Děti se mohou těšit na  nové třídy i hřiště

náhled souboruŠkolka v Tychonově ulici a základní školy Emy Destinnové, náměstí Svobody a Dědina prázdniny neměly. Děti vystřídali stavebníci a tyto budovy prošly, a i nadále procházejí opravami, rekonstrukcemi a nástavbami.

Půdní vestavby na školách
Na základních školách Emy Destinnové a náměstí Svobody 2 vzniká půdní vestavba, kde přibyde 240 míst. Už v předchozích letech tady byla společně s výměnou střešní krytiny v předstihu připravena ocelová nosná konstrukce, která dovolí takto velkou vestavbu realizovat. Ve škole náměstí Svobody tak vzniknou tři kmenové učebny, kabinety, hudební sál, knihovna, družiny, počítačové učebny a sociálního zázemí. V objektu školy Emy Destinnové bude místo na tři kmenové učebny, čtyři malé specializované učebny, kabinety, sál, knihovnu, výtvarný ateliér, počítačové učebny a soci­ální zázemí. Ve dvorním traktu se budují dvě nové schodišťové věže s výtahy, díky tomu se školy stanou bezbariérovými. „Kvůli omezení prašnosti v průběhu školního roku se bourací práce dělaly už v průběhu letních prázdnin a také byl odebrán násyp z podlahy půdy. Koncem prázdnin se stihly vybetonovat nové schodišťové věže,“ konstatuje radní pro školství Marie Kubíková (ODS) a dodává, že na přelomu prázdnin a školního roku firma zahájila práce na nových podlahách v půdním prostoru. Práce na vestavbách budou pokračovat během celého školního roku 2021/2022, nutná je proto koordinace s vedením škol, aby co nejméně rušily výuku. Cena rekonstrukce a vestaveb je 106 milionů korun a děti by měly nové třídy využívat od školního roku 2022/2023.

Základní škola Dědina
K navýšení kapacity dojde také v Základní škole Dědina, kde během prázdnin přibyla třída pro 30 dětí. Učebna vznikla spojením dvou menších místností. Pro zajištění vyhovující doby dozvuku firma na stěny instalovala akustický obklad a na strop lokální pohledové akustické panely. Žáci tady mají k dispozici také tabuli s interaktivním snímačem a projektorem na krátkou vzdálenost, se kterou mají učitelé v této škole dobré zkušenosti. Třída je pro děti připravená už na tento školní rok.

Mateřská škola Tychonova
Celý školní rok se bude rekonstruovat mateřská školka v Tychonově ulici. Budova prochází kompletní rekonstrukcí, což znamená, že je odhalená úplná konstrukce celé budovy. Ta totiž nikdy neprošla totální opravou. Oprava dále zahrnuje výměnu špaletových oken a dřevěných rolet, rekonstrukci fasády a střechy, modernizaci kuchyně, výměnu veškerých zdravotně technických instalací, doplnění nuceného větrání, rekonstrukci omítek a podlah. Vylepšení se dočká i zahrada a plot. Protože se školka nachází v památkové rezervaci, probíhají práce pod dohledem orgánů památkové péče, s nimiž se například diskutuje barevnost fasády. Děti z této školky mají v aktuálním roce k dispozici prostory Mateřské školy ­Vokovická.

Venkovní sportoviště u ZŠ Bílá
Během prázdnin začala i druhá etapa rekonstrukce venkovního sportoviště u Základní školy Bílá. Vedle víceúčelového hřiště s polyuretanovým povrchem, které se rekonstruovalo minulý rok, letos vzniká nové pro tělovýchovu i školní družinu. Na první polovinu svahu vzniklého odtěžením navážky firma osadí klouzačky, na druhou prefabrikované betonové stupně s dřevěnými sedáky, ve svažitém terénu tak vznikne improvizované hlediště. Na zahradě také přibylo zastínění, které umožní využívání prostoru i pro aktivity mimo tělesnou výchovu. Ve spodní části plochy vznikne také hřiště s lanovým parkurem a horolezeckým balvanem. To vše by měly děti začít využívat v říjnu letošního roku.
„Opravy a rekonstrukce škol budou pokračovat i během školního roku. Hlavně bychom ale chtěli stavět nové budovy. Nejdále pokročily přípravy na novou budovu v ulici Na Kocínce, která bude patřit Základní škole Bílá,“ uzavírá Marie Kubíková.