Zápisy do školek

náhled souboruZápis do školek i letos usnadní elektronický rezervační systém, díky kterému je tento ­proces pohodlnější a rychlejší, ale v době pandemie také bezpečnější.  Všechny podrobnosti naleznete na www.jakdoskolky.cz. 

Zápisy letos proběhnou v úterý 4. května, čas zahájení a ukončení zápisu si určují jednotlivé mateřské školy.  V tento den se odevzdávají ve školkách přihlášky dítěte, termín návštěvy si objednáte přes web www.jakdoskolky.cz. V elektronickém systému zároveň vyplníte údaje potřebné pro přihlášení dítěte, což oceníte třeba v situaci, kdy podáváte přihlášku do dvou a více školek, protože nemusíte vyplňovat všechny údaje několikrát. Vytištěnou, lékařem potvrzenou a vlastnoručně podepsanou žádost pak odnesete do školky spolu s dokladem, kterým prokážete trvalý pobyt dítěte v MČ Praha 6 (OP žadatele nebo dítěte k nahlédnutí, nebo originál výpisu z evidence obyvatel). Upozorňujeme, že nájemní smlouva není považována za doklad o trvalém pobytu. Dále předložíte k nahlédnutí rodný list dítěte. Ve výjimečných případech, třeba pokud je rodina v karanténě, lze žádost odeslat také poštou. Samozřejmostí je i možnost využít soukromou datovou schránku či e-mail se zaručeným elektronickým podpisem. V případě odevzdání dokumentů jinou formou než osobně je nutné před odesláním provést autorizovanou konverzi. Vše podstatné o procesu zápisu naleznete v příručce, která je na webu ke stažení. „Věřím, že i letos zvládneme bezpečně zorganizovat zápisy a dokážeme přijmout i všechny tříleté děti, současně ale intenzivně pracujeme na přípravě staveb, které nám kapacitu školek navýší,“ říká Marie Kubíková (ODS), radní pro školství Prahy 6.


Co bude následovat?
Na stránkách www.jakdoskolky.cz pak můžete anonymně sledovat, jak váš syn či dcera postupují přijímacím řízením. Dne 6. května od 10.30 do 11.30 hodin dostanete možnost nahlédnout do spisu dítěte a ve 12 hodin se na nástěnkách a webových stránkách jednotlivých mateřských škol objeví seznamy přijatých dětí pod unikátními registračními kódy, které obdržíte v mateřské škole po odevzdání přihlášky.
Další postup závisí na tom, do které ze školek se vaše dítě dostane. Dne 11. května od 13 do 17 hodin musíte odevzdat zápisový lístek přijatých dětí do zvolené mateřské školy. Od 10. května do konce července lze sledovat průběžné pořadí dosud neumístěných dětí, aktualizace bude prováděna ředitelkami škol jedenkrát týdně.
Pokud nebude vaše dítě přijaté, po 4. červnu obdržíte poštou do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí. Stále ale existuje reálná šance, že
se dítě dostane do školky v průběhu následujících měsíců.

Důležité termíny