Šestka kulturní podpořila 33 projektů

náhled souboruNěkolik milionů korun je v letošním rozpočtu vyhrazeno na dotace spolkům, školám a dalším institucím na pořádání kulturních, společenských a volnočasových aktivit. Doplňují tak nabídku akcí, které pořádá sama radnice. A výrazně ji rozšiřují.

„Na rozdíl od podpory sportu a volnočasových aktivit, kde se chystáme příští rok zabojovat o razantní navýšení prostředků, jsem s rozpočtem na kulturu v zásadě spokojen,“ říká místostarosta pro kulturu Jan Lacina (STAN). Klíčové kulturní akce Praha 6 financuje přímo ze svého rozpočtu. V letošním roce jde například o provedení Orfovy Carminy Burany v NTK, Velikonoce v Písecké bráně, Čarodějnice na Ladronce, jarní Festival ambasád: Food and Culture, Letní kino u Keplera, Operu v Šárce, populární Festival malých pivovarů či přehlídku volnočasových aktivit Ladronkafest. A také říjnové oslavy založení republiky, listopadové Requiem W. A. Mozarta, nebo hudebně pojaté Vánoce v Praze 6 v Šabachově parku spojené s vánočními trhy. „Praha 6 se také vrátila k financování Dejvického divadla, kterému přispívá do 44 milionového rozpočtu dvěma miliony korun každý rok. „Myslím, že Dejvické divadlo a Praha 6 si navzájem sluší,“ říká Jan Lacina.


Program Šestka kulturní I


Desítky akcí organizují lidé ze své vlastní iniciativy jako fyzické osoby, nebo pod hlavičkou různých spolků, církví, škol i jiných institucí. Praha 6 je pouze spolufinancuje prostřednictvím dotačního programu, který je vypisován dvakrát do roka. Dotační program Šestka kulturní I se vypisuje v září a schvaluje v prosinci hned po přijetí rozpočtu městské části na následující rok. Druhý dotační program radnice vyhlašuje obvykle hned v lednu nebo únoru a schvaluje na dubnovém zastupitelstvu. „Je určen pro doplnění kulturní nabídky v druhé polovině roku. Stejně jako možnost získat malé dary do výšky deset tisíc korun na jednorázové akce, o které lze žádat v průběhu roku kdykoli. Rozpočet na celý rok činí 250 tisíc korun,“ doplňuje Jan Lacina.
„Poslat finance na pořádání akce je jedna věc, organizátoři ale potřebují také další podporu ze strany radnice. Právě ona by měla hrát roli jakéhosi mentora, hledat vzájemná propojení, nabízet zkušenosti – například se sociálními sítěmi, outdoor reklamou. Na šestce to bohužel začíná a končí u financí, a to je dnes už málo,“ myslí si opoziční zastupitel a člen kulturní komise Jaroslav Holý (ANO).
Na prosincovém jednání zastupitelé souhlasili s podporou 33 projektů ve výši 3,75 milionu korun. O dotace žádalo 47 subjektů, šestkrát chtěli použít peníze na celoroční provozy kulturních zařízení a 41 žádostí se týkalo podpory jednorázových projektů. O tom, kdo uspěje a kdo ne anonymně rozhodují podle předem daných kritérií členové kulturní komise. „U podpory celoroční činnosti kulturních zařízení jsou kritéria tři s předem danou vahou, ze čtyřiceti procent rozhoduje kvalita předkládaného projektu, že třiceti dosavadní činnost žadatele a třiceti posouzení projektu. U podpory jednorázových kulturních akcí se hodnotí v poměru šedesát ku čtyřiceti procentům kvalita akce a posouzení rozpočtu,“ popisuje princip předseda kulturní komise Petr Prokop (STAN). Výsledek je pak mediánem hodnocení všech členů komise, aby byl zachován maximálně objektivní průnik názorů celé komise. Na podporu dosáhnou projekty, které získají v hodnocení komise alespoň 50 bodů ze 100, přičemž prostředky se přidělují od nejlépe hodnoceného projektu až po padesátibodovou hranici.

Jaké projekty získaly podporu v rámci programu Šestka kulturní I?


JEDNOLETÉ PROJEKTY

1. Hurá do opery v Písecké bráně 2022
Celkové náklady: 80 000 Kč,
dotace: 61 200 Kč
Projekt se zabývá popularizací opery a vážné hudby, byl prvotně určen pro školy, postupně i pro dospělé. Hodinové představení v kostýmech a kulisách doprovází klavír. Letos by se měla konat tři představení v Písecké bráně.

2. Domov Sedlec – divadelní kroužek s dramaterapií
Celkové náklady: 23 500 Kč,
dotace: 16 800 Kč
Na divadelním kroužku s dramaterapií lidé s mentálním a kombinovaným postižením připravují a nacvičují divadelní představení, spolupracují s divadly, včetně toho Dejvického.

3. Strahov OpenAir Band Contest 2022
Celkové náklady: 80 000 Kč,
dotace: 22 400 Kč
Už po 25. proběhne 21. září v areálu Strahovských kolejí festival zahajující akademický rok na ČVUT s více i méně známými kapelami a doprovodným programem. Vstup je zdarma.

4. Praha žije hudbou
Celkové náklady: 538 500 Kč,
dotace: 116 300 Kč
Festival pouličního umění Praha žije hudbou proběhne první červnový víkend. V jeho ­rámci vznikne i v Praze 6 síť stanovišť – například na Vítězném náměstí, u vstupu do stanice metra Hradčanská či před Café Záhorský –, na kterých akusticky či s minimální technikou zahrají desítky umělců. Akce je pro všechny zdarma.

5. Klubová a komunitní činnost centra Fokus Praha
Celkové náklady: 56 000 Kč,
dotace: 18 800 Kč
Peníze podpoří výtvarnou a literární dílnu, doplňkovou aktivitu odehrávající se v Centru Břevnov, které nabízí širokou škálu služeb pro lidi s duševním onemocněním. Jde o uzavřenou akci, není určena pro veřejnost.

6. NAUTIS FEST
Celkové náklady: 210 000 Kč,
dotace: 30 000 Kč
Letos podeváté proběhne multižánrový festival nejen pro lidi s autismem, ti se na programu podílejí autorskými projekty, vystupují v hudebních a divadelních skupinách. Akce, která se bude konat v červnu v Písecké bráně, je přístupná veřejnosti za dobrovolné vstupné.

7. Taneční soubor Caramelka
Celkové náklady: 195 000 Kč,
dotace: 48 800 Kč
Caramelka je soubor mladých tanečníků, kteří se věnují kombinaci tradičních a moderních country tanců, děti naučí clogging – americký stepový tanec, cheerleaders nebo kankán.

8. Pražské dupání
Celkové náklady: 130 000 Kč,
dotace: 28 000 Kč
Jde o původní projekt tanečního souboru Caramelka z Prahy 6, který by rád v květnu pozval do kinosálu Dlabačov ostatní taneční soubory z Prahy, pomohl jejich zviditelnění a motivoval je k další činnosti.

9. Vokovické vrkočení
Celkové náklady: 48 000 Kč,
dotace: 30 100 Kč
Sousedské kulturní odpoledne spolku Vokovínek naplní kreativní dílny pro dospělé i děti, hudební vystoupení, výstava, sportovní aktivity a tvořením. Mělo by proběhnout jako zahradní slavnost v areálu MŠ Vokovická, a to poslední víkend v červnu.

10. Paměť národa na Praze 6 v roce 2022
Celkové náklady: 6 265 608 Kč,
dotace: 400 000 Kč
Post Bellum požádalo o dotaci na podporu vzniku a následného provozu nově vznikajícího Institutu Paměti národa v prostorách jižní tribuny Strahovského stadionu a další veřejné aktivity, výstavy, představení.
11. Zahradní slavnost v Domově Sedlec
Celkové náklady: 18 000 Kč,
dotace: 10 400 Kč
Zahradní slavnost, která by se měla konat v červnu v areálu Domova Sedlec, nabídne společné neformální setkání lidí s mentálním a kombinovaným hendikepem a jejich rodin.

12. Studentský jamík
Celkové náklady: 50 800 Kč,
dotace: 28 400 Kč
Projekt je věnován mladým začínajícím amatérským hudebníkům. Jde o čtyři koncerty, pravděpodobně v kavárně kina Dlabačov, kde mají možnost hrát, improvizovat, vyměňovat si zkušenosti praktické i teoretické a poznávat lidi podobného zaměření.

13. Adventní koncert Pěveckého sdružení pražských učitelek
Celkové náklady: 26 500 Kč,
dotace: 14 000 Kč
Adventní koncert se uskuteční v sále Na Marjánce 9. prosince. Organizuje ho Pěvecké sdružení pražských učitelek a dotaci použije na úhradu honorářů pro spoluúčinkující umělce.

14. NOC6 – Klubová noc Prahy 6
Celkové náklady: 256 700 Kč,
dotace: 78 000 Kč
Na šesti místech najednou, v Klubovně, Kaštanu, 007, Potrvá, Baladě a Na Slamníku proběhnou v jeden večer koncerty pod hlavičkou NOC6. Vznikne tak jakýsi klubový festival, do nějž se zapojí scény s různým žánrovým zaměřením, pravděpodobně už v únoru.

15. Výstava studentských prací v knihovně
Celkové náklady: 35 300 Kč,
dotace: 18 500 Kč
Atelier Kaštan navštěvuje 30 až 40 studentů připravujících se na umělecké školy. Často vznikají při této činnosti obdivuhodná díla, která si zaslouží pozornost. K vidění by měla být v břevnovské knihovně v květnu.

16. Kulturní sezona v LIBÓZE 2022
Celkové náklady: 347 500 Kč,
dotace: 178 200 Kč
Jde o umělecký program nabízející koncerty, divadelní improvizace i představení pro děti v komunitní zahradě LIBÓZA. Reaguje tak na nedostatek kulturního vyžití v západním cípu Prahy 6. Program je rozložen průběžně mezi jarní a letní měsíce.

17. Paměť krajiny – exteriérová výstava – Zámek Veleslavín
Celkové náklady: 193 250 Kč,
dotace: 80 000 Kč
Projekt již přes osm let soustavně mapuje lokalitu kolem uzavřeného areálu zámku. Výstavu je možné vidět jen na jeden den v roce během Dne architektury na Zámku Veleslavín a jeden den v drobné verzi během Zažít město jinak. Soubor v současnosti obsahuje 150 kopií A3 historických fotografií.

18. Celoroční činnost galerie Entrance v roce 2022
Celkové náklady: 1 061 760 Kč,
dotace: 288 800 Kč
Dotace podpoří celoroční činnost galerie Entrance, kde se v roce 2022 uskuteční čtyři výstavy a ke každé z nich také série doprovodných a edukativních akcí včetně diskusí či dílen.

19. Festival Ve Stopách Strun II.
Celkové náklady: 67 000 Kč,
dotace: 13 800 Kč
Festival Ve Stopách Strun má za cíl podpořit mladé a talentované hudebníky v jejich rozvoji. Může se na něm setkat jak veřejnost, tak i odborníci a hudebníci z branže. Akce by se měla uskutečnit začátkem června buď v Kaštanu nebo v Písecké bráně.

20. Vektor Technická
Celkové náklady: 990 000 Kč,
dotace: 137 500 Kč
Vektor Technická chce proměnit Technickou ulici z tranzitní tepny a parkoviště na veřejný prostor pro trávení volného času nejen pro studenty. Do ulice by se měl umístit nový dočasný mobiliář, malý stánek s občerstvením.

21. Rozšířená Matějská poutní tradice
Celkové náklady: 300 000 Kč,
dotace: 50 000 Kč
Tradiční Staromatějská pouť proběhne v roce 2022 přesně 250 let poté, co zde byla založena nová farnost. Z té doby se dochovalo znění slavnostních kázání i chvalozpěvy, které chtějí organizátoři znovu publikovat.

22. Krajinomalířský plenér – Veleslavín – zámek a okolí
Celkové náklady: 123 000 Kč,
dotace: 49 500 Kč
Deset výrazných současných umělců během dvou jarních měsíců svými realistickými malbami zaznamená téma místní rozvojové krajiny s tisíciletou historií.
DVOU- A VÍCELETÉ DOTACE

23. Letní kino Klubovna 2022–2023
Celkové náklady/rok: 164 800 Kč,
dotace/rok: 50 000 Kč
Letní kino na zahradě Klubovny již několik let nabízí 1 až 2x týdně od května do září promítání kvalitních filmů, a to jak aktuálních, tak osvědčených kultovních snímků.

24. Břevnovská hudební setkání 2022–2024
Celkové náklady/rok: 838 500 Kč,
dotace/rok: 319 500 Kč
Břevnovská hudební setkání se konají od září 2015 a byla připravena pro kulturní obohacení především seniorů a také mládeže. V rámci setkání se uskuteční 9 koncertů, střídavě v Tereziánském sále Břevnovského kláštera a v kostele Církve československé husitské.

25. Zažít město jinak 2022–2023 na Praze 6
Celkové náklady/rok: 1 563 993 Kč,
dotace/rok: 42 000 Kč
Jde o tradiční sousedské slavnosti, které se konají každý rok třetí sobotu v září. Na slavnostech dostávají hlavní prostor místní obyvatelé, jejich nápady, um, dílny a hry. V roce 2021 bylo na Praze 6 přihlášených devět lokalit.

26. MOTOL MOTOLICE 2022–2023
Celkové náklady/rok: 616 500 Kč,
dotace/rok: 175 800 Kč
Jde o sérii charitativních koncertů a kulturních akcí, které se konají vždy na jaře. Výtěžek putuje na podporu studií v oblasti dětské hematologické-onkologie, které zkvalitňují léčbu a snižují následky léčby.

27. Čtyřletý provoz galerie Villa Pellé
Celkové náklady/rok: 5 714 000 Kč,
dotace/rok: 1 000 000 Kč
Galerie s celoročním provozem se ve svém programu orientuje především na prezentaci současného českého umění s důrazem na bohatý doprovodný program, který je určen převážně dětem.

28. Břevnovský masopust 2022 Celkové náklady: 318 000 Kč, dotace: 50 000 Kč Břevnovský průvod a bál patří k nejstarším v Praze. Průvod projde ulicí Bělohorská v úterý 1. března a ukončí ho veselice v areálu Břevnovského kláštera. 5. března se v Pyramidě koná maškarní bál.

29. Koncerty na Šesťáku Celkové náklady: 375 600 Kč, dotace: 140 400 Kč Pravidelné koncerty na Šesťáku v dubnu odstartují svou 7. sezonu. Konat se budou každý pátek od 18 do 21 hodin. Do října by se jich mělo odehrát 31. Nabídnou řadu hudebních žánrů, vstup je zdarma.

30. JAZZ GATE 1 Celkové náklady: 320 000 Kč, dotace: 129 200 Kč JAZZ GATE je zavedený projekt v Písecké bráně, zaměřený na nabídku kvalitních a žánrově pestrých koncertů pro široké publikum, včetně seniorů. Na první pololetí má připravených pět vystoupení.

31. Podpora keramického atelieru Celkové náklady: 136 000 Kč, dotace: 60 000 Kč Keramické oddělení v Kaštanu rozšířilo nabídku kurzů pro děti i dospělé a z dotace by chtělo opravit keramickou pec a nakoupit nové keramické kruhy i materiál, který poskytuje účastníkům zdarma.

32. Břevnovské čarodějnice Celkové náklady: 172 000 Kč, dotace: 39 800 Kč Břevnovské pálení čarodějnic na louce u Břevnovského kláštera je určené spíše pro střední a starší generaci. Lidé si mohou u živé hudby zatančit a zazpívat. Patří k nim oheň a soutěž masek.

33. Hanami 2022 Celkové náklady: 83 000 Kč, dotace: 23 400 Kč Jde o akci upozorňující na tradiční japonský svátek oslavující příchod jara, konec zimy a pomíjivost přírodní krásy. Je to piknik pod rozkvetlými sakurami, který se uskuteční v dubnu nebo květnu.