Zápisy do škol a školek

náhled souboruZápisy do prvních tříd základních škol v Praze 6 proběhnou 7. a 8. dubna. Žádost o přijetí bude možné vyplnit online od 17. března. Čas návštěvy školy si pak lze rezervovat na přesný čas.

Přihlášky dětí do 1. tříd mohou rodiče opět podávat elektronicky. „Když jsme vloni připravovali a poprvé zkoušeli elektronický systém rezervací a přihlášek k zápisům, naší hlavní motivací bylo administrativní proces co nejvíce zjednodušit a ušetřit rodičům čas. Nyní jsem ráda, že takový systém máme zavedený a odzkoušený v době, kdy se stal naprostou nezbytností a vzájemná setkávání se snažíme minimalizovat,“ uvedla radní pro školství Marie Kubíková (ODS).
K zápisům do škol vydává radnice brožuru, která rodiče celým systémem provede krok za krokem. K dispozici bude na webové stránce www.jakdoskoly.cz a tištěné podobě na úřadu a v jednotlivých školách.
Na stránce jakdoskoly.cz rodiče vyplní žádost, odkud se pak data odešlou do jednotné databáze. Zde si také rezervují čas návštěvy v jednotlivých školách, kam zanesou požadované doklady. Mezi ně patří vyplněná a podepsaná žádost, rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu v městské části. Žádost je možné odevzdat také prostřednictvím osobní datové schránky nebo e-mailem, pokud je opatřen uznávaným elektronickým podpisem. Ve výjimečných případech lze žádost doručit i poštou. Žádosti školy přijímají v jednotném termínu 7.–8. dubna. Škola pak rodičům přidělí unikátní registrační kód, pod kterým budou na webových stránkách školy sledovat proces přijetí. Výsledky zápisů školy zveřejní 6. května. O odklad povinné školní docházky je možné požádat v době zápisu, nejpozději do 30. 4. 2021.
Pro zápis je možné zvolit libovolnou základní školu, doporučuje se ale vždy podat přihlášku zejména do spádové školy. Rozdělení spádových oblastí dle vyhlášky města najdete na webu Prahy 6.
V novém školním roce se v Praze 6 otevře přes třicet tříd pro bezmála tisíc prvňáčků. „Rodiče mohou vybírat z nejrůznějších zaměření škol, od jazykových přes sportovní nebo výtvarné. To, co ale všechny školy spojuje napříč městskou částí, je kvalitní výuka a obětaví a oddaní učitelé. V Praze 6 není špatná škola,“ říká radní Kubíková, která doporučuje rodičům sledovat webové stránky jednotlivých škol a návštěvu prostřednictvím online dnů otevřených dveří. Termíny naleznete přehledně na stránce ­jakdoskoly.cz.
Po třech třídách se otevře v ZŠ A. Čermáka, ZŠ Bílá, ZŠ Emy Destinnové, ZŠ nám. Svobody, ZŠ Hanspaulka, ZŠ Pod Marjánkou, ZŠ Červený vrch a ZŠ Dědina. Ve všech základních školách se děti seznamují s cizím jazykem hned od první třídy, velmi široká je nabídka volnočasových aktivit. Tři třídy nabídne také ZŠ Věry Čáslavské, kde se zaměřují na tělovýchovu nebo bilingvní jazykové vzdělávání. Waldorfskou specializaci nabízí ZŠ Dědina, Montessori třídu najdou rodiče na ZŠ Dlouhý lán. Dvě třídy otevírá ZŠ J. A. Komenského, která je zařazena do mezinárodního programu Ekoškola, a školy Petřiny-sever a T. G. Masaryka a Marjánka, kde v jedné ze tříd koncentrují žáky se zvýšeným zájmem o francouzský a německý jazyk.

Termíny


Doporučujeme sledovat weby jednotlivých škol kvůli možným změnám organizace zápisu.