Knihovna na Petřinách

náhled souboruNová budova knihovny má hotový skelet a stavební firmy už začínají pracovat na vnitřní infrastruktuře, jako jsou rozvody vody, topení a vzduchotechnika. 

Stavba byla zahájena na jaře loňského roku a otevření je plánováno již letos na podzim. Moderní knihovna se má stát významným centrem nejen pro Prahu 6, ale s přesahem do celého regionu. Projekt s názvem Kulturní a kreativní centrum Petřiny Městské knihovny v Praze uspěl ve výzvě Ministerstva kultury ČR a získal dotaci z Národního plánu obnovy. Z celkové investice, která je odhadována na 226 milionů, uhradí 90 milio­nů korun program ministerstva kultury. Budova nabídne kromě volného výběru knih a dalších dokumentů také moderní multifunkční sál pro kulturní akce, klubovny a další prostory pro sdílení a rozvíjení kreativního know-how, rozvoj komunitního života a pořádání nízkoprahových akcí ve spolupráci s místní komunitou. Budovu knihovny ozvláštní umělecké dílo Čtenář od známého sochaře Jaroslava Róny.