Zápisy do školek se konají 3. května

náhled souboruZápisy letos proběhnou v úterý 3. května, čas zahájení a ukončení zápisu si určují jednotlivé mateřské školy. Po dvou letech se jich mohou opět účastnit s rodiči i děti.

V den zápisu se odevzdávají ve školkách přihlášky dítěte. Ty najdete a přesný termín ve školce si rezervujete na webu www.jakdoskolky.cz, kde dojde ke spuštění registrací 1. dubna. Stránky pomohly k hladkému průběhu zápisů v době ovlivněné koronavirovou pandemií a celý proces zrychlí a zjednoduší i nyní.

Přihlášku vypisujete jen jednou
Pokud rodiče podávají přihlášku do dvou a více školek, nemusí vyplňovat všechny údaje několikrát. Veškeré údaje se jim propíšou z té první. A také do vybrané školky, která je pak nemusí zadávat znova. Celý proces zpracování přihlášek to značně zrychlí a zjednoduší. Vytištěnou, lékařem potvrzenou a vlastnoručně podepsanou žádost pak odnesete do školky spolu s dokladem, kterým prokážete trvalý pobyt dítěte v městské části Praha 6. Jako doklad slouží občanský průkaz rodičů nebo dětí, který poskytnete k nahlédnutí, nebo originál výpisu z evidence obyvatel. Naopak nájemní smlouvu nelze považovat za doklad o trvalém pobytu. Dále předložíte k nahlédnutí rodný list dítěte. Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Rodiče si samozřejmě mohou vybrat jakoukoli školu a podat více přihlášek, ředitelky mohou dítě přijmout pouze tehdy, je-li volná kapacita.

Co bude následovat?
Po odevzdání přihlášky do mateřské školy můžete opět na stránkách www.jakdoskolky.cz anonymně sledovat, jak váš syn či dcera postupují přijímacím řízením. Dne 5. května od 10.30 do 11.30 hodin dostanete možnost nahlédnout do spisu dítěte a ve 12 hodin se na nástěnkách a webových stránkách jednotlivých mateřských škol objeví seznamy přijatých dětí pod unikátními registračními kódy, které obdržíte v mateřské škole po odevzdání přihlášky.
Další postup závisí na tom, do které ze školek se vaše dítě dostane. Dne 10. května od 13 do 17 hodin musíte odevzdat zápisový lístek přijatých dětí do zvolené mateřské školy.
Od 9. května do konce července lze sledovat průběžné pořadí dosud neumístěných dětí, aktualizace bude prováděna ředitelkami škol jedenkrát týdně.
Pokud nebude vaše dítě přijaté, po 2. červnu obdržíte poštou do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí. Stále ale existuje reálná šance, že se dítě dostane do školky v průběhu následujících měsíců.