Boj s odstavenými vraky Praha 6 nevzdává

náhled souboruVlastníci pozemních komunikací a veřejných parkovišť dostali změnou právní úpravy rozšířené možnosti k odstraňování dlouhodobě odstavených a nepoužívaných automobilů a vraků, které často hyzdí veřejný prostor. Za půlrok jich z Prahy 6 majitelé odstranili více než stovku.

Po zveřejnění článku Z ulic od května zmizela šedesátka vraků v listopadovém čísle, na nějž zareagovala příspěvková organizace Správa služeb hlavního města Prahy, došlo k jednání mezi zástupci městské části Praha 6 a uvedené organizace. Výsledkem je například užší spolupráce, která by měla vést k zefektivnění celého procesu odtahů vraků a polovraků. „Naším cílem je, aby neblokovaly parkovací místa, neomezovaly průjezdnost silnic a ulic, neohrožovaly životní prostředí a ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, nenarušovaly vzhled obce a nakonec, aby nebyly ani jakýmsi návodem, jak se bez odpovědnosti a bez jakýchkoliv nákladů zbavit starého nebo nepojízdného auta,“ konstatuje místostarosta pro oblast dopravy Jiří Lála (ODS).


Problémy s provozováním a registrací
Je třeba si uvědomit, že nejen jízdu po silnici, ale i „pouhé“ odstavení auta na silnici či ulici lze považovat za provozování silničního vozidla. „Otázku provozování vozidla nelze řešit pouze tím úhlem pohledu, zda ho používám k jízdě po silnici, či nikoliv. Vozidla, která lze označit za vraky, jsou téměř vždy zapsána v registru silničních vozidel, byť třeba aktuálně nemají registrační značku,“ upozorňuje předseda dopravní komise Vladimír Šuvarina (ODS). Na ulicích se mnohdy nacházejí vozidla, k jejichž vlastnictví se nikdo nehlásí. Častým problémem totiž je, že někteří majitelé vůbec nevědí o tom, že je vůz na jejich jméno registrovaný. Často se to stává při prodeji auta, kdy ale v registru silničních vozidel nadále zůstává zapsaný jako provozovatel jeho původní majitel. „Tato situace nastává typicky v případech, kdy prodávající přímo v kupní smlouvě zplnomocnil kupujícího k provedení přepisu vozidla v registru a nový majitel pak řádně nepožádá o zápis změny vlastníka. Hlášení změny je však zákonnou povinností původního i nového vlastníka,“ poukazuje Jiří Lála.
A jak takový stav řešit? Primárně dohodou. Původní majitel by tedy měl vždy oslovit kupujícího s tím, ať bezodkladně zajistí nápravu na registru a nejlépe také ať vozidlo odstaví pryč z pozemní komunikace. Pokud nový vlastník podání na registr nedá, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu až padesát tisíc korun. Jestliže původní majitel nemá žádné další možnosti, jak toho nového ke změně přimět, může ještě podle zákona č. 56/2001 Sb., paragrafu 8a učinit podání na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. Ideální je samozřejmě obrátit se na úřad, kde má nový vlastník bydliště.


Co je vrak?
Městská část má při ochraně veřejného zájmu k dispozici řadu postupů, kterými nedbalé provozovatele a vlastníky vozidel nutí k řešení tohoto problému. Při postupech úřad využívá veškeré zákonné možnosti, v posledním období čím dál častěji přistupuje k udělováním pokut, neboť často pouze to dokáže některé lidi přinutit k nápravě.
Znatelné pokuty hrozí především za odstavení vozidla s těmito závadami a zejména je-li uvedených závad více, pak naplňuje automobil znaky vraku:

 
Dalším přestupkem je potom provozování vozidla, které není opatřeno registrační značkou, a také parkování a provozování aut, která mají více než šest měsíců propadlou technickou prohlídku. Další výrazné pokuty hrozí také těm, kteří nemají sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.


Více než stovka vozidel z ulic zmizela
Podle evidence zjištěných případů, kterou vede silniční správní úřad Prahy 6, zmizelo z ulic za období posledního půlroku více než sto problematických vozidel, a to zejména zásluhou nápravy ze strany jejich majitelů. I tak je však na ulicích odstavena přinejmenším další stovka vozidel blokujících parkovací kapacitu.
Ke konci ledna proběhlo jednání mezi zástupci městské části a Správy služeb hlavního města Prahy, která pro hlavní město zabezpečuje řadu činností, včetně odtahů. „Naše každodenní činnost je dobře prokazatelná na číslech odtahů, jakož i podnětů, které činíme vůči správním orgánům. Kritika naší činnosti tedy jednoznačně není namístě. Změna právní úpravy s sebou logicky přinesla určitou potřebu úpravy postupů a také uzpůsobení úkonů novelizované právní úpravě, což si vyžadovalo jistý nezbytný čas,“ konstatuje ředitel Správy služeb hlavního města Prahy a obyvatel Prahy 6 Tomáš Stařecký. „Nechali jsme si vysvětlit řadu postupů pověřené organizace a zejména se domluvili na užší spolupráci, která by měla vést k zefektivnění celého procesu. Pevně věřím, že naše spolupráce povede k ještě větším úspěchům a nevyhovující vozidla na komunikacích Prahy 6 budou do budoucna rychle mizet,“ doplňuje místostarosta Lála.