Nákladní doprava dostane v Praze 6 stopku

náhled souboruŠirší centrum Prahy je mnoho let vymezeno jako zóna zákazu vjezdu nákladních automobilů a také autobusů. Toto omezení platí i pro části Bubenče, Dejvic a Hradčan. Další zóny s úpravou vjezdu nákladních aut si vymezila Praha 6.

„Tato omezení používáme zpravidla v rezidenční zástavbě a na pozemních komunikacích, kde je k tomu relevantní důvod například kvůli nedostatečné šířce či problematickým konstrukčním vrstvám vozovky,“ vysvětluje předseda komise dopravní Vladimír Šuvarina (ODS) s tím, že daná regulace byla zaváděna ve většině ­případů spolu se zprovozňováním zón placeného stání.
Větší problémy ovšem pro život na šestce představuje tranzitní nákladní doprava, která zatěžuje hlavní ulice, na nich ale dopravní režim schvaluje magistrát. „Dlouhodobá diskuze s hlavním městem o dopravní zátěži nadměrnými auty mezi pražským a městským okruhem opět vygradovala při rekonstrukci Patočkovy ulice, kdy nebyl zajištěn jejich odklon a naši městskou částí plošně projíždělo 400 až 500 kamiónů denně,“ konstatuje radní pro strategický rozvoj Eva Smutná (TOP 09). Ke zvýšené koncentraci nákladní dopravy v šestkových ulicích však dochází pravidelně, vždy když existují různá dopravní omezení či vznikají kongesce na Pražském okruhu.
„Je známou skutečností, že naše městská část dlouhodobě trpí nedokončením Pražského okruhu, který by dokázal tranzitní nákladní dopravu odvést mimo střed městské části. Nadále nemůžeme pouze čekat na realizaci tohoto dopravního díla a musíme chránit obyvatele Prahy 6 už nyní,“ poznamenává místostarosta pro dopravu Jiří Lála (ODS).
Že příčiny tohoto neutěšeného stavu je třeba hledat daleko v minulosti a současný stav je pouze důsledek, uznává i zastupitel Ondřej Chrást (Piráti): „Nedokončené a nekoncepčně projektované stavby z minulého vedení magistrátu způsobují totální kolaps u nás v Praze 6. Nezkolaudovaná Blanka, ucpané silnice, to vše je důsledek dřívějšího špatného plánování, které se, doufejme, už nebude vícekrát opakovat a politici konečně začnou naslouchat odborníkům.“

Úspěšná jednání s magistrátem
Starosta Ondřej Kolář (TOP 09) a také místostarosta pro dopravu Jiří Lála proto zahájili jednání s hlavním městem, správcem komunikací TSK, složkami policie a orgány státní správy o tom, aby byl co nejdříve zaveden zákaz vjezdu těžké nákladní dopravy nad 12 tun. Tato jednání dopadla úspěšně a zákaz nákladních vozidel tak bude zaveden plošně na celém území Prahy 6, výjimku bude mít pouze zásobování.
Tématem bylo i to, jak nastavit skutečně účinný systém s dostatečnou kontrolou všech těžkých vozidel takovým způsobem, aby nedocházelo k neoprávněnému vjezdu automobilů, které nezásobují vnitřní území Prahy 6. „Nelíbí se nám systém neurčitosti pojmu ‚dopravní obsluhy‘ nebo obecně formulovaných výjimek a souhlasů, který doposud používá magistrát. Je třeba ze strany kompetentních orgánů důsledně kontrolovat každé jednotlivé vozidlo v daném čase a také to, zda jeho trasa odpovídá nákladním listům dopravce a zásobovaným objektům,“ konstatuje místostarosta Jiří Lála.
Do budoucna by Praha 6 chtěla ve spolupráci s hlavním městem dosáhnout systematického řešení zásobování. „Kvůli dopravním problémům městu nezbývá než zefektivnit městskou logistiku, za jedno z možných řešení považujeme třeba realizaci zásobování výhradně v určitých časových intervalech, které budou určeny mimo dopravní špičku,“ nabízí jedno z řešení Vladimír Šuvarina.