Vítejte na centrálním náměstí Petřiny

náhled souboruNáměstí jako střed čtvrti, prostor pro posezení a setkávání Petřinám do teď chybí. Místní se ho ale mohou brzy dočkat a už nyní se podívat, jak bude vypadat.

Nově navržené náměstí má přirozeně navazovat na projekt multifunkčního domu s byty a supermarketem, který připravuje společnost CPI Reality na místě současného obchodního domu. Podobu novostavby developer konzultuje s vedením radnice a ta si také vyžádala architektonickou soutěž na úpravu okolí a vytvoření nového náměstí. I proto v porotě zasedla radní pro strategický rozvoj Eva Smutná (TOP 09). „Náměstí na Petřinách bylo plánované už při budování sídliště na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století. Stále tady ale chybí. A protože investor chystá zásadní přeměnu zdejšího dosluhujícího objektu, považuji vznik náměstí jako logickou součást nově plánovaného centra Petřin. Vycházíme tím vstříc i místním obyvatelům, kteří si zejména v rámci participace programu Nápad pro Šestku přáli ucelený atraktivní prostor, kde by se mohli společně potkávat a trávit zde svůj volný čas. Také si tady přáli stánky pro farmářské či vánoční trhy a umístění vánočního stromu,“ vysvětluje Eva Smutná.

Dvě etapy
Úprava prostoru je rozdělená do dvou etap, během první developerská společnost zrekonstruuje území velké více než osm a půl tisíce metrů čtverečních kolem budoucího multifunkčního domu a vchodu do metra. Ve druhé by se měl změnit prostor s plochou devět tisíc metrů čtverečních za tramvajovými kolejemi, kde se dnes nachází parkoviště. „Jsem rád, že pokračuje spolupráce developera s radnicí, kterou jsme započali. Vede totiž k dobrému řešení – příjemné, živé náměstí s výstupem z metra a službami v parteru. Navíc přímo v srdci Petřin,“ říká zastupitel Martin Polách (ANO).

V první etapě se po zbourání starého obchodního centra a posunutí nového objektu uvolní prostor pro nové náměstí. To se bude částečně nacházet i na střeše podzemního podlaží novostavby a povede až ke vstupu do metra. Renovací projde i veřejná zeleň a chodníky před bytovými domy a školkou v ulici Bubeníčkova. Architekti se také měli zamyslet nad podobou fasády a střechy vstupu do metra, například doplněním vhodné zeleně. Je však otázka, jestli to bude stačit. Protože po zbourání OC Petřiny a novém umístění polyfunkčního domu tady vlastně zůstane pouze vstup do metra jako malá betonová stavba uprostřed krásného nového náměstí. Možností, jak to řešit, existuje několik: přesunout výstup z metra přímo do polyfunkčního objektu, anebo ho celý přestavět a nehezkou budovou nahradit novou. Obě řešení by měly pozitivní vliv na okolí – první by uvolnila prostor náměstí, při druhé variantě by zde šlo navrhnou takovou budovu, která by se stala ozdobou a ústředním prvkem tohoto místa.

„Petřiny nám jasně ukazují, že při zahušťování Prahy je potřeba myslet i na stávající obyvatele. Občané právem očekávají, že s novým objektem vznikne v prostoru kvalitní náměstí. Zeleň a vodní prvky jsou samozřejmostí, bezpečnost a bezbariérový přístup taktéž. Kultivovaný veřejný prostor je základ spokojenosti s bydlením ve městě a je zodpovědností samosprávy kýženého stavu docílit,“ konstatuje zastupitelka Jana Kabelová (Piráti).

Druhá etapa vzniku Centrálního náměstí Petřiny se zabývá prostorem za tramvajovými kolejemi, zahrnuje část ulice Na Petřinách, parkovací plochy a chodníky v ulici Křenová. Některé jsou v soukromém vlastnictví a radnice bude jednat s majiteli o realizaci navrženého řešení na tomto území, aby celý prostor opravdu vypadal jako náměstí.


Výběr ze šesti návrhů
Porota posuzovala šest návrhů. Při po­suzování se řídila komplexní urbanistickou a architektonickou kvalitou, splněním zadaných požadavků, dále hodnotila i dopravní řešení, ekonomickou přiměřenost a možnost realizace i ohleduplnost vůči životnímu prostředí. Jako nejlepší pak označila koncept architekta Josefa Hlavatého, druzí skončili třiarchitekti Davida Mareše a třetí místo obsadil Atelier A33. „Vítězný návrh svým minimalismem velice citlivě souzní s okolním prostředím, zároveň jej ale náležitě dotváří. Měl by tak vzniknout velkorysý prostor, který bude vyplněn vsakovací dlažbou, vzrostlou i nízkou zelení, vodními ­prvky, osvětlením, ale i moderním mobiliářem, tak aby plnil funkci centrálního náměstí a zajistil jeho generační komfort. Vhodně také reaguje na dopravní situaci v lokalitě,“ přibližuje klí­čové charakteristiky vítězného konceptu radní Eva Smutná. „Petřinám by náměstí rozhodně slušelo,“ říká zastupitel za Pavel Weber (Zelení) a pokračuje: „Půjde ale výsledek soutěže opravdu zrealizovat, když parkoviště je ­soukromé a do výstupu z metra nechce dopravní podnik aktuálně zasahovat? To prověří teprve čas.“ Projekt se totiž nachází na samém začátku. Dle soutěžních podmínek nyní dojde k zahájení jednání s autory, jejichž soutěžní návrh získal první cenu.

1. místo – návrh Josefa Hlavatého
Plochu náměstí, která je v jedné úrovni s Brunclíkovou ulicí, sjednocuje velkoformátová dlažba v několika odstínech šedé barvy. Návrh klade důraz na šetrné hospodaření s dešťovou vodou. Umisťuje na náměstí nová stromořadí a do Brunclíkovy ulice višňovou alej. Projekt propojuje obě části prostoru a vytváří z něj jedno velké prostranství, které se stane hlavním centrem sídliště Petřiny. Vestibul metra ponechává na stejném místě jako nyní, protože díky němu lidé místo poznávají a snadno se v něm orientují. Naproti vestibulu metra umisťuje vertikální výtvarný prvek, který se stane symbolem řešené lokality a svým designem se bude podobat výstupu z metra.

2. místo – třiarchitekti Davida Mareše
Autoři tohoto návrhu rozdělovali Centrální náměstí Petřiny na tři prostranství, která se měla od sebe lišit povrchem, dlažba byla ­vyskládaná do různých vzorů koberců. ­Severní část se měla stát univerzální plochou pod korunami stromů s mýtinou uprostřed pro různé využití a činnosti. Hlavnímu prostranství architekti dopřáli podobu krásného utkaného koberce. Díky vyloučení aut z Brunclíkovy ulice sahá náměstí na západě až k panelovému domu. Stanice metra se měla proměnit na Pavilon Petřiny, jeho krytý ochoz vybízel k pobytu a dalším aktivitám. Brunclíkova ­ulice ústila do malého prostranství s mlatovým ­kobercem vybaveným pro hry. Před vstupem do mateřské školy vznikl plácek lemovaný zídkami na sezení.

3. místo – Atelier A33
Protože jsou obě části centrálního prostoru důležitou křižovatkou různých směrů pěších tras, hlavní plochy obou částí náměstí měly být vydlážděné, umožňující volný pohyb i širokou škálu využití. Návrh podporoval ma­ximální funkční i estetické propojení obou částí do jednoho celku, a to i přes rozdělení ulicí Na Petřinách se zastávkami MHD, které autoři chtěli architektonicky začlenit do ­celého prostoru. Proto by se nově vydláždil i povrch ostrůvků včetně tramvajového pásu a komunikací mezi severní a jižní částí náměstí.