Okruh kolem Prahy: prověřuje se další varianta

náhled souboruNový požadavek na zpracování další varianty vedení silničního okruhu kolem Prahy v úseku 518 a 519 z konce loňského roku opět brzdí přípravu této stavby, která je klíčová pro zklidnění dopravy v Praze 6.

Změnu zásad územního rozvoje, změnu územního plánu, rozsáhlé průzkumné práce a zpoždění v řádu let – to vše si vyžádá prověření další varianty vedení silničního okruhu. „Na setkáních odborné pracovní skupiny jsme se snažili vytipovat a vyřešit, spolu s projektanty, všechna konfliktní místa z pohledu kontaktních obcí, tak aby platná trasa probíhala co nejkomfortněji vůči všem, kterých se dotýká. Přesto se na nátlak Suchdola rozhodlo prověřovat další nové řešení, což přípravu a stavbu okruhu opět o několik let prodlouží,“ vysvětluje radní pro strategický rozvoj Eva Smutná (TOP 09) a doufá, že stejná péče bude konečně hlavním městem věnována i tunelovému komplexu Blanka a dořešení křižovatky Malovanka, která již roky přebírá funkci nedokončeného okruhu, ale na rozdíl od něj leží v centru obytné části obce.
Okruh v úseku 518 a 519 měl dokončeny čistopisy technické studie, které se měly stát podkladem pro zpracování oznámení záměru. Na pracovní skupině, které se na magistrátu účastní i zástupci ministerstva dopravy a ŘSD, se ale objevily nové požadavky, aby okruh nevedl plánovaným tunelem Rybářka, ale tunelem Kamýcká. Tunel Suchdol, který byl doteď plánovaný jako hloubený, by se měl razit. Na základě požadavku hlavního města začne vznikat i studie alternativního řešení mostu Rybářka, která by prověřila jeho alternativní tvar. „Kromě tunelového řešení přivaděče pod ulicí Kamýcká se jedná o snížení sklonu a výškových poměrů hlavní trasy okruhu, prodloužení tunelu Suchdol o zakrytí – částečném či plném – v úseku kolem Horoměřic. Mezi další možnosti, o nichž se jedná, patří prověření odsunutí trasy okruhu jižně od Horoměřic v koridoru dle zásad územního rozvoje anebo prověření zahloubení trasy mezi Přední Kopaninou a Suchdolem,“ vyjmenovává náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).


Další průzkumy, další studie
Tato opatření mají zásadní vliv na obě stavby 518, 519. „Některé varianty vybočují z koridoru Zásad územního rozvoje a v případě, že budou přijaty, vyžádají si jeho změnu, následně podrobný průzkum z důvodu vedení tunelu Kamýcká raženým tunelem pod obytnou zástavbou,“ doplňuje David Hak z Ředitelství silnic a dálnic.
Půjde tak o prodloužení všech příprav a oddálení zahájení stavby. Při tom v současné době probíhají dokončovací práce na čistopisu Technické studie Kamýcká. V únoru by měly být studie jak na úsek 518, tak 519 předloženy ministerstvu dopravy a hlavnímu městu, respektive Institutu plánování a rozvoje. Zároveň probíhá příprava podkladů pro dokumentaci EIA, ty by mělo mít ŘSD připraveno ve třetím čtvrtletí letošního roku. „Její dokončení a předání ministerstvu životního prostředí a vydání závazného stanoviska předpokládáme do prosince roku 2022,“ doplňuje David Hak. Že jde o zbytečné letité průtahy, si myslí i radní Eva Smutná: „Okruhy běžně fungují v celém světě ve prospěch obyvatel měst, jen u nás se stále hledají zástupné problémy a odkladná řešení. Snad již všichni pochopili, že severní trasu okruhu nemají dotčené obce zanesenou v územních plánech. Navíc proč by měl okruh, který má sloužit hlavnímu městu, vést obcemi ve Středočeském kraji místo obvodu hlavního města? Zásadní problém vidím v tom, že v naší stále nedospělé demokracii politický názor u takto zásadních, veřejně prospěšných staveb, převládá nad názorem odborným. Toto by byl ve vyspělých, prosperujících demokraciích pro politiky nemyslitelný, likvidační krok.“  
Opozice má však jiný názor. „Vyznavači prý všespásných okruhů věří, že vnější okruh vyřeší problémy každé domácnosti, zvláště dnes velmi zmiňovanou průjezdnost. Faktem ovšem zůstává, že podle studií, které má radnice k dispozici, po dostavbě okruhu v jeho jižní variantě doprava na šestce ještě víc zhoustne. Okruh totiž sám o sobě nijak neřeší stále stoupající počet aut mířících z periferií do města skrz rezidenční čtvrti Prahy,” říká člen dopravní a strategické komise Lukáš Novák (Zelení).


Zákaz náklaďáků nebude
Hlavní město zatím nevyslyšelo požadavky Prahy 6 na vznik světelných závor – jde vlastně o instalaci a seřízení semaforů – které by chránily městkou část do vybudování okruhu před nadměrnou dopravou. Stejně tak se neuvažuje o zákazu vjezdu nákladních aut a kamionů do hlavního města. „Musíme mít na mysli, že nákladní doprava není vůči Praze jen tranzitní, ale má v hlavním městě zdroj nebo cíl. Dokončením okruhů se samozřejmě lépe a vhodněji distribuuje, ale všechna nezmizí. To souvisí s potřebou realizace nejen okruhů, ale i radiál,“ dodává pražský náměstek Adam Scheinherr.