Pomoc ukrajinským uprchlíkům

náhled souboruAž padesáti maminkám a dětem, které uprchly před válkou, slouží komunitní centrum Slunečnice v prostorách Arcibiskupského semináře v kostele sv. Vojtěcha.

Jde o první komunitní centrum, které vzniklo jen pár dnů poté, kdy do České republiky včetně Prahy začaly utíkat hlavně ženy s dětmi před válkou. Následovat budou další. Podle statistik ministerstva se na šestce nachází sedmá největší komunita ukrajinských uprchlíků. Zhruba polovinu tvoří děti. Ty je třeba co nejrychleji přivést do škol a mezi své vrstevníky, mimo jiné proto, aby zapomněly na hrůzy prožité za poslední měsíc.
Komunitní centrum Slunečnice je otevřené vždy od pondělí do čtvrtka mezi 9. a 12. hodinou. „Prostory, které za normálních okolností slouží bohoslovcům, jsou nyní zařízené tak, aby dobře sloužily dětem. Je zde plno hraček, které mezi sebou vybrali farníci, další nezbytné vybavení dodala darem Nadace PPF,“ říká radní pro školství Marie Kubíková. Centrum pojmenované po ukrajinské národní květině nabízí herní místa, kde si děti mohou ve skupinách například kreslit, zpívat a hrát si. Součástí centra je i prostor, kde si rodiny mají možnost připravovat svačiny či jiné občerstvení. „Městská část Praha 6 provoz centra podpořila prvotní dotací ve výši půl milionu korun, o rodiny s dětmi se přímo v centru starají dobrovolníci Arcidiecézní charity Praha a snaží se jim připravit kulturní program,“ říká radní pro sociální politiku Marián Hošek (KDU-ČSL).

Integrace dětí pokračuje
Radnice pracuje na dalším zapojení jak dospělých, tak hlavně dětí do běžného života. V nejbližších dnech začne také fungovat nejprve poradenská telefonní linka a poté i evidenční systém pro děti z Ukrajiny, aby měla radnice přesný přehled o jejich bydlišti a mohla jim začít nabízet pobyt v adaptačních skupinkách. Nyní se mohou zkušebně evidovat právě ve Slunečnici. A další adaptační skupinky vznikají na faře sv. Matěje a v Mateřské škole Arabská. Městská část má vyhlídnuté i další prostory, které postupně vybavuje a otvírá.

Zápisy do škol a školek
Protože není jasné, jak dlouho budou muset rodiny pobývat mimo svůj domov, některé dokonce hovoří o tom, že se zde chtějí usadit trvale, je třeba, aby děti nastoupily do školek a škol dle svého věku. I přesto, že šestkové školy jsou téměř plné. „Hledáme trvalejší řešení, které chceme spustit od začátku září, budeme využívat různá detašovaná pracoviště škol v prostorách, které nám nabízejí soukromé společnosti. Nyní ověřujeme, zda vyhoví po úpravách veškerým platným normám pro školské stavby. Zjišťujeme i možnosti modulových staveb,“ konstatuje radní pro školství Marie Kubíková (ODS). Školy také mohou dle nového zákona zjednodušeně nazývaného lex Ukrajina školství žádat o mimořádné navýšení kapacity. Třeba ZŠ Antonína Čermáka chce takto vytvořit padesátku míst. Pro ukrajinské děti bude vyhlášený také zvláštní termín zápisů do škol a školek, ty pražské ovšem i nadále dodržují harmonogram zápisů do škol 26. a 27. dubna a do školek 3. května. Podrobnosti najdete na straně 14 této Šestky a také na webech www.jakdoskoly.cz a www.jakdoskolky.cz.

Praha 6 pomáhá válečným uprchlíkům
Do pomoci před válkou prchajícím lidem se zapojují nejen dobrovolníci, ale také radnice. Zastupitelé souhlasili s uvolněním krizové rezervy 111 milionů korun ve prospěch ukrajinských občanů.
Městská část odsoudila vojenskou invazi Ruska na výsostné území státu Ukrajina. Zastupitelé se také shodli na navýšení krizového fondu o 40 milionů korun. Díky tomu Praha 6 v rámci letošního rozpočtu disponuje rezervami o celkovém objemu 111 milionů korun, z nichž bude možné operativně uvolnit prostředky na adresnou a účelnou pomoc Ukrajině.
„Městská část má k dispozici několik ubytovacích zařízení pro humanitární ubytování. Ve spolupráci s nadací Šestý smysl ubytováváme ukrajinské rodiny. Se seznamem konkrétních požadavků nás pak přímo kontaktovali představitelé ukrajinského města Chmelnický, kam jsme dopravili pomoc za více než dva milio­ny korun,“ vyjmenovává starosta Ondřej Kolář (TOP 09) konkrétní podporu ze strany městské části. Na konci března proběhla v Poliklinice Pod Marjánkou sbírka trvanlivých potravin, konzerv, sladkostí, dětské stravy a výživy, hygienických potřeb. Nákupem za padesát tisíc se připojilo také OC Šestka. Do města Chmelnyckyj by tato pomoc měla odcestovat o prvním dubnovém víkendu. Podporu válečným uprchlíkům koordinuje speciální pracovní skupina se zastoupením všech politických stran zvolených do zastupitelstva, jejímž předsedou se stal místostarosta Jakub Stárek (ODS). Skupina se zaměřuje na několik oblastí: zajistí organizaci humanitárního ubytování ukrajinských uprchlíků, vzdělávání dětí a žáků z uprchlických rodin a v neposlední řadě bude koordinovat poskytnutí sociální péče a psychologické podpory příchozím ukrajinským občanům.