Pilotní testování žáků šestkových škol na koronavirus

náhled souboruVe středu 24. února proběhlo v Praze 6 pilotní testování žáků na covid-19. Dobrovolně se ho zúčastnilo téměř 400 dětí, které si tak vyzkoušely hned dva druhy testů – PCR test samoodběrem kloktáním v domácím prostředí a antigenní test výtěrem z přední části nosu, který se uskutečnil ve škole.

Testování si vyzkoušely děti prvních a druhých tříd ze tří škol – Emy Destinové, náměstí Svobody a Antonína Čermáka. Do pilotního projektu byla zařazena i jedna třída dětí ze školky Emy Destinnové. „Chceme přispět k tomu, aby se školy zase postupně otevřely všem žákům. Ovšem pouze za podmínky, že tento návrat bude bezpečný. K tomu se jako nevyhnutelné v současné situaci jeví pravidelné testování. Díky tomuto projektu jsme si vyzkoušeli, jakým způsobem by celý proces mohl probíhat, zda bude vhodnější testování v domácím prostředí nebo ve škole. Chceme ovlivnit rozhodování vlády, která by měla nastavit systém tak, aby byl pro všechny co možná nejsnazší a nejpříjemnější,“ vysvětluje cíl pilotního projektu Marie Kubíková (ODS), radní pro školství.  
Testování organizovala lékařka z Prahy 6 Ludmila Bezdíčková, která si na pomoc přizvala celkem dvacet mediků a zdravotníků, mezi nimiž byli i rodiče dětí ze zúčastněných škol. „Přímo ve škole jsme děti testovali formou antigenního testu z výtěru z kraje nosu, nikoli výtěrem z nosohltanu, jako se běžně provádí na odběrových místech. Je to jednoduchá a v porovnání s výtěrem z nosohltanu méně invazivní metoda testování, kterou používají školy v Rakousku,“ popisuje lékařka a dodává, že všechny děti testování zvládly velice statečně. Podle ní by si ale takto malé děti jen těžko zvládly výtěr z nosu udělat samy, testování ve školách by představovalo velkou zátěž i pro pedagogy. Proto součástí projektu byl rovněž test Gargtest, který se provádí vykloktáním ústní dutiny pitnou vodou. Ten si dělali žáci stejný den ráno doma za asistence rodičů. Následně vzorek odnesli do školy na určené sběrné místo, odkud pak byl převezen do laboratoře k vyhodnocení. Výsledek obdrželi rodiče druhý den prostřednictvím SMS zprávy.


Jak bude testování pokračovat?
Antigenní testování odhalilo jen jednoho pozitivního žáka, dítě si následně vyzvedli ze školy rodiče. „Radnice nyní bude projekt vyhodnocovat, a to nejen co do výsledku v podobě počtu nakažených, ale také vyhodnotíme vhodnost obou metod testování pro opakované použití. Zpětnou vazbu budeme prostřednictvím dotazníků sbírat jednak od samotných dětí, ale také od jejich rodičů a rovněž od učitelů,“ vysvětluje Marie Kubíková, která pilotní testování koordinuje, a to ve spolupráci s Mariánem Hoškem (KDU-ČSL), radním Prahy 6 se zaměřením na sociální politiku a zdravotnictví. „Že problematika testování ve školách je komplikovaná, konstatuje i Václav Fořtík (Piráti): „Bohužel máme obavu, že pilotní projekt bude v kontrastu s následnou dlouhodobou praxí. Problematiku testování ve školách lze zjednodušit na dilema, kdy buď bude celý proces levný a nespolehlivý, nebo spolehlivý a drahý.“
Při pilotním projektu získala Praha 6 veškerý zdravotnický materiál k testování zdarma. Společně s žáky byli dobrovolně testováni rovněž pedagogové a nepedagogičtí pracovníci jednotlivých škol, kteří o testování projevili zájem. Odborné výsledky projektu budou zpracovány spolupracujícími lékaři a komunikovány ministerstvu zdravotnictví i školství.