Magistrát, nebo městská část? Kdo rozhoduje o ulicích v Praze 6

náhled souboruPraha 6 v poslední době pozoruje tendence magistrátu převzít si některé kompetence týkající se silnic a ulic, které nyní patří městským částem. A nesouhlasí s nimi.

Chod hlavního města a městských částí se řídí zákonem 131/2000 Sb. Zatímco někde je rozdělení kompetencí stanoveno jasně, kdy se doslova říká, že „o názvech ulic, silnic, náměstí, parků a mostů, jakož i dalších veřejných prostranství rozhoduje hlavní město Praha, a to zpravidla na základě návrhů podaných městskými částmi,“ jinde není zodpovědnost tak jednoznačně rozdělená. Třeba při správě komunikací.


Hlavní třídy pod magistrátem
Magistrát má nyní v péči hlavní třídy, v Praze 6 jde například o Evropskou a Patočkovu, a nově by rád získal kontrolu ještě nad ulicemi Na Petřinách, Ankarská a Střešovická. Městská část s tím nesouhlasí. „Státní správa, pod niž spadá v tomto případě i rozhodování o dopravních omezeních či uzavírkách, by se podle nás měla odehrávat co nejblíže občanům. Přece jen naše radnice má lepší znalost místních poměrů než magistrát hlavního města,“ konstatuje místostarosta pro dopravu Jiří Lála (ODS). Neznalost místních vazeb může způsobovat komplikace. „Jako příklad uvedu současné uzavření Horoměřické ulice, kdy nebyly názory městské části vzaty v potaz a výsledkem je, že se do určitých ulic nemohou dostat lidé nejen vlastní autem, ale ani městskými autobusy. Platí to třeba o zahrádkářské kolonii Pučálka,“ vysvětluje místostarosta.
Zhruba devadesát procent uzavírek schvaluje městská část, eviduje seznam oprav a dobu jejich provádění tak, aby se nestalo, že se uzavře třeba objízdná trasa dříve uzavřené ulice. O plánovaných opravách a uzavírkách magistrátu dostává informace často opožděně, proto k takovému kolapsu dojít může.


Dlouhodobá omezení
Zatímco uzavírky silnic po určité době skončí, další omezení v dopravě, která jsou víceméně trvalá, nikoli. Jde hlavně o vytváření autobusových nebo cyklistických pruhů přímo v ulicích. Také zpravidla vznikají na hlavních komunikacích bez vědomí šestkové radnice, ačkoli mohou značně zkomplikovat dopravu ve zdejších ulicích. Například při rekonstrukci tramvajové trati v ulici Jugoslávských partyzánů se nájezd pro auta na Vítězné náměstí omezil pouze na jeden jízdní pruh místo dvou. K podobnému kroku došlo ve Svatovítské ulici nebo u vozovny Střešovice, na Karlovarské zase vznikl pruh vyhrazený pro autobusy. „Všechna tato omezení patří mezi rozhodnutí magistrátu a propisují se do dopravy v dalších částech Prahy 6, protože ve špičce se snaží řidiči vznikající kolony objíždět, u vozovny třeba přes Ořechovku, Karlovarskou přes Malý Břevnov, tedy hlavně rezidenční oblasti,“ uvádí místostarosta Lála. Podobná opatření mimo hlavní tahy jsou v kompetenci městské části, a pokud jde o větší zásahy, třeba zjednosměrnění ulice, probíhá proces participace  s místními občany na zákonném principu schvalování opatření obecné povahy, tedy cestou zveřejnění záměru na úřední desce.


Strategická rozhodnutí
Ještě na delší dobu ovlivní život ve městě strategická rozhodnutí nebo přesněji špatná či chybějící strategická rozhodnutí. „Dlouhodobou nadměrnou dopravní zátěž všech komunikací vyvolává absence Silničního okruhu kolem Prahy a špatně zvolené vedení tunelového komplexu. Všechny hlavní městské třídy a jejich křižovatky jsou přetěžovány nejen projíždějícími automobily, ale hlavně nežádoucím množstvím nákladních vozidel a nadměrné stavební techniky,“ popisuje Eva Smutná (TOP 09), radní pro strategický rozvoj. Podle ní pak projíždějící vozidla mnohdy přetěžují ulice v čistě obytné zástavbě, které nejsou na tuto zátěž technicky uzpůsobeny. „Pokud se tato situace nevyřeší prozatím alespoň zákazy a omezeními, bude naše městská část stále bojovat s překračovanými hodnotami emisí, devastací životního prostředí, ale také povrchů komunikací,“ dodává radní.
Odlišný názor má opozice: „V Praze se nám rozšířilo náboženství zvané ‚ažbudeokruhismus‘. Nezlomná víra v to, že jakékoli dopravní problémy vyřeší okruh kolem Prahy – jakkoliv má radnice k dispozici data, že tomu tak nebude – a že do té doby není možné čekat ani dílčí zlepšení,“ říká člen dopravní komise Lukáš Novák (Zelení).


Opravy a rekonstrukce
Komunikace – platí to jak pro silnice, tak chodníky – jsou všechny ve vlastnictví hlavního města, jen pár malých uliček, zpravidla ve vnitroblocích nebo třeba slepé ulice s nejnižším významem, patří Praze 6. A dle zásad správného hospodáře nemůže městská část investovat do cizího majetku. Tedy rekonstrukce, opravy, údržba jsou opět v kompetencích magistrátu.  
A že jsou komunikace, hlavně na Břevnově a Ruzyni, ve špatném stavu, vidí každý. Objeví-li se nyní po zimě v silnici výmol nebo na chodníku vypadá několik dlažebních kostek, jediné, co může radnice udělat, je předat zprávu TSK, která silnice a chodníky pro magistrát udržuje, aby vše opravila.
Co se týká velkých kompletních oprav a rekonstrukcí, snaží se šestková radnice maximálně pomáhat, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům. Takzvaný chodníkový program, který tady fungoval před lety a v jehož rámci docházelo k opravám, už je dnes realizován ve velmi omezené míře. Peníze do něj totiž přicházely z masivního rozprodeje obecních bytů nájemníkům. Dnes už ale Praha 6 nemovitý majetek neprodává, naopak se ho snaží zhodnotit tak, aby pronájem z něj zajistil pravidelný přísun peněz do obecní pokladny. Radnice se proto snaží podílet na přípravě oprav, a to do fáze stavebního povolení, a třeba koordinuje práce mezi TSK a „síťaři“, aby nedocházelo k rozkopávání chodníků každé dva roky.  „Také se nám daří přesvědčit investory a firmy, pokud se opravují rozvody a rozkopá kvůli tomu chodník, aby se na závěr neopravil asfalt pouze v pásu oprav, ale v celé šířce chodníku. To se v poslední době povedlo třeba v ulicích Bubenečská, Jilemnického, Buzulucká, Kafkova, části Jugoslávských partyzánů nebo na vnějším rondelu Vítězného náměstí,“ upozorňuje Jiří Lála.  
Praha 6 má provedenou pasportizaci ulic, tedy jak chodníků, tak také silnic, kde číslem 1 jsou označené ty dobré a 5 ukazuje na havarijní stav. Z nich pak vybírá ulice, které navrhuje magistrátu opravit. Problém ovšem často nastává v okamžiku, kdy je třeba tyto práce koordinovat s opravou sítí. Protože vodovodní a kanalizační řad je v Praze stoletý a přibývá havárií, které je třeba odstranit jako první, zpravidla se plánované výměny nestíhají v termínu, a to pak zdržuje i rekonstrukce silnic a chodníků. ­Příkladem v Praze 6 je ulice Šárecká a také ­Radimova.