Které ulice letos projdou rekonstrukcí?

náhled souboruPraha 6 ve spolupráci s Technickou správou komunikací připravuje v letošním roce další rekonstrukce komunikací. Nezapomíná ani na opravy chodníků.

Faktickým vlastníkem komunikací na šestce je hlavní město a radnice nemůže opravovat cizí majetek. Ke zlepšení jejich stavu přispívá alespoň tak, že v některých případech projekty připraví, nebo koordinuje jednání s dotčenými orgány a následně zajišťuje stavební povolení. Výsledek předá k realizaci Technické správě komunikací, která je správcem komunikací. Radnice má provedenou pasportizaci ulic, tedy jak chodníků, tak silnic, kde číslem 1 jsou označené ty dobré a 5 ukazuje na havarijní stav. Ty se velmi často nacházejí na Veleslavíně a v Liboci a také v Dejvicích a Bubenči, kde žije téměř třetina šestkových obyvatel a nacházejí se zde i mnohé hojně navštěvované instituce.

Koordinační schůzky potvrdily, že letos dojde k zahájení několika významných akcí. Souběžně s obnovou parku Lázaro Cárdenase by mohlo dojít k rekonstrukci ulice Antonína Čermáka. „Přidanou hodnotou bude bezpečnější přecházení před základní školou a úprava parkovacích míst,“ říká Jiří Lála (ODS), místostarosta pro dopravu. Dojde také konečně k očekávanému rozšíření Vokovické, díky němuž se urychlí odbočování do pravého směru. Spolu s úpravami se bude revitalizovat prostor autobusové smyčky. Technická správa komunikací plánuje v následujících měsících zahájit také kompletní rekonstrukci ulic Říčanova a Ve Struhách. Práce budou pokračovat Na Hutích.

Z programu BESIP se připravuje úprava křižovatky Dejvická x Eliášova, která by měla být nově vyvýšená. Kamennou dlažbu mají v rámci takzvaného chodníkového programu dostat zbývající chodníky v ulicích Jaselská, Čs. armády, V. P. Čkalova nebo Sukova. „I v těchto případech Praha 6 projekt kompletně připraví, projedná s památkáři a předá k realizaci Technické správě komunikací,“ komentuje postup místostarosta Lála.