Neplaťte zbytečně za odpad

náhled souboruZhruba tři čtvrtiny odpadu, který končí v obyčejných černých popelnicích, by si zasloužily vytřídit. Že k tomu nedochází, není dobré ani pro životní prostředí, ani pro rozpočet domácností, které platí za vyvážení popelnic na směsný odpad podle jejich velikosti a frekvence svozu. 

Až tři čtvrtiny odpadu mohou lidé v Praze 6 vytřídit, aniž by za to platili. Je ovšem třeba odpad odložit do nádob k tomu určených. Nikdo by je neměl mít daleko, protože na šestce se aktuálně nachází 250 veřejných a 117 domovních stanovišť tříděného odpadu. A zároveň platí, že úplně nejlepší odpad je ale ten, který vůbec nevznikne.

Jak zlepšit svozy odpadu
Na každém veřejném stanovišti pro tříděný odpad lze bezplatně odložit papír, plast a sklo. Na některých z nich jsou k dispozici také nádoby na kovy, nápojové kartony, jedlé oleje a tuky, drobné elektrozařízení nebo textil.
„Praha 6 se snaží prostřednictvím magistrátu hlavního města, který sběr tříděného odpadu organizuje, místa a stav stanovišť průběžně zlepšovat a reagovat tak na podněty přicházející od občanů,“ uvádí Petr Palacký (STAN s podporou Zelených), radní pro životní prostředí a klima. Loni tak městská část podala na magistrát 49 žádostí o častější vyvážení tříděného odpadu, pouze jedno stanoviště se naopak rušilo. O umístění nádoby na tříděný odpad přímo v domě mohou požádat i bytové domy, pokud se v nich nacházejí minimálně čtyři byty. Právě těchto domovních stanovišť se loni týkalo nejvíce žádostí – na šestce tak bylo zřízeno 38 nových míst,
v 17 případech žádali lidé o změnu ­frekvence svozu.
Pokud ve vašem okolí vidíte přeplněné kontejnery na tříděný odpad a je zjevné, že jejich kapacita nestačí, dejte vědět odboru dopravy a životního prostředí městské části, který věc projedná s magistrátem. Jak často se kontejnery vyvážejí, najdete buď přímo na kontejneru, nebo lze tuto informaci zjistit například na geoportálu hl. m. Prahy. Magistrát může zařídit častější vyvážení nebo nádobu navíc, potřebuje k tomu jako doklad několik fotografií z různých časových období. Na těch musí být zachyceny nejen přeplněné nádoby, ale také odpad povalující se kolem. Takové fotografie jsou totiž hlavním kritériem, zda se kapacita navýší, nebo ne.
Někdy se stane, že se odpad kolem kontejnerů nachází i v době, kdy jsou nádoby poloprázdné, respektive vyvezené. Mělo by to být pouze dočasné, protože na každém stanovišti se denně provádí i takzvaný doúklid. Ten ale nezajišťuje stejné auto jako vývoz kontejnerů. ­Proto nelze zajistit, aby obě skupiny – jak vyvážecí, tak úklidová – jezdily zároveň. Úklid stanovišť je naplánovaný podle toho, kde se nachází a kolika lidem slouží. Minimální frekvence je pětkrát týdně, tedy každý všední den, maximální jedenáctkrát – takové místo se čistí dvakrát denně od pondělí do pátku a jednou o víkendu.

Třídit bioodpad má cenu
Bioodpad může tvořit i více než třetinu směsného odpadu. Každý majitel rodinného či bytového domu, bytová družstva či společenství vlastníků mohou dnes požádat o bezplatnou hnědou biopopelnici na rostlinný odpad. Objednat si je můžete na stránkách bioodpad.praha.eu nebo u svozových společností. Do hnědých nádob patří nejen zbytky ze zahrad jako posečená tráva a ostříhané větve, ale i rostlinné zbytky z kuchyně.

Kam s objemným odpadem
Občané Prahy 6 mají k dispozici 2 sběrné dvory (v ulici Jednořadá a Proboštská) a také přistavované velkoobjemové kontejnery. Rozpis míst a časů, kde je najdete, je na webu Prahy 6, na úřední desce na straně 28 i na Geoportálu Prahy 6.
Pokud je vám líto knihy, nádobí, nábytek, potřeby pro děti apod. vyhodit, protože by mohly ještě někomu posloužit, odvezte je do jednoho z pěti takzvaných re-use pointů, které jsou součástí sběrných dvorů, najdete je na reuse.praha.eu. Můžete je také nabídnout v aplikaci
praho.nevyhazujto.cz

Změny v třídění: jeden kontejner místo tří
Velká změna čeká Pražany v třídění dopadu. Plasty, kov a nápojové kartony se nově budou házet do jednoho kontejneru. Takzvaný multikomoditní sběr by měl v Praze 6 startovat už v dubnu.
Hlavní město Praha totiž koupilo novou linku na třídění odpadu, která je schopná oddělit od železných kovů neželezné, například hliník, a také separovat PET lahve podle barev, polyethylenové obaly a podobně. Linka je takto schopná vytřídit až deset druhů odpadu, který lze recyklovat. Díky tomu ho méně odejde do spaloven. Multikomoditní sběr zjednoduší život i občanům – k nádobám na tříděný odpad tak nebudete muset chodit s třemi taškami, ale stačí jedna.