7 otázek a odpovědí o třídění odpadu

náhled souboruNejen stále rostoucí ceny za vyvážení běžných popelnic, ale také zodpovědnost k přírodě a svému okolí vede k tomu, že lidé více a poctivěji třídí odpad.   

Svoz odpadu patří do kompetence hlavního města. Vyvážení běžného komunálního odpadu a biodpadu pro něj v Praze 6 zajišťuje ­společnost Pražské služby. Šestková radnice pak magistrátu navrhuje úpravu, zřizování, rušení nebo častější vyvážení kontejnerů. Má k tomu zřízenou funkci referenta odpadového hospodářství.

1. Kolik je v Praze 6 stanovišť s tříděným odpadem a přibydou další?
Na veřejných místech mají občané k dispozici kolem 250 stanovišť, všechna nabízejí nádoby na plast, papír, sklo a nápojové kartony. Na dalších přibližně 130 místech je doplňují kontejnery na kov, na čtyřiceti popelnice na oleje a někde i kontejnery na zpětný odběr elektroodpadu. Jednotlivá stanoviště jsou zvolená tak, aby je měli lidé k dispozici v docházkové vzdálenosti, a zároveň aby příliš nevadily, například aby nestály přímo před vchodem do domu. Kvůli tomu se stěhovalo stanoviště z Jaselské ulice do Dejvické a ke změně by mělo dojít i u OC Bořislavska – z dočasného umístění v Africké ulici se budou kontejnery vracet zpět do Liberijské.

2. Co když jsou u nás kontejnery neustále ­přeplněné?
Je třeba na to upozornit buď technické služby, nebo radnici Prahy 6, například prostřednictvím aplikace Lepší 6. Nebo můžete fotky s místem a časem poslat referentce odpadového hospodářství na e-mail mhetesova@praha6.cz. Pokud bude mít radnice k dispozici fotky třikrát přeplněných kontejnerů během krátké doby, teprve může magistrát žádat o nápravu – nejprve dojde k častějšímu vyvážení, například v některých silně obydlených oblastech se kontejnery vyvážejí každý všední den. Nebude-li to stačit, přidají se – je-li to možné – nádoby nové.

3. Proč se stává, že jsou kontejnery prázdné a kolem nich se povalují krabice nebo prázdné PETky? To nikdo neuklízí?
Naopak, na všech stanovištích funguje kromě pravidelného vyvážení i takzvaný doúklid, a to 5 až 11x týdně. Tedy všechna místa se uklízejí minimálně každý všední den. Ta v centrální části šestky nebo na hustě obydlených sídlištích pak až dvakrát během všedního dne a jednou o víkendu. Jak je tedy možné, že se odpad povaluje kolem? Auto na svoz papíru má svou trasu i harmonogram, to stejné platí i pro auto na svoz plastu i pro douklízecí službu. Je tedy možné, že se vyvezou nádoby, ale doúklid proběhne až za tři čtyři hodiny. Rozhodně by nepořádek neměl na místě zůstat ve všední den déle než 24 hodin.

4. Mohu mít u domu i vlastní nádoby na tříděný ­odpad?
Ano, pokud bydlíte v bytovém domě v oblasti Břevnova, Dejvic, Hradčan, Bubenče a Vokovic. Magistrát prostřednictvím radnice Prahy 6 nyní nabízí vyvážení tříděného plastu a papíru zdarma. Podmínkou je, že si službu objedná dům s minimálně čtyřmi bytovými jednotkami. Pro město je to výhodné, platí pouze vyvážení, a majitelé se sami starají o pořádek kolem nádob.

5. Chtěl bych popelnice na biodpad, kolik to stojí a kde ji objednám?
O hnědou popelnici na biodpad můžete požádat hlavní město prostřednictvím formuláře na stránkách www.psas.cz/dejte-bioodpadu-druhou-sanci. Po jeho vyplnění vám technické služby nádobu dovezou a podle vaší volby budou pravidelně vyvážet. Služba je zadarmo.

6. Proč nemůže být více kontejnerů zabudováno v podzemí?
Protože ne vždy je to technicky možné a jde o nákladnou stavbu. Praha 6 má zpracovanou vyhledávací studii s přibližně padesáti místy, kde by mohly být tyto podzemní kontejnery vybudovány. V současnosti existuje na šestce 14 zapuštěných kontejnerů na separovaný odpad, patnáctý by měl přibýt v druhé polovině letošního roku na křižovatce Patočkova x Kolátorova. Na rozdíl od přistavení dalších kontejnerů jde o náročný proces, musí být zhotovený projekt a proběhnout klasické stavební řízení, příprava trvá zhruba jeden rok. Také u nich nelze dodatečně navyšovat kapacitu. I proto poslední dva podzemní kontejnery mají nádoby na separovaný plast a papír každý o objemu 5000 litrů, zatímco u těch prvních to byly tři tisíce. Cena za vybudování jednoho podzemního stanoviště se pohybuje kolem dvou milionů korun.

7. Proč kontejnery nezakrývají ploty nebo ohrádky, jak je to běžné v jiných městech?
Ohrádky se brzy objeví i v Praze 6. Nyní se připravuje projekt a stavební řízení na prvních sedm. Postaveny budou z kamenných gabio­nů, neboť jsou bezúdržbové a velmi odolné, pokud to budou podmínky dovolovat, měly by se po nich pnout rostliny. Když se prvních deset ohrádek osvědčí, následovat budou další.

Nová aplikace pro tříděný odpad?
Kde mám nejbližší kontejnery na tříděný odpad? Co všechno do nich mohu ukládat? Jak často a který den v týdnu se vyvážejí? Všechny tyto informace nabízí nová vrstva Geoportálu v aplikaci gis.praha6.cz. – https://gis.praha6.cz/qhsaziflhkfbsj