Stanislav Kolíbal a Karel Štědrý ve Ville Pellé

náhled souboruVěk a ani rozdílné formální výrazové prostředky nehrají v umění roli. Zejména v momentě, kdy umělecké i lidské směřování tvůrců sleduje podobné cíle. Ve Ville Pellé to dokazuje dvojice umělců, které dělí dle data narození šest dekád.

Letos šestadevadesátiletý Stanislav Kolíbal, čestný občan Prahy 6, je po desetiletí živou legendou a umělcem mezinárodního významu. O šedesát let mladší malíř Karel Štědrý patří k předním osobnostem generace, která na českou uměleckou scénu vstoupila v průběhu první dekády 21. století. Ve své tvorbě reflektuje klasickou modernu, architekturu, ale také prvky pop kultury. Oba umělci jsou příkladem pestrého mezigeneračního dialogu, v němž se snoubí jak rozdílnost cest a zkušeností, tak i shoda v základním etickém i estetickém směřování. „Jejich osobitá díla jsou založena na abstraktním pojetí, racionálním komponování a vyznačují se citlivostí vůči prostoru, do něhož jako autoři vstupují,“ vysvětluje kurátor výstavy Petr Volf. Výstava Paralely má přehlednou a zřetelně gradující kompozici. Od přízemí, kde najdeme Kolíbalovy slavné reliéfy z posledních let, přes samostatně instalované rozměrné, na postupném rozvíjení abstraktního tvarosloví založené obrazy Karla Štědrého v prvním patře až po společné návrhy monumentálních děl, které oba umělci vytvořili pro rezidenční areál v pražských Vysočanech. V podkroví pak expozice vrcholí instalací komorních soch Stanislava Kolíbala z padesátých let. Přehlídka je unikátní také tím, že řada z prezentovaných maleb, reliéfů či akvarelů je čerstvého data a v galerii budou mít výstavní premiéru. Výstava Paralely Stanislava Kolíbala a Karla Štědrého je otevřena do 13. května a její ­součástí jsou komentované prohlídky i tvůrčí dílny. Více informací o výstavě najdete na www.villapelle.cz.