Šance do škol děti bavila

náhled souboruDva a půl milionu korun dostaly šestkové základní školy v rámci projektu participativního rozpočtu nazvaného Šance do škol. O tom, na co se peníze použijí, rozhodovaly samy děti. A také si vyzkoušely, jak fungují participativní rozpočty.

Participativní rozpočet ve školách probíhal během jara. Zapojilo se do něj 13 z 15 základních škol městské části. Na realizaci vybraných školních projektů radnice uvolnila dohromady 2,5 milionu korun. Koordinátoři participativních rozpočtů viděli jejich přínos nejen ve zlepšení školního prostředí: „Projekt úspěšně zapojil žáky do chodu školy, kdy se při rozhodování řídili zásadami demokratických principů, které jsou neodmyslitelnou součástí naší společnosti. A také se žákům dostalo praktického vzdělání ohledně finanční gramotnosti,“ říká Jana Nováková, koordinátorka projektu na ZŠ Bílá.


Jak to probíhalo?
Proces participativního rozpočtu ve školách trval pět až šest týdnů a skládal se z několika fází – od přípravy až po vyhlášení vítězných projektů. Školní koordinátor nejprve diskutoval se žáky, jak o projektech uvažovat, které mají šanci se realizovat, proto má význam je navrhnout, a jak je důležité, aby jim zpříjemnily čas strávený ve škole. Žáky navržené projekty posoudila a schválila komise zástupců vedení školy a žákovské parlamenty, poté autoři nápadů rozjeli kampaň a žáci začali hlasovat. Hlasování probíhalo elektronicky a výsledky tak byly známé ihned. „Městská část Praha 6 a školy spolupracovaly s agenturou D21, která má výborný software na tyto věci. Každá ze škol dostala bezmála dvě stě tisíc korun, koordinátoři projektu vysvětlili žákům, jaké projekty mohou díky těmto penězům vzniknout a že stojí za to přesvědčovat ostatní pro daný projekt hlasovat. Jsou to vlastně takové malé volby,“ dodává radní pro školství Marie ­Kubíková (ODS).


Aby kluci neběhali po chodbě…
Nejčastěji ve školách vítězily projekty jako například venkovní učebny, pítka, mlžítka, sedací vaky na chodbách, hry a různé sportovní potřeby. „Soutěžíme s návrhem na zakoupení fotbálku na chodbu. Kluci chtějí ten s těmi držátky a my si myslíme, že by pak třeba míň běhali po chodbě a spíš si hráli s tím fotbálkem," vysvětluje svou motivaci, proč se do projektu zapojila, Hedvika Hůlová, žákyně 2. B ZŠ Petřiny – sever. Děti zde k projektu přistoupily opravdu zodpovědně a nic nepodcenily: „Když jsme se dozvěděli o Šanci do škol, tak jsme se rozhodli udělat informační video, kde bychom vysvětlili ostatním žákům, jak podat svůj návrh. Toto video jsme potom prezentovali všude tady po škole,“ popisuje svou taktiku další ze žákyň této školy, Ema Boušková. Co si děti nejčastěji přály pro zlepšení života ve školy? Mobilní mlžítko na solární panel nebo například brány a míče na házenou. Pro jednotlivé návrhy hlasovali žáci z celé školy.
„Přínosem pro školy bylo hlavně to, že jsme zjistili, co děti chtějí, jaké jsou jejich potřeby. I když některé projekty neprošly, tak je to pro vedení škol velká inspirace. Také jsme zjistili, že děti jsou ochotné bojovat za to, co chtějí a prosadit to,“ říká Karolína Houdková, koordinátorka projektu na ZŠ Petřiny – sever.


Pokračování bude
Šance do škol svými výsledky i počtem zúčastněných škol zařadila mezi velmi úspěšné šestkové akce. „Je skvělé, že se díky participativnímu rozpočtování zapojují žáci do zlepšování svých škol. Nesmí se ale stát, aby kvůli tomuto projektu radnice přestala podporovat Nápad pro Šestku zaměřený na širokou veřejnost,“ říká k budoucnosti projektu zastupitel Pavel Weber (Zelení).
„Projekty tohoto charakteru by pokračovat měly, a nejen ve školách. Většina kapitol rozpočtu městské části by měla mít svou část alokovanou pomocí participativního rozpočtování. Je vlastně jedno, zda se jde o veřejný prostor, školství, nebo třeba kulturu či sociální oblast,“ doplňuje zastupitel Miloš Vlach (Piráti).