Radnice opět nabízí dotace na sportovní aktivity, kulturu i ekologii

náhled souboruPraha 6 i v letošním roce připravila dotační programy, jejichž cílem je podpořit sport a aktivní trávení volného času, ekologické projekty, péči o zeleň nebo zachování architektonického dědictví. Vyčlenila na ně několik milionů korun.

Kulturní dotace
Dotace jeden a půl milionu korun na kulturu je určena pro akce, které nabízejí a podporují kulturní programy, preferující potřeby obyvatel a poskytující pestré možnosti kulturního vyžití pro různé cílové skupiny, a to vyváženě a nediskriminačně. Dotace získají buď aktivity konané od května do konce tohoto roku, nebo i víceleté, které proběhnou až do konce roku 2024. Požadovaná částka na jeden projekt nesmí přesáhnout 500 tisíc korun.
Žádost na elektronickém formuláři lze podat od 15. do 19. března.

Dotace na sport a volný čas
Dotace podporuje projekty, které rozšiřují stávající nabídku nebo iniciují vznik nových sportovních a volnočasových akcí v Praze 6, například turnaje, závody, běhy, nejrůznější soutěže
a další jednorázové aktivity, které mají nabídnout možnosti, jak trávit volný čas, rozvíjet talent a schopnosti, podpořit kladný vztah ke sportu a upevnit zdraví a zdravý životní styl. Čerpat ji mohou také organizace, které sportovní nebo volnočasové akce pořádají, a je jedno, zda jsou určené pro širokou veřejnost, rodiny nebo děti. Podmínkou je, že takto podpořené akce se musejí konat od 1. července do 31. prosince letošního roku. Předpokládaný celkový objem peněz určených na tento projekt je 1,5 milionu korun.
Žádosti lze podávat od 13. 3. do 15. 4.

Podpora ekologických aktivit
Na dotační programy pro rozvoj ekologických činností letos Praha 6 vyčlenila částku jeden milion korun. O celkem 700 tisíc korun se mohou ucházet projekty podporující správné hospodaření s vodou, vylepšení a úpravy veřejných prostranství nebo veřejně přístupné zeleně. Z dotací chce radnice podpořit i ekologickou výchovu – školní zahrady a zelené učebny, budování a péči o naučné stezky a tabule, nebo ochranu přírody. Škála podporovaných činností zahrnuje i ekologické a přírodovědné vycházky, využití hospodářských zvířat nebo také rekonstrukce a výsadby sadů a stromořadí.
Žádosti lze podávat od 25. 2. do 26. 3.

Ochrana památek
Podávání žádostí v dotačním programu na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru, a to jak na stavební, tak restaurátorské práce, začne 29. března a skončí 30. dubna. Podpora má motivovat vlastníky těchto nemovitostí k jejich účinnější ochraně, a tím přispět k udržení historické hodnoty čtvrti. Více informací k památkové dotaci a formuláře ke stažení naleznete na stránkách www.praha6.cz. Konzultace poskytne Odbor územního rozvoje, konkrétně Martina Čečilová na telefonu 220 189 975 nebo e-mailu mcecilova@praha6.cz.
https://www.praha6.cz/granty/list.php

Celoroční jednorázové dotace
Městská část nabízí během celého roku možnost požádat o finanční dar na pořádání kulturních akcí nebo péči o zeleň.