trasování od nádraží Veleslavín dále skrz Prahu 6, kde projektanti musí navrhnout takové řešení, které podpoří tvorbu města, a nikoli obvyklou směsici zábradlí, protihlukových zdí a nájezdových ramp,“ dodává Lukáš Novák (Zelení).


Hlavní město podpořilo stavbu paralelní dráhy
Zastupitelé hlavního města schválili v závěru roku změnu územního plánu, umožňující výstavbu paralelní vzletové a přistávací dráhy na Letišti Václava Havla Praha.
Stalo se tak i přesto, že rada hlavního města se postavila proti tomuto záměru.  „Je to strategická veřejně prospěšná stavba, díky níž požadujeme zrušení nočních letů a rovněž okamžité zrušení příčné dráhy, která vede nad hustě zastavěným územím Prahy 6. Kromě kolejového připojení, považuji oba tyto požadavky již nyní, z hlediska bezpečnosti obyvatel, za zásadní, a to i při vědomí faktu, že pokud se paralelní dráha nepostaví, bude letiště v době údržby hlavní dráhy zavřeno v řádu týdnů či měsíců,“ říká radní pro strategický rozvoj Eva Smutná (TOP 09).
Naopak podle zastupitelky Evy Tiché (Piráti) jde o bezohledné plýtvání veřejnými prostředky: „Stavbu nové ranveje bez studie aktuálního stavu a očekáváné budoucnosti přepravy cestujících v Praze považuji za neodpovědnou. Navýší dluhy naší země, které se kvůli koronavirové krizi mohou v příštím roce vyšplhat až k neuvěřitelným třem bilionům korun a zadlužit i tři generace po nás,“ dodává.
O paralelní dráze dlouze diskutovalo v červnu i šestkové zastupitelstvo. Stanovilo si podmínky pro jakékoli budoucí rozhodnutí o dráze, tedy že dojde ke koordinaci se silničním okruhem, napojení železnicí a právně závaznému omezení provozu letiště.