Služba tísňové péče

náhled souboruTéměř dvacet let nabízí městská část seniorům a zdravotně postiženým lidem systém elektronického bezpečnostního dohledu, tedy takzvané tísňové tlačítko, které jim umožní žít co nejdéle ve svých domovech. 

Tísňové tlačítko pomůže osaměle žijícím lidem při náhlých zdravotních potížích či zraněních. „Je určeno všem, kteří
se pro omezenou pohyblivost či osamělost necítí ve svém domově bezpečně a nejsou zcela soběstačnými. Díky tlačítku mohou získat odbornou pomoc nepřetržitě 24 hodin denně, sedm
dní v týdnu,“ vysvětluje místostarosta pro sociální politiku Marián Hošek (KDU-ČSL).
Dříve poskytovala radnice příspěvek na instalaci zařízení, postupně – jak organizací poskytujících tyto služby přibývalo – nabízí lidem, aby si vybrali službu sami dle svých požadavků a možností z registrovaných poskytovatelů tísňové péče. Městská část jim po doložení všech potřebných dokladů a vyplnění žádosti poskytne dar ve výši 75 % z ceny zakoupeného zařízení nebo úhrady za repasované zařízení nebo úhrady aktivačního poplatku, maximálně však do výše pět tisíc korun.


Vybírat lze z těchto organizací
⟶ Anděl na drátě
⟶ Anděl strážný
⟶ Chytrá péče
⟶ Institut zdravotně-sociálních služeb (Náš slunovrat)
⟶ Život 90
Celá pravidla pro poskytnutí daru najdete na stránkách praha6.cz/potřebuji vyřešit/oblasti působnosti/sociální péče. Anebo si můžete zavolat o radu na sociální odbor na tato čísla 220189614, 220189616, 220189617, 220189688, 220189632, 220189624, 220189622.