Kde se letos dočkají nových chodníků a silnic

náhled souboruOpravené pozemní komunikace jsou dobrou vizitkou každé městské části. Ovšem radnice mají bohužel jen omezené možnosti, jak je udržovat v bezvadném stavu. Jsou totiž v majetku hlavního města Prahy, a tak městské části mohou iniciovat, doporučovat a naléhat, maximálně pomoci s přípravou jejich rekonstrukcí.

Opravy a rekonstrukce zařizuje pro hlavní město Technická správa komunikací – organizace, kterou k tomu hlavní město zřídilo. Připravuje nejen dlouhodobý plán údržby a rekonstrukcí, ale také jeho každoroční realizaci. „S touto ­organizací Praha 6 maximálně spolupracuje, podílí se na koordinaci nebo přípravě projektů, a to do fáze stavebního povolení. Sami komunikace opravovat nebudeme, protože bychom investovali naše peníze do cizího majetku, což nelze,“ doplňuje Jiří Lála (ODS), místostarosta pro dopravu.


Rekonstrukce, nebo běžná údržba?
Ačkoli laik v tom nevidí velký rozdíl, liší se přípravy mezi takzvanou běžnou údržbou a opravami (rekonstrukcemi). „Běžná údržba nepodléhá povolení stavebního úřadu, opravy probíhají v rámci stávajících profilů komunikací. Opravují se při nich povrchy, tedy zpravidla asfalt za asfalt, dlažba za dlažbu, případně dochází k vyrovnávání obrubníků. V rámci běžné údržby už ovšem nelze vybudovat vytažené chodníkové plochy, zvýšený přechod nebo přidat další parkovací místa, to už jsou rekonstrukce, které vyžadují projektovou přípravu, projednání s dotčenými orgány a správci sítí a ve výsledku vydání stavebního povolení,“ vysvětluje Jiří Lála.

Letos TSK zařadila do svého plánu běžnou údržbu těchto silnic a chodníků:

Další požadavky vznesla na TSK i samotná Praha 6. V roce 2019 provedla aktualizaci pasportizace chodníků a komunikací, která byla stará více jak deset let, a rozdělila je podle technického stavu do několika skupin. Ty, které dopadly nejhůře, se bude nyní snažit postupně zařadit do plánu rekonstrukcí. Aktuálně mezi ně patří ulice U Dejvického rybníčku, Řečického, 8. listopadu, Na Rozdílu, východní část náměstí Bořislavka, pěší část Na Pernikářce k ulici Na Pískách a chodníky v úseku Sibeliova – U Laboratoře ve Střešovické, prioritně ty na jižní straně. Jestli tady práce opravdu proběhnou, záleží na tom, zda v rozpočtu hlavního města nakonec bude dostatek peněz, což nedokáže v současné nejisté době předpovědět asi nikdo.


Plánované opravy a rekonstrukce
V plánu oprav na letošní rok se nacházejí i ulice Zengrova, Jílkova, Ve Struhách – jde o kompletní obnovu vozovek a chodníků s uplatněním dopravně-bezpečnostních prvků, v ulici Na Baště sv. Ludmily se hroutí opěrná zeď, kterou bude nutné rekonstruovat, obdobně tak část Atletické ulice by se měla dočkat nové vozovky.
Ve stadiu dokončení příprav, a tedy před vydáním stavebního povolení, jsou ulice Wolkerova, Lotyšské náměstí a navazující komunikace podél parku, Hládkov, Na Hutích. Pro poslední dvě přípravu rekonstrukce až do stadia stavebního povolení připravuje městská část. Radnice se bude snažit vyjednat, aby došlo k zařazení těchto akcí ještě do letošního rozpočtu a došlo tak k jejich brzké realizaci. V ulici Na Hutích probíhala ­rekonstrukce podzemních sítí, opravovala se kanalizace a voda, a povrchy se dokončily pouze nahrubo, tak, aby šlo ulici používat. Po výměně sítí lze předpokládat, že se tady opravy nebudou muset dělat delší dobu, proto radnice plánuje tady vytáhnout chodníkové hrany, místo asfaltu by měla přijít dlažba, počítá se s tím, že tu přibydou tři stromy, více vysadit bohužel kvůli sítím pod komunikací nelze. Wolkerova ulice, kde vozovku tvoří stále žulové kostky, takzvané kočičí hlavy, je mezi městskou částí preferovanými lokalitami, neboť se ­propadá, a nebude-li opravena, hrozí dokonce její uzavření.

Opravy čekají také tyto ulice:

Projekty v přípravě
Získat všechna potřebná vyjádření a povolení a dosáhnout vydání stavebního povolení trvá zpravidla rok. Proto městská část už nyní zajišťuje zpracování všech podkladů pro rekonstrukci severního chodníku ulice Čs. armády v úseku od V. P. Čkalova k Bubenečské, nebo rozšíření zelené plochy v ulici Dělostřelecká, mezi oběma rameny Slunné. Ve stadiu přípravy, tedy zpracování projektů, se nacházejí opravy ulic a lokalit: Šafránecká, Říčanova, Baba, Vokovice, Bílá Hora, Lávka Horoměřická a Dlabačov, Šárecká, most V Podbabě, úprava okolí smyčky Bílá Hora, mosty v ulicích Jinočanská a Přílepská.