Kaple, kříže a zvoničky

náhled souboruDrobné sakrální stavby patří do veřejného prostoru. Zaslouží si pravidelnou péči a údržbu. Praha 6 proto v letošním roce opravila a nechala znovu posvětit tři. 

Zvonička na Starém náměstí v Ruzyni
Kaplička se zvonicí na Starém náměstí byla postavena místními občany v roce 1854. Sloužila především jako zvonice, oznamovala poledne a večer, zvala k modlitbě, upozorňovala i na další události ve vsi. V průběhu 20. století objekt chátral, zvon a křížek někdo ukradl, mříž u vchodu vyvrátil a uvnitř kaple vzniklo smetiště. V roce 2002 došlo k částečné rekonstrukci, ovšem ne příliš povedené, kterou provedly Pražské služby. Letos byla kaplička zrekonstruována znova a kompletně, investorem se stala městská část. Následně kapli 6. září posvětil farář Josef Jeroným Ertelt z Římskokatolické farnosti u kostela sv. Fabiána a Šebastiána. O památku se nyní budou starat společně s městskou částí spolky Klub přátel Ruzyně a Gostiwar.


Pamětní kříž na Petřinách
V zeleném pásu ulice U Hvězdy na Petřinách se nachází drobný a nenápadný pamětní litinový kříž na kamenném podstavci. Jeho historii se nikdy nepodařilo blíže dohledat, ale podobné se objevují v krajině či městech už od 19. století. Kříž mohl označovat hranice katastru, nachází se přímo na rozhraní mezi Břevnovem a Libocí. I přes neutěšený až havarijní stav kamenné části se kříž vždy těšil zájmu místních obyvatel Petřin, kteří u něj zapalovali svíčky nebo pokládali kytičku. Proto v letošním roce zajistila Praha 6 jeho opravu, kterou pečlivě provedl rodák z Petřin, restaurátor Jan Přibyl. Spolupracoval s ním a o památku bude nadále pečovat opět spolek Gostiwar. Pamětní kříž posvětil opět farář Římskokatolické farnosti u kostela sv. Fabiána a Šebastiána Josef Jeroným Ertelt 13. června.


Kaplička na vokovické návsi
V neděli 18. září požehnal opět magistr Josef Jeroným Ertelt na starobylé vokovické návsi v ulici Ke Dvoru doposud anonymní kapličce a zvoničce. Při něm dostala tato kulturní památka jméno po františkánském poutníku a význačném cestovateli s českými kořeny blahořečeném Odoriku z Pordenone (+1331). Ten na počátku 14. století doputoval až ke dvoru dvou čínských císařů a po návratu o své pouti nadiktoval cestopis. Osobnost Odorika z Pordenone zde přiblížil Vladimír Liščák z Orientálního ústavu AV ČR. Výjimečnost události podtrhuje skutečnost, že jde teprve o druhou stavbu na světě – první je kostel v Itálii –, která nese jméno této osobnosti.