Metropolitní plán

náhled souboruNově chystaný území plán Prahy – Metropolitní plán – představuje aktuální výstava „To je Plán!“ v Centru architektury a městského plánování (CAMP). K vidění je do 30. června a po tu dobu se k plánu může vyjadřovat veřejnost.

Metropolitní plán zpracovává Institut plánování a rozvoje (IPR). V CAMPu se návštěvníci seznámí se základními principy plánu, ale především s jeho upraveným návrhem. V něm jsou zapracovány připomínky od dotčených orgánů, městských částí i veřejnosti. Plán se tak dostává do další fáze tzv. veřejného projednání, během kterého proběhne i další kolo připomínkování. Veřejnost i instituce se mohou opět vyjádřit. Připomínky lze podávat přímo na výstavě a nově také skrze online aplikaci či Portál Pražana.
V rámci vystavení plánu se uskuteční dvě samotná veřejná projednání, kde bude plán veřejnosti vysvětlen jeho autory, a to 30. května a 23. června.
Kromě výstavy plánuje IPR spolu s hlavním městem i informační tour po městských částech. V Praze 6 bude mít zastávku na Vítězném náměstí, a to ve středu 25. 5. od 12:00 do 20:00 hodin a ve čtvrtek 26. 5. od 14:00 do 18:00. Každý se tak může přijít zeptat na konkrétní dotaz i lokalitu v okolí svého bydliště.
Po veřejném projednání budou všechny po­dané připomínky vyhodnoceny a výsledky budou zaneseny do nové podoby Plánu. Tento proces je v kompetenci pořizovatele, tedy Odboru územního rozvoje MHMP. Více informací o Metropolitním plánu i doprovodném programu najdete na metropolitniplan.praha.eu, kde také naleznete online aplikaci pro jeho při­pomínkování.