Z ulic mizí oranžové kontejnery

náhled souboruZe stanovišť na tříděný odpad mizí oranžové kontejnery na nápojové kartony, takzvané tetrapaky. Neznamená to ale, že by se přestávaly třídit, nově patří do žlutých nádob dosud určených pouze na plast. 

Plast a tetrapaky se ve venkovních stanovištích tříděného odpadu nově odkládají do jedné multikomoditní nádoby, která bude mít nadále žlutou barvu. Změnu poznáte podle samolepky na nádobě. Výměna proběhne postupně do konce roku 2023. Hlavní město, které je iniciátorem této změny, zároveň počítá s tím, že na exponovaných stanovištích s většími kontejnery oranžovou popelnici nahradí tou multikomoditní. Kapacita pro sběr plastů se tak nesníží, spíše zvýší. Sběr ostatního tříděného odpadu je beze změny, stále tak v ulicích zůstávají kontejnery na papír, sklo a kovové odpady. Na některých místech v ulicích lze také najít kontejnery na tuky, elektroodpad a textil.

Proč ke změně dochází?
Nápojové kartony jsou odpad, jehož samostatný sběr je velmi nákladný. Obsah nádob je ve většině případů znečištěn příměsí jiných odpadů, skutečný podíl nápojových kartonů po dotřídění se pohybuje jen okolo padesáti procent. Jen pro srovnání, do kontejnerů na kovový odpad lidé vyhazují jen minimum jiných odpadků, a vysbírané množství každý rok narůstá. Navíc Pražské služby, které svoz zajišťují, disponují novou třídicí linkou, která dokáže oddělit plast od kartonů.
V Praze 6 existují také stanoviště v bytových domech, kde jsou nádoby na odpad umístěny na dvorcích, v chodbě domu apod. a nejsou volně přístupná. Pro tato domovní stanoviště byl zaveden společný sběr 3 v 1 – vedle plastů a tetrapaků také kovy. Opět to poznáte podle samolepky a informace přímo na nádobě. Domovní stanoviště je možné zřídit v domech od 4 bytových jednotek (mimo sídliště). Svoz je zdarma, náklady vlastníka či správce objektu budou spojeny pouze se zanáškou a vynáškou nádob. V případě zájmu je třeba o zřízení domovního stanoviště požádat na odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 6 na adrese mhetesova@praha6.cz.

Jak s elektrodpadem
Drobná vysloužilá elektrozařízení, jako například fény, fotoaparáty či kuchyňské spotřebiče, patří do tzv. červených kontejnerů na elektrošrot, které naleznete na dvou desítkách míst Prahy 6. Do těchto kontejnerů nepatří velké spotřebiče přesahující rozměry 51x36x40 cm a dále monitory nebo televizory. Ty je třeba odvážet do sběrných dvorů. V žádném případě takový nebezpečný odpad neodkládejte vedle kontejnerů.
Přehled naleznete na ­https://gis.praha6.cz/elektrosrot/.