Rekonstrukce parku Lázaro Cárdenase

náhled souboruRekonstrukce parku naproti ZŠ Antonína Čermáka může po skoro deseti letech příprav, změn a úprav projektu začít. V rozpočtu je na ni připraveno dvacet milionů korun, zbývá už jen najít realizační firmu.

Když se v roce 2014 objevil první návrh na rekonstrukci tohoto parku, reakce obyvatel nejen z nejbližšího okolí byla negativní. Vadilo kácení stromů, vymýcení keřů nebo bazénky s tryskami a ostrůvky i nemalé náklady na jejich údržbu. Petici proti rekonstrukci podepsalo přes 1200 občanů. Nesouhlas lidí, stejně jako konec volebního období a změna vedení na radnici přispěly k tomu, že se od tohoto návrhu upustilo a začal vznikat nový. „Obnova parku je velmi umírněná a je odrazem dvojí důkladné participace s občany, obejde se bez zásahů do zeleně. Nyní může rychle začít a my se budeme těšit na výsledky této práce“ popisuje místostarosta pro územní rozvoje Jakub Stárek (ODS). Nový projekt je nyní připravený k realizaci.

Současný stav

Park pojmenovaný po mexickém generálovi a pozdějším prezidentovi Mexika vznikl vyčleněním části parku při náměstí Interbrigády. Park je součástí zeleného průběžného pásu, který navrhl už profesor Antonín Engel při regulaci Dejvic a Bubenče. Pás byl sice zrealizován téměř kompletně, bohužel ale nejde o klidné místo pro odpočinek, ani ho není možné projít pěšky čistě zelení. V současnosti parkem Generála Cárdenase del Río prochází několik chodníků a širších zpevněných ploch, které jsou ve velmi špatném stavu – rozpraskané, částečně prorostlé travou. Na ulici Charlese de Gaulla navazuje široká příčná asfaltová plocha, která se rozšiřuje do půlkruhu před Základní školou Antonína Čermáka. Lidé zde mají sice k dispozici lavičky, ovšem jejich špatný stav odpovídá stáří a provedení tohoto mobiliáře. Velkým plusem parku je zeleň – více stromů a keřů se nachází v západní části při Terronské ulici, naopak méně ve východní špičce.

Co se tady změní?

Zjednodušeně řečeno – velkých a převratných změn se nikdo nedočká. Naopak. Nejde ani tak o rekonstrukci jako o obnovu a zlepšení současného stavu. Cílem je zachovat park jako místo zeleně ve středu města a zkvalitnit tady podmínky pro trávení volného času. Park proto získá nově upravené a kvalitní parkové cesty, zpevněné plochy s novými povrchy, určené hlavně pro dětské hry, a vodní prvek. Ovšem na údržbu náročné bazénky nahradí oblíbené pítko a jednoduché fontány v západní části. Do trojúhelníkové plochy vydlážděné kamennými dlaždicemi architekti navrhli dvacítku vodních trysek, stříkajících do různé výšky nebo fungujících jako mlžítka. Plocha kolem bude vydlážděná a navážou na ni živičné cesty. Po obvodě vznikne posezení – bude tu stát několik parkových městských laviček a doplní je odpadkové koše. „Kouzlo parku je v jeho jednoduchosti a travnatých plochách. Zlepšení formou nových povrchů stačí,“ říká zastupitel Martin Polách (ANO), který se na přípravě projektu na jeho začátku podílel jako místostarosta. „Vodní plochy jsou polovinu roku vypuštěné. Trysky v dlažbě nepřekáží a v horkých měsících ochladí lépe. Moc by se mi líbila jednoduchá mobilní aplikace dočasně ovládající trysky z mobilního telefonu, to by byla atrakce! A výzva pro ČVUT!“ doplňuje zastupitel. Dlážděná plocha naproti škole se o něco zmenší, upraví do obdélníkového tvaru, nově vydláždí. Právě tady se bude nacházet pítko a opět nové lavičky. Místo současné popraskané asfaltové cesty spojující ulice Maďarská a Antonína Čermáka vznikne větší zpevněná plocha, která svou velikostí dovolí také po­řádání menších slavností a školních či sousedských akcí. Střed bude z kvalitní živice, lemovat ji budou okrajové pruhy z drobné kamenné dlažby. Po stranách opět vznikne pás nových laviček a odpadkových košů. V budoucnu by měl tuto spojnici doplnit zvýšený přejezd v ulici Antonína Čermáka s nájezdy. Na chodníku před školou bude pro větší bezpečnost dětí osazené zábradlí, park před auty ochrání zahrazovací prvky. Úprava silnice se ale nebude dělat při rekonstrukci parku, ale současně s opravami ulic Antonína Čermáka a Maďarská. „Plánované změny budou pro naši školu jednoznačně pozitivní. Na tělesnou výchovu máme vlastní sportoviště, ale myslím, že díky zeleni a uspořádání oddychových ploch nám může sloužit třeba k venkovní výuce,“ říká Petr Karvánek (STAN), ředitel sousední ZŠ Antonína Čermáka a zastupitel. Střední a východní část parku si uchovají svůj přírodní ráz. Převládat zde budou travnaté plochy se stromy, doplní je lehátka a sedáky, kde se mohou lidé opalovat, relaxovat, pořádat pikniky. Nově vydlážděná šikmá cesta směřující od Maďarské k ulici Březovského, respektive k rohu hřbitova bude mít po straně nové lavičky.

Zeleně neubude

Rekonstrukce parku rozhodně nezmenší množství stromů a zeleně v této oblasti. Průběžná údržba dřevin zde probíhá pravidelně a stále. Několik vzrostlých stromů bylo ošetřeno na jaře loňského roku, pokračovat se bude i v letošním roce. V současné době zde bude nutné z bezpečnostních důvodů pokácet osm stromů, za ně budou vzápětí vysazené nové – počet a druh se upřesní v rámci povolení ke kácení. Jinak se tady žádné zásahy do zeleně neplánují.

Park připomínající latinskoamerické státy

V parku jsou v současnosti umístěny tři sochy – Simona Bolívara u ulice Antonína Čermáka, volně stojící busta Benita Juáreze na sloupku a nový pomník Bernardo O‘Higginse na kamenném pylonu s navazujícími kamennými pásy a lavičkou. „Radnice dlouhodobě spolupracuje s ambasádami, které u nás sídlí, a jednou ze součástí této spolupráce je i umísťování uměleckých děl spojených se zeměmi, které zastupují, do našeho veřejného prostoru. Povětšinou jde o díla, která daná ambasáda sama dodá. Největší koncentrace je právě v parku Lazára Cárdenase, kam v budoucnu přibydou i další sochy, zejména ze zemí Latinské Ameriky, s jejichž zastupitelskými úřady jednáme. Ale nápadů je hodně, nechceme se omezovat jen na tuto část světa,“ říká starosta Ondřej Kolář (TOP 09). Nejdále jsou zatím jednání s argentinským velvyslanectvím o umístění sochy José de San Martína, jednoho z nejvýznam­nějších latinskoamerických vůdců. Vytipováno je tady dalších pět šest míst pro sochy a radnice jedná s dalšími ambasádami o jejich obsazení. Praha 6 má například slíbenou sochu z Velikonočních ostrovů – Moai – destinace v Tichém oceánu, patřící Chile. Plastika by měla obohatit západní část parku při vodní fontáně a herní ploše.