Do šestkových škol nastoupilo 1031 prvňáčků

náhled souboruDo základních škol Prahy 6 letos nastoupilo 1031 prvňáčků a školky přijaly 1114 dětí.

Do prvních tříd základních škol zřizovaných městskou částí letos nastoupilo 1031 dětí. Dvě třetiny rodičů hlásily dítě do jedné, nejčastěji spádové školy. Zhruba 400 rodičů využilo možnost podat přihlášku do více základních škol, většinou do dvou až tří, v ojedinělých případech však žádosti podali i do pěti škol. Radnice při tom doporučuje podat vždy přihlášku do spádové školy. „Ačkoli v mnohých školách vypadala situace napjatě a došlo i na losování, všechny šestkové děti našly v našich školách svá místa, i když ne vždy ve své spádové škole,“ říká radní pro školství Marie Kubíková (ODS) a dodává, že pro příští rok městská část počítá s navýšením kapacit v ZŠ náměstí Svobody 2 a ZŠ Emy Destinnové. Chystá se tady šest kmenových učeben, čtyři malé specializované a počítačové učebny, výtvarné dílny a další zázemí. Podobná přístavba vzniká v ZŠ J. A. Komenského. Letos byla otevřena nová třída na ZŠ Dědina a také v ZŠ Norbertov. V loňském roce do základních škol docházelo celkem 8979 žáků, letošní předpoklad by se měl pohybovat v rozmezí 9100 až 9150 žáků.

Do šestkových mateřských škol bylo v letošním školním roce přijato 1114 dětí. Celkem se jich hlásilo 1316, nabízené místo odmítlo 71 rodičů. Povinné předškolní vzdělávání plní individuální formou vzdělávání 47 dětí. Rodiče celkem podali 3851 přihlášek a našel se mezi nimi i rekordman, který pro svého potomka podal celkem 18 přihlášek do různých mateřských škol. Naopak 38 procent rodičů podalo pouze jednu přihlášku. V systému bylo zaregistrováno 343 přihlášek pro 197 dětí, jejichž rodiče však k zápisu nakonec nepřišli.

Během září se čekalo na přijetí 12 dětí, kde bylo přerušeno správní řízení z důvodu nedokončeného očkování či nedodání všech závazně stanovených dokumentů potřebných k zápisu dítěte do mateřské školy. Celkem nabízejí šestkové školky 2948 míst.