Centrální náměstí Petřiny

náhled souboruPetřiny se řadí mezi nejkrásnější sídliště nejen v Praze 6, ale celém hlavním městě. Jak místní občané, tak odborná studie, kterou si nechala městská část zhotovit, místu vytýkají, že zde chybí centrální náměstí a prostor určený k potkávání obyvatel. To by se mohlo v následujících letech změnit.

Náměstí v centru Petřin má vzniknout na místě současného nákupního centra. Budova z roku 1969 už dosluhuje, rozpadá se a také nevyhovuje současným požadavkům na fungování obchodu a služeb. Třeba proto, že zde převažují na úkor prodejní plochy velké sklady, které už nejsou dnes třeba, když řetězce své prodejny zásobují téměř denně. Proto majitel plánuje budovu strhnout, na jejím místě vytvořit náměstí a kolem něj postavit nový objekt ve tvaru písmene L. Dům by měl být z každé strany ohraničen dvěma vyššími věžemi, budova mezi nimi má hlavní římsu nižší než okolní domy. Pod objektem budou podzemní garáže, spodní patra vyplní komerční prostory a veřejné služby, nad nimi má vzniknout zhruba sto sedmdesát bytů různých velikostí. Část peněz, které investor, tedy společnost CPI Property Group, získá prodejem bytů, investuje do vybudování petřinského náměstí o ploše 1800 metrů čtverečních, což je srovnatelné s piazzettou u Národního divadla. To bude sloužit všem.

Komise připravila seznam připomínek
„Podobou multifunkčního domu na Petřinách se v roce 2019 poprvé zabývala komise pro územní rozvoj, kde jsou zastoupení nejen politici, ale hlavně architekti a stavební inženýři, a vyjádřila k projektu řadu připomínek,“ konstatuje místostarosta pro území rozvoj Jakub Stárek (ODS).
Investor navrhl ukončit objekt z každé strany dominantními vysokými věžemi. Pro Petřiny jsou už nyní charakteristické výškové dominanty, osu oblasti tvoří čtyři jedenáctipodlažní věžáky, naproti novému projektu se nachází čtrnáctipatrový dům služeb a také novější bytový komplex Hvězda dosahuje až deseti nadzemních podlaží. Nová budova, jejíž nejvyšší části mají mít deset nadzemních podlaží. Komise požádala o prověření možnosti přesunutí či zapracování stávajícího výstupu z metra do projektu, jak je to třeba na Národní třídě v Quadriu. Také se zabývala tím, zda by šlo vybudovat tři patra podzemních garáží místo dvou, ačkoli to nevyžadují Pražské stavební předpisy. Ale zájem o parkování u stanice metra je vždy velký, využití by našly. Městská část by také byla ráda, pokud by minimálně dvě patra sloužila jako komerční a veřejné služby. Podle architekta Jiřího Huška ze spolku Spolu na Petřinách to je stále málo: „Nová stanice metra přináší zdravý potenciál vzniku pracovních příležitostí a rozšíření služeb v místě, ale bez nabídky vhodných kapacit. Ty mohou ve stabilizované a převážně obytné oblasti vznikat pouze konverzemi stávajících objektů pro bydlení, nebo po schválení výjimečných stavebních zásahů jako tento. Volné parcely k dispozici nejsou a šance se znovu nebude opakovat, proto jako odborník považuji za nutné rozvíjet zde výraznou polyfunkci, a ne ji oproti stávajícímu stavu dokonce redukovat.“

Propojení s metrem není možné
Během dalších jednání, která probíhala v loňském roce, se ukázalo, že jeden z požadavků je nerealizovatelný – kvůli nesouhlasu dopravního podniku nepůjde zapojit výstup z metra do nové budovy. Na vině je krom jiného různé vlastnictví pozemků. Radnice je proto připravená jednat s investorem a dopravním podnikem, aby kromě současného výstupu z metra do ulice a k tramvajovým zastávkám vznikl i druhý boční, propojený denní pasáží s novým náměstím.

Prodejna potravin a byty
„Název Centrální náměstí Petřiny je zavádějící, jde jen o stavbu dalšího bytového domu v centru Petřin. Několikapodlažní dům služeb má být nahrazen bytovým domem s přízemním parterem, plocha služeb je tak redukována na pouhou třetinu oproti stávající, díky bytům ale nových obyvatel zákonitě přibude. Zastavěná plocha pozemku zůstává i u nového tvaru shodná, nadzemní vestibul stanice metra zůstává neatraktivním solitérem. Náplň nepodporuje vytvoření centra a míjí se s veřejným zájmem obslužnosti,“ kritizuje představený projekt architekt Jiří Hušek.
Podle developera oproti současnosti, kdy zde veřejnosti slouží jen jedna prodejna potravin, dojde k rozšíření služeb. Zachování velkoprostorové prodejny potravin v blízkosti vstupu do metra je samozřejmostí. „Na rozdíl od současnosti umožní nově řešený obchodní parter také umístění dalších kvalitních a rozmanitých služeb, jako je například kavárna, lékárna, drogerie a podobně. Propojení s Bubeníčkovou ulicí, a tedy i metrem, zajistí denní obchodní pasáž,“ popisuje za developerskou firmu Jakub Velen. Zbytek nadzemních prostor budou z větší části tvořit byty. Na nově vzniklém náměstí bude převládat zeleň – stromy, které tady rostou nyní a nepřekážejí stavbě, zůstanou zachované, další se nově vysadí – nacházet by se tu měl i vodní prvek, například trysky, pro zlepšení klimatu hlavně v horkých letních dnech. Ze soukromých peněz se tak vybuduje prostor pro všechny. Jiný postup však doporučuje zastupitel Jiří Hoskovec (Piráti): „Nový dům na Petřinách musí čtvrti víc dát než vzít. Praha 6 musí požadovat nejen hodnotnou architekturu a dobudování chybějícího náměstí, ale nové byty nesmějí být prázdné a investiční. Městská část proto také musí požadovat převedení části bytů do svého vlastnictví.“

Zachování jedinečnosti Petřin
Že je třeba prostor okolo bývalé Včely a dnešní Billy, včetně budovy samotné, dotvořit, říká i odborný analytický materiál z roku 2018, který si nechala radnice zpracovat. „Nově navržený urbanismus tohoto místa, který dává prostor pro vznik centrálního náměstí, považuji za přínosný. Samotný objekt ve tvaru L má navrženou poměrně kapacitní hmotu, ale pokud má plnit funkci veřejné vybavenosti a služeb, je to z hlediska zajištění kvalitních dispozic nezbytné,“ konstatuje architekta Eva Smutná (TOP 09), radní pro strategický rozvoj. „Šestipatrová výška střední budovy je v území logická. Naopak umístit sem dvě objemné věže z hlediska urbanismu nepovažuji za vhodné,“ dodává Eva Smutná s tím, že srovnání s hotelovým domem není zcela namístě a jejich realizace by zásadně změnila jedinečnost Petřin.

Jednání o dalším rozšíření
Někteří místní obyvatelé by rádi viděli i prostor z druhé strany ulice Na Petřinách upravený jako náměstí. „Bude se Praha 6 spolupodílet na tvorbě skutečného náměstí se zahrnutím i volného prostoru přes ulici na Petřinách? V jaké fázi je směna pozemků parkoviště, aby bylo možné vysázet alespoň alej stromů místo další generace živořící v nádobách, nebo propojení celého prostoru přetnutím ulice zvýšeným platem bez obrubníků s přestupy na MHD?“ ptá se spolek Spolu na Petřinách. Jeho představy jsou shodné se snahou radnice, která bude jednat s majiteli pozemků sloužícími nyní převážně jako parkoviště, aby mohly být také upravené do podoby náměstí. „Bylo by správné, kdyby se poté upravily zastávky tramvají a plocha vozovky by se v tomto místě zvedla do jedné roviny s náměstími. Prostor by se tak propojil,“ doplňuje k rozšíření veřejného prostranství Jakub Stárek.

Názory občanů
V běžné situaci by investor uspořádal setkání s občany, kde by projekt představil a vyslechl si jejich připomínky a názory. Ovšem v době protipandemických opatření, kdy se uvnitř mohou setkávat maximálně dva lidé, to nešlo. Proto měli obyvatelé nejen Petřin k dispozici po několik týdnů adresu www.centralninamestipetriny.cz, kterou zřídil investor, kam mohli posílat své dotazy a připomínky. Co je nejvíce zajímalo?
Od poznámek, že lidé projektu fandí, se zde objevovala kritika na zahuštění výstavby a výšku domů, které podle názoru některých místních tomuto stabilizovanému území nijak nepomohou. Mnozí vyjadřovali své obavy u toho, že 170 bytů znamená více než 350 nových obyvatel a s nimi i zatížení dopravy a kapacity škol a školek. Několikrát se objevil dotaz na vzhled celého komplexu: „Zajímalo by mě, jak byl architekt vybrán. Vzhledem k tomu, že se nejedná pouze o záměr soukromého investora, ale participuje zde i městská část a vzniká veřejný prostor i občanská vybavenost, nehledě na to, že se jedná o projekt s obrovským dopadem na celek petřinského sídliště i širokého okolí, tak automaticky předpokládám, že architekt vychází z veřejné soutěže,“ zní jedna z připomínek. Na ni reaguje místostarosta Stárek. „Ačkoli třeba komise pro územní rozvoj neměla k architektuře a podobě objektu velké výhrady, bude radnice jednat s investorem, zda vyhlásí architektonickou soutěž.“
Další z dotazů upozorňoval na to, že v době ­stavby nebudou mít zdejší obyvatelé, mezi nimiž je velké procento seniorů, kam chodit nakupovat. I na to radnice s developerem myslela, proto investor v době výstavby ve spolupráci s městem zajistí „pendl autobus“, který bude jezdit zdarma do blízkého obchodního domu Kaufland a zpět. Mezi připomínkami ovšem nechyběly ani konkrétní dotazy, kdy se začnou byty prodávat nebo zda by si mohl zájemce v komerčních prostorách zřídit kadeřnický salon.

Rozhodnout by měli zastupitelé
A kdy tedy bude možné se do bytů stěhovat nebo tam zajít ke kadeřníkovi? Pokud půjde vše podle plánu, měl by investor mít zpracovanou veškerou dokumentaci a získaná veškerá oprávnění během roku 2022. V letech 2023 až 2025 by mohla proběhnout příprava a samotná stavba, která by měla trvat necelý rok a půl.
Záměr zatím projednávají komise, po nich bude předložen radě městské části. „Protože jde o projekt, který ovlivní veřejný prostor a dotváří podobu městských částí, rád bych tento projekt předložil k diskuzi a schválení také zastupitelům a hledal cestu jednotného názoru nejen koalice, ale i opozičních stran,“ dodává Jakub Stárek.