Čestní občané 2021

náhled souboruPěti osobnostem spojeným s Prahou 6 udělil starosta Ondřej Kolář čestná občanství, Ústřední vojenská nemocnice získala cenu městské části a Cameron Stauch obdržel ocenění starosty pro zahraniční osobnost.

Čestní občané
Jan Hrubeš – in memoriam
(12. září 1951 – 23. ledna 2021)

Jan Hrubeš pocházel z Hanspaulky, kde strávil celý život. Vystudoval speciální pedagogiku a několik let pracoval v diagnostickém ústavu. Poté působil v organizaci Meta, kde se staral o vozíčkáře a handicapované. Po sametové revoluci zastával na ministerstvu vnitra funkci vedoucího Odboru Kanceláře náměstka ministra vnitra. Ve volebním období 1998–2002 nastoupil jako vedoucí kanceláře starosty na radnici Prahy 6. V různých funkcích pak pracoval na úřadě městské části až do svého nečekaného skonu 23. ledna 2021, tedy víc než dvacet let. Jan Hrubeš stál u zrodu koncertů v Břevnovském klášteře, Dejvického hudebního léta, Opery v Šárce nebo divadelní lodi Tajemství Divadla bratří Formanů. Jeho otisk nese i celá řada dalších veřejných akcí v Praze 6. Mezi nejvýznamnější z nich patří Dejvická demarkační jako oslava 60. výročí osvobození nebo oslavy u příležitosti 100 let od založení Československa. Právě za ně obdržel od Armády České republiky pamětní odznak za zásluhy a dlouhodobě skvělou spolupráci s Prahou 6.

Miriam Němcová
(* 2. srpna 1961)

Miriam Němcová pochází z hudební rodiny, její matka byla operní zpěvačkou. Vystudovala na Pražské konzervatoři dirigování a skladbu a dirigentský obor pak absolvovala ještě na AMU u významného dirigenta a hudebního pedagoga Václava Neumanna. Několikrát získala stipendium na Bachově Akademii u Helmutha Rillinga a absolvovala půlroční stáž v Paříži. Působila v Komorní opeře Praha a v Divadle Františka Xavera Šaldy v Liberci, kam se po ročním angažmá u Karlovarského symfonického orchestru v roce 1991 vrátila jako šéfka opery. V roce 1993 získala dirigentskou i sbormistrovskou smlouvu ve Státní opeře Praha. Od roku 1995 je Miriam Němcová profesorkou dirigování a vedoucí dirigentského oddělení na Pražské konzervatoři, kde současně řídí symfonický orchestr. Už nejméně 15 let diriguje koncerty pořádané městskou částí Praha 6, byla také iniciátorkou partnerského propojení městské části Praha 6 s italským lázeňským městečkem Roncegno Terme.

Jana Matoušová
(*16. listopadu 1947)

Jana Matoušová se věnuje pedagogické činnosti přes 50 let. Od malička si přála být učitelkou a svůj dětský sen si také splnila. Působila v různých školách, až nakonec zakotvila na Základní a Mateřské škole Červený vrch. Nejprve jako učitelka, následně jako zástupkyně ředitele a poté i ve funkci ředitelky, ve které strávila 25 let. S několika dalšími řediteli v Praze 6 jako první v republice iniciovala přerod základní školy v samostatný právní subjekt, tento příklad pak následovaly další pražské školy. Byla také u počátku zavádění inkluze. V současné době je hlavní manažerkou projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Díky jejímu vedení a zkušenostem jde o smysluplný projekt, který nabízí široké spektrum vzdělávacích aktivit. V době počátku epidemie covidu-19 se Jana Matoušová výrazně podílela na organizaci vzdělávání pedagogů Prahy 6 a i díky její okamžité reakci na vzniklou situaci se podařilo zajistit pro všechny učitele včasné vzdělávání v oblasti on-line výuky.

Martin Svoboda
*5. května 1943, Praha

Ředitel Národní technické knihovny absolvoval ČVUT v oboru elektrotechnika se specializací na výpočetní techniku. Po studiích pracoval Martin Svoboda jako programátor a výzkumný pracovník ve výpočetní technice. Do povědomí širší odborné veřejnosti vstoupil poprvé ve druhé polovině 70. let jako člen vývojového týmu v tehdejší Ústřední technické základně v Praze, kde pracoval téměř celou dekádu. Další odborné renomé si vydobyl v Národní knihovně ČR, kde pracoval od roku 1988 jako systémový programátor a poté ředitel odboru automatizace. Profesně snad nejúspěšnější období Martina Svobody se datuje od roku 1997, kdy se stal ředitelem Státní technické knihovny v Praze. Ta pod jeho vedením vyvinula a zprovoznila webovou službu a průkopnický projekt elektronického dodávání dokumentů. Prioritou ale byla stavba nové budovy pro Národní technickou knihovnu v pražských Dejvicích, která byla otevřena 9. 9. 2009.

Milan Podobský
(*31. prosince 1966)

Milan Podobský alias Fefík vystudoval gymnázium Arabská, v roce 1987 složil přijímací zkoušky na Fakultu žurnalistiky UK. Patřil také mezi pořadatele studentské demonstrace, která v listopadu 1989 stála na pokraji pádu totality v Československu. Na Národní třídě 17. 11. 1989 utrpěl vážné zranění oka po zásahu policejním pendrekem. Patřil mezi vůdčí postavy studentské stávky na fakultě žurnalistiky, během níž studenti tiskli Fámyzdat, legendární časopis s vtipy vylepovaný po Praze. Po odchodu z fakulty žurnalistiky v roce 1992 založil humoristický časopis s kreslenými vtipy a karikaturami Sorry. Od roku 2000 se zabývá historií a architekturou pražských čtvrtí Bubeneč a Dejvice, a to formou časopisu s názvem Tamtam, v elektronické verzi se jmenoval ­Fefíčoviny. Milan Podobský je také spoluautorem publikací o Praze 6 a autorem humoristických povídek s názvem Tak pěkně děkuju! Svými ilustracemi se podílel i na knize Černý Petr ­rumové aféry. Fefík je neformálním kronikářem Bubenče, s pomocí archivních úředních spisů skládá příběhy nejen významných osobností, ale i architektonicky zajímavých staveb a vil Prahy 6.

Cena městské části
Kolektiv zaměstnanců Ústřední vojenské nemocnice
Vlivem epidemie viru covid-19 zažila Ústřední vojenská nemocnice v Praze nesmírně náročný rok. Právě zde zahájili, jako jedni z prvních, PCR testování na přítomnost viru SARS-CoV-2. ÚVN poskytovala a nadále zajišťuje ambulantní i hospitalizační léčbu pacientů s onemocněním covid-19. V dubnu 2020 byla na Klinice infekčních nemocí pacientovi poprvé podána rekonvalescentní plazma vyrobená na zdejším oddělení hematologie a krevní transfuze, o tři měsíce později lékaři poprvé naordinovali pacientovi Remdesivir. Od září 2020 do května 2021 bylo ve střešovické nemocnici hospitalizováno přes 1500 pacientů s covidem-19. Koncem roku 2020 nemocnice zahajovala vakcinaci proti koronaviru, za půl roku lékaři aplikovali na 100 000 dávek vakcín. Ve spolupráci s Prahou 6 probíhal pilotní projekt vakcinace seniorů v centrech sociální péče, v jehož rámci významně pomáhal také nově zřízený výjezdní očkovací tým. V květnu 2021 se pak v O2 universu otevřelo Národní očkovací centrum, kde pracovníci nemocnice aplikovali přes 300 000 dávek vakcíny proti covidu-19.

Cena pro zahraniční osobnost
Cameron Stauch
(*30. září 1973)

Kanadský rodák Cameron Stauch je šéfkuchař, autor knižních kuchařek. Absolvoval jednu z nejlepších kulinářských škol v Kanadě, Stratford Chefs School. V Ottawě poté vařil v rezidenci generálního guvernéra, kde se na­učil připravovat veganská a vegeta­riánská jídla. Jeho kuchařské umění mohly ocenit i takové osobnosti jako královna Alžběta, princ z Walesu, vévoda a vévodkyně z Cambridge či japonský císař. Díky práci své manželky žil postupně v šesti různých zemích: v Hongkongu, Indii, Vietnamu, Thajsku, USA a nyní v České republice. V době nejstriktnějších opatření proti viru covid-19 ho společně s manželkou napadlo uvařit jídlo pro azylový dům sídlící v blízkosti ambasády. Protože bylo třeba vařit pro až 45 lidí, rozhodl se pro polévky. Od poloviny března do poloviny června tak vařil pět dní v týdnu, odhadem připravil přes 700 litrů polévky, kterou obyvatelům azylového domu osobně nosil.