Dostavba Vítězného náměstí

náhled souboruVíce než sto let bylo třeba na dokončení Vítězného náměstí. Mezinárodní soutěž na dostavbu 4. kvadrantu vyhrál společný návrh holandské kanceláře Benthem Crouwel Architects a českého studia OVA. Podobu posledního kvadrantu představila mezinárodní porota letos v září. 

Autoři vítězného návrhu navrhli do 4. kvadrantu kombinaci bytového domu, kanceláří i prostor pro občanskou vybavenost. Na nové náměstí, které vznikne uvnitř, navazuje budova Vysoké školy chemicko-technologické a kulturní centrum Prahy 6.

Stoletá historie
Soutěž na architektonické řešení centrálního náměstí celé čtvrti vyhrál architekt Antonín Engel už v roce 1920. Stavbu Vítězného náměstí přerušila hospodářská krize ve 30. letech minulého století. V následujících letech se z náměstí stával větší a větší dopravní uzel – v roce 1942 se přesunula tramvajová trať z obvodu do středu, v sedmdesátých letech přibyly vstupy do metra. Snahy o dostavbu náměstí se opět objevily po roce 1989. Stále zde zůstával volný celý jeden kvadrant, který ale dlouho provázely majetkové spory, a čelní parcela dalšího kvadrantu mezi ulicemi Jugoslávských partyzánů a Verdunskou. Extravagantní projekt, takzvaný Lední medvěd, narazil na všeobecný odpor a z jeho realizace sešlo.
Po dalších letech vyjednávání a veřejných diskuzí soukromý developer přišel s návrhem na dostavbu proluky mezi ulicemi Jugoslávských partyzánů a Verdunské – obytný dům Victoria palace navrhlo architektonické studio Jakub Cigler Architekti. Dům svou velikostí a architektonickým pojetím v moderní podobě kopíruje protější budovu generálního štábu. Podle předpokladů by měl být dokončený na konci letošního roku.
O dostavbě celého náměstí se začalo rozhodovat v srpnu loňského roku, kdy hlavní město i Praha 6 souhlasily s vyhlášením mezinárodní architektonické soutěže. Investorem byla a je společnost Fourth Quadrant, kterou spoluvlastní tři české realitní společnosti – Penta Real Estate, Sekyra Group a Kaprain a část pozemku patří VŠCHT, která zde chce mít rektorát a například také vlastní minipivovar. Do prvního kola se přihlásilo 44 týmů, do druhého jich postoupilo deset. S nimi se porota, jejíž předsedou byl nizozemský urbanista a zakladatel kanceláře KCAP Kees Christiaans, setkala osobně během takzvaného soutěžního workshopu loni na podzim. Hlasovat o nejlepším projektu mohli i obyvatelé hlavního města.
„Dostavba Vítězného náměstí byla a je bezesporu jednou z největších urbanistických výzev v Praze. Je naší povinností zajistit, aby vznikla nejenom kvalitní a krásná architektura, ale aby nové budovy a veřejná prostranství také dobře sloužily lidem. Nejenom těm, kteří v nich budou bydlet, studovat nebo pracovat, ale i široké veřejnosti. Proto je nesmírně důležité, že jsme byli součástí poroty a že se nám do projektu podařilo prosadit nové kulturní centrum, které bude městská část vlastnit a jehož ambicí bude stát se přirozeným kulturním srdcem šestky, ale také významným kulturním aktérem celopražského významu,“ říká místostarosta Petr Prokop (STAN), který má v gesci majetek a strategické plánování.
Výsledky porota oznámila letos v září. Na třetím místě skončil projekt českého studia A69 – architekti, druhý nejlepší návrh vypracovalo holandské a české studio Cityförster a Studio Perspektiv. Vítězný návrh vzešel opět od holandských a českých architektů, studií Benthem Crouwel Architects + OVA.
Dostavba čtvrtého kvadrantu však nebude poslední proměnou Vítězného náměstí. V roce 2018 Institut plánování a rozvoje představil projekt architekta Pavla Hniličky na jeho celkovou revitalizaci. Tramvajová i automobilová doprava by měla být odsunuta z centra náměstí k objektům armády, volný střed se stane místem pro setkávání, kulturní akce, trhy, veřejná shromáždění a ústřední monument. Po okrajích přibude stromů.

Co ocenila porota
Porota na vítězném společném návrhu holandské kanceláře Benthem Crouwel Architects a českého studia OVA ocenila především to, že nejlépe splnil požadavky, které byly v zadání soutěže. Rezidenční část je oddělena od kancelářské budovy a nové budovy VŠCHT. Ta navazuje na historickou budovu VŠCHT a přiměřeně kontrastuje s okolní zástavbou. Architekti také pozitivně ohodnotili umístění kulturního centra a přístup k němu. Bude v budově v nově prodloužené Technické ulici, a to jak v přízemí, tak podzemí budovy. Nepůjde tak o žádnou monumentální budovu, ale je zakomponováno do městského bloku, jak se to v Praze často dělá. Protože je umístěno v klidové části nové čtvrti, může se schodiště k němu i do metra využívat pro kulturní aktivity. Schodiště navíc poskytuje kulturnímu centru atraktivní dvojí přístup a denní světlo i pro podzemní část.
V západní části 4. kvadrantu má vzniknout malé náměstí otevřené do Technické ulice se zapuštěným schodištěm, které propojuje podzemní obchodní zónu a metro s nadzemím. Náměstí rovněž vytváří předprostor budovy VŠCHT, kulturního centra a je klidnější alternativou k rušnému Vítěznému náměstí.
Návrh také nabízí dobré propojení budov a ulic se zastáv­kami veřejné dopravy a adekvátní cyklistickou ­infrastrukturu.
„Ve vítězném návrhu byly zachovány základní Engelovy principy, které jsou pojaty v duchu moderní architektury, a odpovídají 21. století. Tento návrh jsem osobně preferoval a mám radost, že jsme měli možnost ovlivnit i to, že zde vznikne kulturní centrum. Praha 6 postrádá multifunkční prostor, kde by se mohly konat různé kulturní a společenské akce. Kulaťák bývá často považován za centrum Prahy 6, a je tedy samozřejmé, že zde takový multifunkční prostor vznikne, a bonusem je jeho přirozené propojení s Kampusem Dejvice,“ dodává starosta Jakub Stárek (ODS).

Pozitivní ohlasy
Vítězný návrh oceňují také architekti mezi opozičními zastupiteli. „Vítězný návrh byl hodnocen podle velmi přísných soutěžních podmínek a porota neměla vůbec jednoduchý úkol zohlednit všechny požadavky, které byly pro tento prostor stanoveny od odborných institucí, včetně Prahy 6. V tuto chvíli považuji za důležité, aby došlo ke koordinaci a společnému zahájení stavby obou vítězných návrhů, jak 4. kvadrantu, tak Vítězného náměstí od pana architekta Hniličky. Zároveň musí rada Prahy 6 zajistit naplnění svých požadavků na vznik kulturního centra, a to jak provozně, tak finančně,“ říká Eva Smutná (TOP 09).
„Na vítězném návrhu oceňuji především urbanismus,
kdy jsou dodrženy obrysy blokové zástavby, ale jejich členěním vznikají zajímavé veřejné prostory. Líbí se mi, jak samostatný objekt VŠCHT blokovou zástavbu naopak rozbíjí. Rozmanitost staveb a jejich měřítko jsou správně, ale pojetí objektů do Vítězného náměstí je dle mého názoru až moc banální. Osobně se velmi těším, až bude srdce Prahy 6 po více než sto letech od návrhu dokončeno,“ dodává
Martin Polách (ANO).
Kompletní výsledky mezinárodní architektonické soutěže najdete na 4kvadrant.cz.

2. místo: Cityförster a Studio Perspektiv
U tohoto návrhu porota ocenila rozvržení, kdy jsou od sebe jasně oddělené mini-čtvrť tvořená především veřejnými budovami a obytný blok. Velmi dobře architekti řeší propojení vestibulu metra a obchodních prostor, VŠCHT, kulturního centra a Technické a Zikovy ulice.

3. místo: A69 – architekti
Tento návrh zdůrazňuje Technickou ulici jako osu 4. kvadrantu, která ho dělí na dva uzavřené bloky, jejichž architektura neupozorňuje na různé funkční využití budov. Z této koncepce se vymyká pouze budova nadzemního kulturního centra a naproti umístěná budova VŠCHT.