Poliklinika Pod Marjánkou – anketa ukázala přání občanů i lékařů

náhled souboruProměnit funkcionalistickou budovu Polikliniky Pod Marjánkou, která je ve velmi špatném stavu, na moderní zdravotnické zařízení s komplexními službami pro obyvatele – to je cíl městské­ části Praha 6.

Po zpracování analýzy, kterou vyhodnotil odborný tým ČVUT specializující se na zdravotnická zařízení, a ještě před vypsáním architektonické soutěže se radnice zeptala v anketě občanů a lékařů, jaké mají o poliklinice představy a co by si v ní přáli zachovat a doplnit. Jak anketa dopadla?


100 % souhlas s rekonstrukcí
Do ankety se i přes pandemická omezení, která například znemožňovala uspořádat veřejné diskuze, zapojilo 385 lidí, z toho 260, tedy 68 procent, pochází přímo z Břevnova.
„Zájem o anketu mě potěšil a oceňuji, že i v této komunikačně náročné době se podařilo získat relevantní informace o postojích veřejnosti i samotných zdravotníků k tomuto důležitému projektu a budou součástí zadání architektonické soutěže,“ konstatuje radní pro sociální a zdravotní oblast Marián Hošek (KDU-ČSL), podle nějž je dobře, že ve velké většině panuje názorová shoda jak z hlediska nutnosti rekonstrukce a dostavby, tak z hlediska budoucího využití celého objektu.
Shoda nejen mezi stranami na radnici a v opozici, ale i odborníky a veřejností je na tom, že stav objektu není dobrý – uvedlo to 88 procent lékařů a 80 % hlasujících občanů. Ještě přesvědčivější byla odpověď veřejnosti na otázku, zda je důležité polikliniku rekonstruovat – z 385 odpovědělo 385 ano.


Občané si žádají kožní ordinaci
V další fázi mohl každý vybrat 17 věcí, které se jim v poliklinice líbí, nebo naopak nelíbí. Nejvíce kladných bodů získala lékárna, s níž bylo spokojeno 62 % respondentů, následovala dopravní dostupnost (49 %) a v současné době i zřízení odběrového místa (42 %). Více než třetina lidí také dobře hodnotila nabídku konkrétních lékařských a ambulantních specializací a architektonickou podobu budovy.

Plán na rekonstrukci a dostavbu budovy poli­kliniky počítá s tím, že by se nově postavily dvě nižší budovy včetně podzemních garáží na místě těch současných, tedy takzvaných klepet, a v nich najdou místa ordinace lékařů. Poté dojde k rekonstrukci hlavní budovy, která nabídne prostory pro další služby. I na ně se dotazník ptal. Co by tady lidé nejvíce přivítali? Určitě denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené (42 %), terénní sociální služby (39 %), home care (33 %), poradenské sociální služby (25 %) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (20 %).
Z dalších služeb na prvním místě skončilo zachování lékárny (63 %), zdravotnické potřeby (56 %), rehabilitační wellness centrum a masáže (47 %) a dále třeba bistro a kavárna, pro něž hlasoval každý čtvrtý, a pro optiku každý desátý.
O tom, že má rekonstrukce polikliniky opravdu smysl, svědčí i to, že po její rekonstrukci by ji více navštěvovalo 79 procent odpovídajících.
Opoziční zastupitel Tomáš Šídlo (Piráti) ovšem kritizuje metodiku výzkumu, takto sestavený prý sloužil pouze k potvrzení dané teze a vůbec nehledal nové inspirace. „Z metodického hlediska musím říct, že anketa byla sestavena tak, aby vyšla tak, jak vyšla. Byl to soubor uzavřených otázek, který pouze potvrzoval hypotézu, nenastoloval jiné možnosti než jednu danou a rezignoval na otevřené otázky, které by přinesly alespoň trochu překvapivé zjištění.“


Lékaři by chtěli centrum ­zobrazovacích technik
Příležitost vyjádřit se a odpovědět na stejné otázky dostali i lékaři, kteří na poliklinice působí. Tuto možnost jich využilo 34, tedy zhruba polovina. Z nich 68 % působí na poliklinice dlouhodobě, tedy více než tři roky. Z 34 odpovídajících lékařů 88 % hodnotilo stav objektu negativně (47 % rozhodně negativně a 41 % spíš negativně), čtyři si vybrali odpověď spíš pozitivně, ovšem pro odpověď rozhodně pozitivně se nerozhodl nikdo.


Podklad pro architekty
Jak výsledky ankety získané od občanů, tak lékařů se nyní stanou jedním z doplňujících podkladů pro vyhlášení architektonické soutěže, která určí konečnou podobu dostavby a rekonstrukce Polikliniky Pod Marjánkou. „Ráda bych poděkovala všem odborníkům i občanům, kteří se zúčastnili ankety, i všem těm, kteří za mnou v jejím průběhu na polikliniku na pravidelné schůzky přišli za velmi kultivované a mnohdy odborně vedené diskuse, z nichž jsem si odnesla mnoho podnětného. Proto bych občanům ráda sdělila a zavázala se, že všechny předložené názory zapracuji do ­zadání architektonické soutěže, která tak bude i díky všem, kteří se mnou na dané téma komunikovali, kvalitním podkladem pro nutnou rekonstrukci a revitalizaci této významné veřejné stavby,“ dodává radní Eva Smutná (TOP 09), která má v gesci památkovou péči i strategický rozvoj.
„Důležité je především začít a dokončit rekonstrukci polikliniky v Břevnově a zajistit podmínky pro stávající i další potřebné zdravotní a sociální služby v prostoru, které jsou pro občany důležité a potřebné. Občané Prahy 6 be­zesporu potřebují moderní centrum zdravotních služeb, které poskytuje dostupnou, bezpečnou a kvalitní péči lékařských i nelékařských odborností,“ doplňuje zastupitelka Taťána Klíčová (ANO).