Vznikne na šestce komplex waldorfského vzdělávání?

náhled souboruNavštěvovat waldorfské třídy mohou děti v Praze 6 od mateřské po základní školu. To však nestačí – chybí jak následné vzdělávání, tak dostatečná kapacita, která by uspokojila vysoký zájem rodičů o tento pedagogický směr.

V Praze nabízí waldorfský způsob vzdělávání skoro desítka mateřských škol, lesních školek a dětských skupin, které každoročně hledají místa v základních školách. Ovšem pokračovat mohou v celém hlavním městě jen ve dvou základních školách, jedna z nich je na Dědině. Škola vzdělává podle dvou vzdělávacích programů: klasického a waldorfského. Ročně může přijmout jen 25 až 28 dětí, zájem bývá zhruba trojnásobný. Možnost pokračovat ve waldorfském vzdělání na střední škole je v Praze velmi omezená.

Základní školy i lyceum
Proto ZŠ Dědina a zdejší rodiče iniciovali záměr vybudovat komplex waldorfského vzdělávání, který by zahrnoval základní školu a lyceum. Memorandum podepsali zástupci školy, rodičů a Prahy 6. „Waldorfská forma vzdělávání má v naší městské části svou tradici a své místo. Realizací tohoto komplexu bychom rozšířili stávající nabídku waldorfských škol v Praze 6, o něž je mezi rodiči stále silnější zájem,“ vysvětluje Marie Kubíková (ODS), radní pro školství Prahy 6.Pro novou školu jsou předběžně vybrané dva objekty: Proboštský dvůr a Veleslavínský zámek. „Realizace školy v prvním objektu je podmíněna tím, zda se najde vhodný prostor pro stávajícího nájemce – Pražské služby,“ řekla Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělání zastupitelstva hlavního města Prahy. Zřejmě jednodušší by bylo umístění školy ve Veleslavínském zámku, neboť u něj už se dohodl stát s Prahou na směně nemovitostí a zámek by mělo do vlastnictví získat hlavní město. Areál je nyní bez využití. „Pro zřízení školy by mohla být využita budova v severní části areálu. Tato budova již dříve sloužila pro základní uměleckou školu. Navíc se jedná o okrajový objekt v areálu. Jeho využití pro školu umožní nadále zachovat přístup veřejnosti do parku,“ dodává Marie Kubíková. S tímto návrhem však nesouhlasí Tereza ­Hubáčková (Piráti): „Podle plánů spolku Hradní potok, který se o jeho záchranu zasloužil a jehož představy podporujeme, by tato budova měla sloužit celé komunitě, nikoli k jednomu úzkému účelu. Navíc vzhledem ke stavu budov bude rekonstrukce během na velmi dlouhou trať. Nejrychlejší cestou, jak zřídit nový vzdělávací institut, je neprodlužovat smlouvu Prague British International School a využít kapacity této budovy.“

S ohledem na ukrajinské děti
Waldorfská škola je škola komunitního typu. V průběhu roku pořádá řadu slavností, divadelních představení, jarmarků a jiných akcí pro komunitu školy a místní obyvatele. „Ať už by byl pro školu zvolený Veleslavínský zámek nebo Proboštský dvůr, místo by se stalo centrem pro setkávání místních obyvatel. Vedle kvalitního základního a středního vzdělávání by nabídlo také zájmové kroužky pro děti,“ vysvětluje Zuzana Tinglová, ředitelka spolku rodičů waldorfské části školy ZŠ Dědina.
Přestěhování waldorfských tříd by velmi pomohlo ZŠ Dědina. Ta dlouhodobě bojuje s kapacitami. Navíc v souvislosti s developerskými projekty v této oblasti bude potřeba dle odhadů až 350 nových míst. Přestěhováním waldorfských tříd tak škola získala potřebná místa pro spádové děti. „Základní škola Dědina je na hraně svých kapacit a větší počet školáků sem ještě přibude, proto oddělení waldorfského proudu do samostatného objektu jednoznačně podporujeme, dává totiž smysl, aby ho mohly navštěvovat děti z celé Prahy 6 bez ohledu na to, do kterého spádového obvodu patří,“ říká zastupitel Petr Palacký (Zelení).
Pokud by se realizace povedla rychle, volné ­kapacity by šlo využít i pro integraci dětí z Ukrajiny. Těm by mohly sloužit i prostory Anglo-německé obchodní akademie na Bělohorské ulici, které by měla šestková radnice získat od 1. září letošního roku. Po odeznění ukrajinské krize mohou sloužit také pro rozvoj například konceptu waldorfského vzdělávání.

Co je waldorfské vzdělávání?
Waldorfské školství se zaměřuje na komplexní vzdělání, rozvoj osobnosti, dovedností, kompetencí, nikoli na memorování faktů. „Dnešní doba klade neustále vyšší a vyšší nároky na člověka. Pouze rozvoj znalostí nedostačuje, dnešní člověk musí být soběstačný, schopen přizpůsobit se rychlým změnám,“ popisuje ředitel ZŠ Dědina Mojmír Dunděra.