Participativní rozpočet ve školách

náhled souboruDva a půl milionu korun dostanou šestkové základní školy v projektu participativního rozpočtu nazvaného Šance do škol. Na co peníze použijí, záleží pouze na nich, respektive na žácích.

Porozhlédnout se kolem sebe, rozmyslet si, co škola potřebuje, vytvořit prezentaci, představit ji spolužákům a získat pro ni podporu v hla­sování – to, co zvládli dospělí v Nápadu pro Šestku, si nyní vyzkouší i děti na šestkových základních školách, kde právě odstartoval ­první ročník participativního rozpočtu Šance do škol.

Šance do škol
Šance do škol je zjednodušený participativní rozpočet, upravený pro žáky a studenty základních škol. Zapojí se třináct základních škol z patnácti, které městská část zřizuje. „Jde o paralelní projekt k Nápadu pro Šestku, nikoli jeho konkurenci či náhradu. S řediteli ho připravujeme od konce loňského roku, mnoho z nich již získalo zkušenosti s participací a má k dispozici také koordinátory participace,“ vysvětluje radní pro školství Marie Kubíková (ODS). Rolí těchto ředitelů bude pouze vymezení podmínek – zda se participace zúčastní celá škola, nebo jen vyšší ročníky, kolik peněz mohou děti na jeden projekt vyčerpat a zda je rozdělí také na takzvané velké nebo malé, a dohled nad projektem. Ředitelé a koordinátoři budou také posuzovat, zda dětmi navržené projekty jsou realizovatelné a v souladu s fungováním školy, a tedy zda mohou postoupit do závěrečného hlasování. Nápad, že by bylo dobré proměnit ředitelnu na hernu nebo místo schodiště vybudovat tobogán, tak opravdu do projektu zařadit nepůjde.
„Na naší škole nebudeme žáky omezovat, počkáme a těšíme se, s jakými nápady přijdou. Snad jen děti z prvních tříd pro letošní rok z projektu vynecháme,“ konstatuje Marie Cibulková, ředitelka ZŠ Červený vrch.
První nápady a výsledky projektu Šance do škol by školy měly mít v polovině května, hlasování žáků pak proběhne do konce června. ­Ještě před prázdninami tak bude vedení škol znát vítězné projekty, na jejichž realizaci dostane čas do konce listopadu. Tento den první ročník nového projektu končí. Praha 6 ho připravuje ve spolupráci s platformou D21, jehož zjednodušenou hlasovací metodu využije. „Poté fungování ročníku vyhodnotíme a zkušenosti využijeme v dalších letech. Rozhodně nejde o projekt na jeden rok a v budoucnu do něj zkusíme zapojit i školy mateřské,“ doplňuje radní Kubíková. Školní projekt má podporu i u opozičních stran: „Jsem rád, že i díky naší zpětné vazbě vznikl a může být prvním krokem k dlouhodobé tradici. Je ale potřeba odlišovat tento projekt od původního Nápadu pro Šestku, a to jak ve věcné rovině, tak v jemných vztazích, jako třeba ve značce a brandingu projektu.
Je to projekt nový pro jiné publikum a rozhodně by neměl nápad pro Šestku nahrazovat nebo mu přebírat popularitu,“ říká zastupitel Miloš Vlach (Piráti).

Nápad pro Šestku si bere oddechový čas
Zatímco děti mohou o nejlepších nápadech na vylepšení svého okolí letos hlasovat, veřejnost nikoli. Participativní rozpočet Nápad pro Šestku si bere po pěti letech pauzu. Tu chce radnice využit k tomu, aby dokončila předchozí projekty a také aby projekt upravila a vylepšila. A zapojila do něj více hlasujících, jejichž počet s každým rokem klesal. „Chceme pro další roky připravit projekt tak, aby jeho realizace byla uspokojivá a přínosná. Na podobě nové verze projektu se bude podílet pracovní skupina, která bude sestavena ze zástupců všech zúčastněných stran, tedy i veřejnosti,“ říká starosta Ondřej Kolář (TOP 09).
Praha 6 s participativním rozpočtem začala jako jedna z prvních obcí v republice a je logické, že po pěti letech se participace někam posunula a na to by měl reagovat i Nápad pro Šestku. Zřídila proto pracovní skupinu při Výboru pro otevřenost, média a participaci a nechala si také zpracovat anketu s autory nápadů i analýzu celého projektu.

O tom, že stojí za to Nápad pro Šestku zachovat, svědčí i to, že:
92 % bývalých účastníků je s celkovou ideou ankety spokojeno, opačně jich odpovědělo jen 6 %.
79 % vyjádřilo spokojenost se způsobem a technologií přihlašování.
77 % pozitivně hodnotilo harmonogram.
52 % lidí, kteří se zapojili jako navrhovatelé, jsou spokojeni s realizací úspěšných nápadů.

Kde tedy viděli problémy?
S délkou realizace nápadů – 46 % jich hodnotilo negativně, 38 % pozitivně.
S pravidly, která omezují území pro realizaci nápadu – 44 % nebylo spokojeno, 48 % ano.
Právě umístění nápadů způsobilo velké komplikace zvlášť v prvním ročníku participativního rozpočtu, kdy si navrhovatelé a autoři projektů přáli vylepšovat místa, která vlastnily soukromé osoby, firmy… To samozřejmě nešlo, nejméně problematická byla realizace nápadů na pozemcích Prahy 6, pokud šlo o místa ve vlastnictví hlavního města, Technické správy komunikací a dalších institucí spadajících pod město, muselo se žádat o výpůjčku a souhlas, což celou realizaci komplikovalo a prodlužovalo.
Autoři projektů si pak také stěžovali na komunikaci a zpětnou vazbu z radnice. „Přál bych si, aby příslušné odbory, které vítězné nápady řeší, k tomu nepřistupovaly jako k trestu – pokud se radnice jako taková rozhodne pro projekt tohoto typu a bere ho jako prospěšný, tak by se i jednotlivé její části a odbory k tomu měly stavět stejně,“ odpověděl v anketě jeden z nich.

Budoucnost a změny
Kromě ankety mezi účastníky Nápadu pro Šestku se projektem zabývala také pracovní skupina při Výboru pro otevřenost, média a participaci. „Ta předala v loňském roce starostovi podrobnou pětistránkovou strukturovanou analýzu včetně námětů na zlepšení. Přerušení projektu v něm nebylo, výbor i pracovní skupina naopak požadovaly pokračovat a neztratit angažované občany a know-how radnice,“ konstatuje předseda výboru Oldřich Kužílek (STAN).
Mezi nápady, jak zvýšit atraktivitu Nápadu, se objevilo například zapojení místních spolků či vysokých škol jak do propagace, tak příprav návrhů.
V budoucnu by se také nemusela participace omezovat pouze na investice do veřejného prostoru, ale i takzvané soft nápady, které by se více blížily grantům.
K atraktivitě by mohlo přispět i to, že by se pro potřebu tohoto projektu rozdělila městská část na menší území a lidé se zaměřovali na své lokality.
Navrhovatelé by také mohli soutěžit mezi sebou o nejlepší projekt pro dané místo. To by vybrala buď radnice, anebo by se participace rozdělila na dvě kola – v prvním kole by lidé hlasovali o tom, jaké místo je třeba zlepšit, v druhém přicházeli s nápady, jak to udělat, o nichž by potom hlasovala veřejnost.
Zvýšit atraktivitu by mohlo pomoci třeba předložení katalogu s nápady ze zahraničí nebo jiných tuzemských měst, které by posloužily jako inspirace pro Prahu 6.
Nyní má radnice rok na to, aby výsledky anket a analýz zpracovala a případně je zanesla do Nápadu pro Šestku 2023.

Přehled jednotlivých ročníků

2017
Přihlášeno: 38 projektů
Do hlasování postoupilo: 38 projektů, z toho 17 velkých a 21 malých nápadů
V hlasování uspělo: 12 nápadů – 5 velkých a 7 malých
Zatím realizováno: 10

Zbývá dodělat:
Stromy do ulice Nad Závěrkou – původní projekt navrhoval vysadit 3-4 menší stromy v dolní části ulice Nad Závěrkou. V roce 2018 proběhla anketa mezi místními obyvateli, ze které vyšlo, že by si přáli realizaci v menším rozsahu. Proto radnice návrh upravila a začala příprava podkladů, podání, povolení… Stromy by se měly vysazovat v nejbližší době.
Na Primátorské stezce v Divoké Šárce stával menší altán, který nebyl po požáru obnoven. Ačkoli nápad na stavbu nového uspěl v hlasování občanů, nakonec nedošlo ke shodě mezi radnicí a autorem nápadu, a tak z jeho realizace úplně sešlo.

2018
Přihlášeno: 67 projektů
Do hlasování postoupilo: 38 projektů, z toho 16 velkých a 22 malých
V hlasování uspělo: 10 nápadů, z toho 3 velké a 7 malých
Zatím realizováno: 8
Zbývá dodělat:
Propojení lesních cest za kostelem sv. Matěje – protože cesta vede na ploše ve vlastnictví hlavního města, bylo rozhodnuto, že se projekt zrealizuje ve spolupráci s ním. V současnosti probíhá projednání povolení stavby a bude zadáno zpracování dalšího projektové dokumentace.
Revitalizace třešňového sadu nad Juliskou – jde o podobný případ, plocha je ve vlastnictví a správě hlavního města a nyní se čeká na schválení výpůjční smlouvy, ta bude uzavřena na dobu neurčitou. Poté bude třeba získat plnou moc k povolení pokácení nevhodných dřevin a teprve pak může dojít k obnově sadu.

2019
Přihlášeno: 54 projektů
Do hlasování postoupilo: 21 nápadů, z toho 7 velkých a 14 malých
V hlasování uspělo: 10 nápadů, z toho 3 velké a 7 malých
Zatím zrealizováno: 6

Zbývá dodělat:
Obnova přírodní stezky – od vokovické smyčky údolíčkem až do Šárky – bude realizovat nakonec hlavní město.
Vodní dětské hřiště Ruzyně – je na pozemku hlavního města, Praha 6 vyřizuje jeho zapůjčení, ovšem nelze zde realizovat vodní prvky, a tak po dohodě s autorem vznikne dětské hřiště.
Revitalizace zeleně před základními školami na náměstí Svobody – předpokládané dokončení realizace první polovina roku 2022.
Pumptrack – je připravená projektová dokumentace, ovšem na pozemku v Papírenské ulici je stavební uzávěra podle územního plánu, bude proto třeba jednání s hlavním městem, což potrvá delší dobu.

2020/21
Přihlášeno: 59 projektů
Do hlasování postoupilo: celkem 18 nápadů, z toho 4 velké a 14 malých
V hlasování uspělo: 12 nápadů, z toho 4 velké a 8 malých
Zatím realizováno: 0