Pro lepší ochranu ovzduší

náhled souboruAčkoli se ovzduší v Praze během posledních let zlepšilo, stále ho nelze označit jako dobré. Proto hlavní město i šestková radnice přicházejí s dalšími opatřeními, aby se lidem ve městě lépe dýchalo.  

Nejvíce škodlivin se do ovzduší v Praze dostává z automobilové dopravy, ke znečištění však přispívají i lokální topeniště v domech, a také otevřené ohně venku. Věděli jste, že při spalování trávy, listí a dalších zbytků ze zahrady se uvolňuje do vzduchu vysoké množství jedovatých plynů, jako jsou benzo(a)pyren, oxidy dusnatý a dusičitý, oxid siřičitý a další? Nekvalitní vzduch pak dýcháte nejen vy při práci na zahradě, ale zároveň se šíří do okolí a zvlášť v husté zástavbě rodinných domů obtěžuje i mnoho sousedů. Proto pražští zastupitelé v polovině září schválili vyhlášku, která omezuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích k účelu jeho odstraňování. Nový předpis platí od tohoto října, a to na celém území hlavního města Prahy. Ve vyhlášce je zároveň uvedeno, co přesně se suchým rostlinným materiálem rozumí. Určitě ale neplatí, že byste si nemohli udělat s rodinou ohýnek nebo grilovat – řečeno slovy vyhlášky realizovat volnočasovou aktivitu, spojenou například s přípravou jídla na otevřeném ohništi či grilu – do ohně pak můžete přiložit jak suché dřevo, tak šišky. Výjimkou je vyhlášení smogové situace, to pak nesmíte rozdělávat oheň ani na opékání a grilování.

Kam s bioodpadem
Suchá tráva a listí, stejně jako posečená tráva nebo bioodpad z kuchyně by neměly i přes zákaz jejich spalování končit v klasických popelnicích na komunální odpad nebo třeba vyvezené do lesa. „Takový odpad můžete na své zahradě kompostovat, nebo ukládat do hnědé popelnice na bioodpad, kterou si můžete bezplatně objednat na Magistrátu HMP. Kompost, který tak vznikne, je velmi cenná surovina pro pěstování rostlin i ve městě,“ říká Petr Palacký (Zelení), radní pro životní prostředí a klima. Majitelé rodinných domů, ale i SVJ a bytová družstva si ji mohou objednat buď přes formulář na stránkách bioodpad.praha.eu nebo kontaktovat svozovou spo­lečnost, což jsou pro Prahu 6 Pražské služby (Proboštská 1, telefon 284 091 426). Vybrat si můžete její velikost a to, zda chcete popelnici vyvážet jednou za týden nebo za dva. Jiný interval lze zvolit pro sezonu a mimo ni, kdy je odpadu méně. Popelnice je přistavena zpravidla za dva týdny od požádání. Vyvážení je zdarma. Vedle toho městská část nechala zřídit 6 komunitních kompostérů a pro rok 2024 plánuje další. Přihlašovat se je možné na e-mailu info@kokoza.cz.

Nejvyšší čas požádat o dotaci a vyměnit starý kotel
Velkým zdrojem znečištění ovzduší v lokalitách s rodinnými domy jsou v topné sezoně na některých místech stále ještě staré a neekologické kotle na tuhá paliva. Od 1. září roku 2024 budou (po dvouletém odkladu) zakázané kotle na pevná paliva v rodinných, bytových i rekreačních domech, řadící se do 1. a 2. emisní třídy, nebo ty, které byly vyrobeny před 1. březnem 2000. Majitelé domů tedy mají necelý rok na jejich výměnu za ekologické a státem podporované zdroje tepla. Těm, kteří na nový kotel nebo teplené čerpadlo nemají a patří mezi domácnosti s nízkými příjmy, pomůže hlavní město či stát v rámci takzvaných kotlíkových dotací. Pokud splní všechny požadavky, může jim dotace uhradit až 95 procent z nákladů na nové topení, 60 procent z částky mohou získat jako zálohu. V rámci programu Nová zelená úsporám pak mohou získat příspěvek na nové vytápění i ostatní domácnosti. Další informace nabízí třeba portáljakspravnetopit.cz.

Kvalitu ovzduší budou monitorovat čidla
V lokalitách, které trpí zhoršenou kvalitou vzduchu způsobenou lokálními topeništi, jako například v Sedlci nebo ve venkovské zástavbě v Liboci budou nově monitorovat kvalitu ovzduší senzory, které umístí firma Envitech ve spolupráci s městskou částí. Celkem by mělo vzniknout na šestce deset senzorických stanic kvality ovzduší a tři meteorologické stanice schopné sbírat a analyzovat data o stavu ovzduší. Jedna ze stanic bude umístěna mimo zastavěnou část a data z ní budou sloužit jako srovnávací. Díky těmto údajům získá radnice podklady pro další opatření a možnosti nápravy. Data ze stanic budou veřejně přístupná na stránkách mereniovzdusi.cz/praha-6.