Praha 6 má rozpočet s rezervou 83 milionů

náhled souboruMěstská část bude v roce 2022 hospodařit s plánovanými příjmy 787 milionů korun, předpokládané běžné výdaje mají dosáhnout 796 milionů korun. Dalších 530 milionů je určeno na investice. a 83 milionů má městská část zařazených v běžných i investičních rozpočtových rezervách pro případ nepředvídatelných situací. Zdrojově je rozpočet vyrovnaný, na investice budou využity finanční prostředky vytvořené v minulých letech.

„Všichni bezesporu cítíme, že rok 2022 nebude jednoduchý, neboť se vedle přetrvávající koronavirové pandemie potýkáme s poměrně vysokou inflací a skokovým zdražením energií. Z hlediska hospodaření jsme ale jako městská část na toto náročnější období připraveni,“ říká Jaromír Vaculík (TOP 09), místostarosta Prahy 6 pro ekonomiku.

Příjmy městské části

Příjmy městské části by měly v letošním roce dosáhnout 787 milionů korun. Lze je rozdělit do tří skupin – na daňové, nedaňové a přijaté dotace. Do první skupiny, která by měla do rozpočtu přinést 125,7 milionu korun, se řadí daň z nemovitosti, správní poplatky a poplatky za užívání veřejných prostranství nebo také poplatky ze psů. Nedaňové příjmy by měly dosáhnout 44,5 milionu korun a jsou v nich zahrnuty například příjmy z úroků a dividend a přijaté sankční platby. Největší kapitolou příjmové části rozpočtu jsou jako vždy přijaté dotace, letos to bude skoro 617 milionů korun, a mezi nimi neinvestiční transfery z rozpočtu hlavního města, tedy laicky řečeno peníze, které posílá stát městům na jejich provoz. Tyto peníze dostává hlavní město, které je poté přerozděluje městským částem – částku přes 3000 korun posílá na obyvatele a 3200 korun na jednoho žáka. Celkem tak Praha 6 získá kolem 407 milionů korun. K nim pak mohou v průběhu roku přibýt dotace například na konkrétní investiční akce nebo jako v loňském roce mimořádná ­pomoc na výdaje spojené s koronavirovými opatřeními.

Výdaje městské části

Celkové výdaje městské čísti jsou plánované ve výši 1,326 miliardy korun. Skoro třetinu z nich, 432,5 milionu korun činí výdaje na školství, následuje kapitola vnitřní správa – tedy peníze nutné k zajištění chodu městské části s 374 miliony korun. S částkou 128 milionů korun počítá kapitola městská infrastruktura, 62 milionů půjde na zdravotnictví a sociální služby a 30 milionů korun je určeno pro kulturu.

Největší investice roku 2022

V letošním roce městská část plánuje investice, jež v celkovém objemu přesahují částku 530 milionů korun. Největší podíl – více než 290 milionů korun – půjde do oblasti školství, kde se počítá s rekonstrukcemi budov základních a mateřských škol či modernizací sportovišť při školách. Dalších téměř 88 milionů korun městská část investuje do rekonstrukcí a oprav bytového fondu, který vlastní. K největším investičním akcím roku 2022 bude patřit: - revitalizace parku Generála Lázara Cárdenase za 20 milionů korun - revitalizace Macharova náměstí – odstranění - stavebních buněk a stavba zázemí k tenisovým kurtů za 30 milionů korun - celková rekonstrukce Mateřské školy Tychonova za 26 milionů korun - nástavba na Základní škole J. A. Komenského za 68 milionů korun - navýšení kapacity ZŠ T. G. Masaryka za 20 milionů korun - půdní vestavba ZŠ Emy Destinnové a nám. Svobody 2 za 75 milionů korun - rekonstrukce školní kuchyně ZŠ nám. Svobody za 24 milionů korun - pokračuje rekonstrukce Skleněného paláce, na niž je vyčleněno zhruba 43 milionů korun - rekonstrukce domu a vestavba půdních bytů Dejvická 34 zhruba za 20 milionů ­korun

Finanční rezervy

Rozpočet Prahy 6 je připravený i na mimořádné výdaje, ať už v důsledku covidu-19 nebo dražších energií. „Prakticky ve všech oblastech tak pracujeme s rezervami: v případě nutnosti můžeme čerpat z rezervy na běžné výdaje ve výši 23 milionů korun, dále z rezervy na krizové výdaje, která činí 10 milionů korun, a máme i rezervu na investice, odkud lze čerpat prostředky do výše 50 milionů korun,“ přibližuje Jaromír Vaculík. Na další mimořádné výdaje pak Praha 6 eventuálně může čerpat z rezervního a rozvojového fondu, který shromažďuje finanční přebytky z minulých let.

Rozpočet na zastupitelstvu

Rozpočet Prahy 6 schválili na svém prosincovém jednání zastupitelé. Během diskuze opoziční strany navrhly několik změn. Zastupitel Petr Palacký (Zelení) přišel s návrhem snížit částku na externí právní služby o milion korun a tuto částku přidat do kapitoly dotace na životní prostředí. Jaromír Vaculík se změnou nesouhlasil, protože částku na externí právní služby není třeba vyčerpat a bude-li třeba více peněz na ekologické dotace, je Praha 6 připravená na ně uvolnit peníze z rezerv. Podle Ondřeje Chrásta (Piráti) chybí rozpočtu vize, a to zvlášť v investičních částech. „Chybí mi zde odvaha a vůle něčím pohnout a naplánovat investice, kdy by se uspořené peníze městské části neznehodnocovaly, ale naopak se zhodnocovaly. Proto se náš klub zdrží a rozpočet nepodpoří.“ Zastupitelé podali během diskuze čtyři po­změňovací návrhy, ani jeden z nich však zastupitelstvo neschválilo. Celkově hlasovalo pro přijetí rozpočtu 27 zastupitelů, 4 byli proti a 10 se zdrželo.