Radnice pomůže rodičům, zaplatí dětem obědy

náhled souboruDvanáct milionů korun vyhradila ze své krizové rezervy Praha 6, aby pomohla rodinám s dětmi překonat neustále se zvyšující náklady na život. Z těchto peněz zaplatí školní obědy dětem, jejichž rodiče o to požádají. 

Od 14. do 25. listopadu mohli rodiče a zákonní zástupci na základě čestného prohlášení žádat o úhradu stravného svých dětí. Žádost se podávala prostřednictvím školy, která pak nebude po rodičích do konce letošního roku požadovat peníze za obědy, ale uhradí je z radniční dotace.

Včasná a cílená pomoc
„Smyslem této dotace je pomoc včasná a přesně cílená. Šestkové občany čekají tuto zimu mimořádné náklady například s koncem fixací energií. Proto jsme chtěli umožnit všem rodičům, kteří mají děti v šestkových školách a projeví o to zájem, čestným prohlášením požádat o úhradu obědů. Nehodláme čekat, až bude opravdu špatně,“ vysvětluje rozhodnutí radnice starosta Jakub Stárek (ODS). Pomoc rodinám schválili zastupitelé už na svém druhém jednání v novém volebním období, a to 33 hlasy jak koaličních, tak opozičních stran. V diskuzi ovšem zaznělo, zda úhrada obědů je nejlepší formou pomoci rodinám, když už nyní mohou žádat o proplácení stravného z několika jiných programů, jeden z nich připravilo ministerstvo školství, další magistrát hlavního města. Zájem o ně ovšem není nijak velký. „Naše pomoc se od nich ovšem lišila jednoduchostí. Zažádat šlo jen formou čestného prohlášení, odpadla zbytečná administrativa nebo stud, který by těm, kdo potřebu pomoci cítí, bránil o ni požádat. Zároveň nejde o plošnou pomoc, ale o pomoc cílenou na ty, kteří se cítí zasaženi současnou situací,“ doplňuje radní pro školství Mariana Čapková (Praha 6 Sobě).
Čestné prohlášení rodiče odevzdávali na školách a na nich záleží, zda zvolily tištěné formuláře, nebo využily jejich elektronickou podobu. V čestném prohlášení měl rodič uvést, že dané dítě je přihlášeno ke školnímu stravování, že rodič má v souvislosti s aktuální situací ­zvýšené náklady a také že nečerpá pomoc v rámci takzvaného Balíčku okamžité pomoci Pražanům.

Kolik stojí oběd?
Stravné, které platí rodiče za své děti, pokrývá náklady na oběd pouze z části a slouží k nákupu potravin. Provoz kuchyní a jejich vybavení financuje městská část, mzdy zaměstnanců zase stát. Cenu obědů si stanovují školy samy, přičemž nesmějí překročit ministerstvem školství stanovenou horní hranici. Jiné stravné platí děti z prvního stupně, o něco vyšší z druhého nebo studenti starší patnácti let. Cena za oběd pro žáky prvních stupňů se aktuálně pohybuje na šestkových školách mezi 25 až 33 korunami, pro druhý stupeň v rozmezí od 27 do 36 korun a pro patnáctileté a starší od 28 do 42 korun. Za celodenní stravné ve školkách rodiče dají od 32 do 54 korun.
Díky pomoci městské části tak mohou rodiny ušetřit zhruba od 500 do 1100 korun měsíčně. Jak ukazují první průzkumy, zájem na jednotlivých školách se liší, zatímco v mateřských evidují méně než pět dětí, velká základní škola má i více než sto žadatelů.
Na zájmu se projevuje i to, jakým způsobem škola rodiče o možnosti proplácení obědů informuje. „Úlohu školy vnímám především jako zásadní v oblasti vzdělávání a výchovy žáků. Suplovat sociální roli státu odmítám. Na druhé straně je zřejmé, že současná doba klade nemalé finanční požadavky na větší množství rodin, nežli tomu bylo v minulosti a pomoc státu možná není dostatečně rychlá,“ komentoval aktivitu radnice Petr Karvánek, ředitel ZŠ a MŠ A. Čermáka.
Důležité také bude plýtvání. Když rodiče dětem jídlo platí sami, přece jen se je snaží kontrolovat, zda obědvaly. I tak se jim to ne vždy daří, jak si všiml ve své jídelně kuchař Petr Klíma: „Už nyní některé děti jedí jen přílohu bez masa, některé nechtějí ani omáčku, takže mají pouze suchou přílohu. Také ignorují polévky. A najdou se i takové, které si jídlo jen odčipují, aby rodiče viděli, že na obědě byly, pak se otočí a odcházejí domů.“

Jídelníčky se nemění
Rostoucí ceny potravin a energií nekomplikují život jen domácnostem a rodinám, ale také školním a školkovým jídelnám. „Recepty jídel neměníme, z kvality se snažíme neslevovat, jen příprava jídelníčku nyní vyžaduje více pře­mýšlení a počítání,“ říká nutriční terapeutka Eva Kalembová, která už více než rok spo­lupracuje se šestkovými školkami a dvěma základními školami na úpravě jídelníčků. ­Stravování ve školních jídelnách se totiž stále řídí takzvaným spotřebním košem, který je ­neúprosný. „Podle něj musíme i nadále ve školkách zařazovat, a tedy i kupovat poměrně velké množství mléka, ačkoli ho mnohé děti nechtějí. Maso se v jídelníčku musí objevit alespoň třikrát týdně, proto častěji volíme levnější druhy či polomasité pokrmy, jakou jsou lasagne nebo zapékané brambory, abychom jim mohli třeba dvakrát do měsíce dopřát kvalitní hovězí a čerstvé ryby,“ konstatuje nutriční terapeutka.
Z toho důvodu školkám radí, aby jídelníčky sestavovaly nikoli na týden či dva, ale celý měsíc, pak lze lépe pracovat s cenami potravin, a když se jeden den vaří z dražších, druhý to lze dorovnat levnějšími.
Projekt spolupráce mezi nutriční terapeutkou a školkami by měl vést k tomu, aby děti dostávaly odmala stravu kvalitní a zdravou. Jedním z nešvarů školních jídelen všeobecně bylo používání polotovarů, které jsou mnohem dražší než základní potraviny, a nikoli tak výživově dobré. Díky spolupráci s Evou Kalembovou tak kuchařky získávají recepty, jak vařit z čerstvých surovin levně a kvalitně. Změny k lepšímu si všímají už i rodiče.

Další zdražování nelze vyloučit
Zatímco některé jídelny zvyšovaly stravné se začátkem školního roku, jiné se snažily ceny udržet na původní částce. Že je třeba na rostoucí ceny potravin reagovat, si uvědomuje i ministerstvo školství, které připravuje aktualizaci vyhlášky stanovující limity pro ceny potravin v rámci školních obědů. Ty by se tak začátkem roku 2023 mohly navýšit až o dvacet procent. Pak je možné, že ke zdražení obědů dojde i ve školách, které se zatím snažily ceny zachovat. Nebude to však dříve než od března či dubna 2023.

Školní obědy pro seniory
Dopřát si kvalitní jídlo je důležité nejen pro děti, ale také další ohroženou skupinu – seniory. Proto i jim městská část přispívá na obědy. Pomoc se týká seniorů s trvalým pobytem v Praze 6, kterým je více než 65 let nebo se řadí do skupiny invalidity III. stupně a jejich příjem nepřesáhne 3,5násobek životního minima, tedy 16 170 korun. Ti si mohou vyzvedávat obědy ve školních jídelnách za 60 korun, rozdíl do skutečné ceny doplácí městská část.
Obědy pro seniory připravují:
ZŠ Červený vrch
ZŠ Na dlouhém lánu
ZŠ Petřiny-sever
ZŠ Norbertov
ZŠ Dědina
ZŠ Hanspaulka
ZŠ Emy Destinnové

Další informace získáte a žádost můžete vyplnit – potřebujete k tomu jen občanský průkaz a doklad o výši důchodu – v kanceláři 208 ÚMČ Prahy 6, tel. 220 189 645.